Translate -TRANSLATE -

Τετάρτη, 2 Δεκεμβρίου 2009

ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΜΕ ΤΟ YOU TUBE


Το φαινόμενο “You Tube”


Πώς η δημοφιλής ιστοσελίδα έγινε σε περίπου πέντε χρόνια τρόπος διάδοσης πληροφοριών


Κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί τον Φεβρουάριο του 2005, όταν δημιουργούνταν το You Tube, τη δύ­ναμη που θα αποκτούσε σε σημαντικούς τομείς της ζωής. Η δημοφιλής ιστοσελίδα ανταλλαγής βίντεο, που σε ελεύθερη μετάφραση σημαίνει "πρόβαλε τον εαυτό σου", επελέγη τον επόμενο χρόνο από διεθνή πε­ριοδικά και δημοσιογράφους ως η "εφεύρεση της χρονιάς" για το 2006. Και από ‘κει και πέρα, μέρα με τη μέρα, άρχισε να εγκαθιστά νέους κώδικες επικοινωνίας και να καθιερώνει καινούργιους τρόπους πρόσ­ληψης και διάδοσης της πληροφορίας. Σύντομα η δημοτικότητα του έγινε τεράστια, ιδίως μεταξύ των νέων.


Ολα ξεκίνησαν στο Σεν Μπρούνο της Καλι­φόρνιας, όταν τρεις φίλοι και ειδικοί της πληροφορικής, οι Τσαντ Χάρλεϊ, Στιβ Τσεν και Τζάουνι Κάριν, αποφάσισαν να βρουν έναν τρόπο να διαμοιράζονται τα προσωπικά τους βίντεο μέσω διαδικτύου. Όταν σε μερικές εβδο­μάδες και με τη χρήση του προ­γράμματος Adobe Flash Video διαμόρφωσαν το You Tube, δεν είχαν ακόμη συνειδητοποιήσει πως δη­μιουργούν το μεγαλύτερο εργαλείο/site διαδικτυακού βίντεο, που από μόνο του θα καταλάμβανε άνω του 60% της σχετικής αγοράς. 0 κοντινότερος ανταγωνιστής του, το MySpace, κατέχει μόλις το 16,5 %. Από 'κει και πέρα άρχισε να σπά­ει μια σειρά από ρεκόρ. Το 2006 "ανέβαιναν" στην ιστοσελίδα του 65.000 χιλ. βίντεο την ημέρα. Σή­μερα, υπολογίζεται ότι "ανεβαί­νουν" περισσότερες από 20 ώρες βίντεο το λεπτό!

ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΟΝΙΑ, οι τρεις φίλοι αποφάσισαν να εμπορικοποιήσουν τη λειτουργία του You Tube, επενδύοντας 11.5 εκατ. $. Στα τέλη του 2006 ήρθε η Google και το εξαγόρασε έναντι 1,65 δΐς. $ ! Το 2007 ο όγκος πληρο­φοριών που ήταν καταχωρημέ­νος στις ιστοσελίδες του You Tube ήταν όσος είχε όλος ο κυβερνοχώρος το 2000... Σήμερα μόνον η παροχή τόσης μνήμης έχει κό­στος 1 εκατ. $ την ημέρα... ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ του You Tube προ­βλέπει ότι κάθε χρήστης του ίντερνετ μπορεί να δει οποιαδήπο­τε βίντεο θέλει, ελεύθερα, ανά πάσα στιγμή. Για να ανεβάσει, όμως, ένα δικό του, πρέπει να κά­νει μια εγγραφή -που είναι δω­ρεάν- και το μέγεθος του βίντεο να μην ξεπερνά τα 10 λεπτά. ΕΠΙΣΗΣ, ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ τουλάχιστον, απαγορεύεται να αναρτήσει κανείς βίντεο με εγκληματικό, πορνογραφικό και δυσφημιστικό περιεχόμενο ή τέτοιο που παρα­βιάζει τους κανόνες των πνευμα­τικών δικαιωμάτων. Στην πράξη, ωστόσο, τα όρια αυτά είναι δυσ­διάκριτα για πολλά από τα δισε­κατομμύρια βίντεο που κυκλοφο­ρούν μέσω You Tube.


• Η ΔΗΜΟΤΙΚΟΤΗΤΑ

Η δημοτικότητα του You Tube πήρε διαστάσεις κυρίως από τα πολλά ερασιτεχνικά και μη βίντεο που άρ­χισαν να ανεβάζουν ανώνυμα άτομα, νέοι δημιουργοί κάθε είδους. Όμως, οι "κατεστημένοι φορείς", παρατηρώντας αυτήν την αλματώδη ανάπτυξη, έτρεξαν κι αυτοί να μετέχουν στο νέο τρό­πο επικοινωνίας.


ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ που φτάνουν έως αρχηγούς κρατών, ανα­γνωρισμένοι καλλιτέχνες, μεγάλα τηλεοπτικά δίκτυα κι ακόμη και... η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο Πάπας διαθέτουν πλέον τις δικές τους ιστοσελίδες μέσα στην πλατφόρμα του You Tube, καταχωρώντας δικά τους βίντεο, με πολιτικές ομιλίες, κομμάτια προγράμματος, νέα τραγούδια, αποσπάσματα ται­νιών, διαφημίσεις κ.λπ.


ΚΙ ΕΠΕΙΔΗ ΤΟ You Tube αρχίζει "να μη χωρά στην οθόνη του υπο­λογιστή", η ιδιοκτήτριά του, εται­ρεία Google, παρουσίασε μια εφαρμογή, το You Tube XL, που δί­νει την δυνατότητα στα βίντεο You Tube να προβάλλονται σε με­γάλες οθόνες τηλεοράσεων. Επί­σης, η δημοφιλής ιστοσελίδα απο­τελεί πλέον και ένα νέο τρόπο να βγάλει κανείς χρήματα. Πριν από δύο χρόνια, η ιστοσελίδα είχε απευθύνει πρόσκληση στους χρή­στες της για να γίνουν "εταίροι" και να συνδέσουν διαφημίσεις στα βίν­τεο που ανεβάζουν. Τώρα, οι πιο επιτυχημένοι χρήστες που ακο­λούθησαν αυτό το μοντέλο έχουν εμπλουτίσει τον τραπεζικό τους λογαριασμό με πολλά μηδενικά, ενώ για ορισμένους το γύρισμα αστείων ή περίεργων βίντεο και το ανέβασμα εν συνεχεία στο δί­κτυο αποτελεί πλέον τη βασική ερ­γασία τους.


ΠΑΝΤΩΣ, ΕΠΕΙΔΗ, παρά την ύπαρξη κανόνων, είναι ασύλληπτο το τι μπορεί να δει κανείς στο You Tube, σε ορισμένες χώρες έχουν υπάρξει έντονες αντιδράσεις, με σκοπό την προστασία των ανηλί­κων (και όχι μόνο) από ακατάλλη­λο περιεχόμενο. Οι περισσότερο ευαισθητοποιημένοι χρήστες του You Tube είναι οι Βρετανοί, οι οποίοι με πολλές παρεμβάσεις τους πέτυχαν να γίνει πιο... προ­σεκτικό το You Tube στη διαχείριση βίντεο π.χ. που φαίνεται να έχουν ανέβει από συμμορίες νεαρών ή που έχουν σχέση με χρήση όπλων.


ΩΣΤΟΣΟ, παρά τις διαβεβαιώσεις του You Tube, ότι γίνεται προσπά­θεια στο να αποτελεί η πλατφόρμα του ασφαλή χώρο για χρήστες και διαφημιστές αρνητική υπήρξε η αν­τίδραση των εκπροσώπων του στην πρόταση διάφορων ευρωπαϊκών ομάδων για την ασφάλεια στο διαδίκτυο να υπόκειται και το You Tube στο ίδιο ρυθμιστικό καθεστώς με τους τηλεοπτικούς σταθμούς.ΜΕΛΑΝΑ ΣΗΜΕΙΑ


'Αλλο "μελανό σημείο" του YouTube αφορά τη διαχείριση των πνευ­ματικών δικαιωμάτων. Η ιστοσελίδα αντιμετωπίζει πληθώρα κατηγοριών για διάθεση παράνομου περιεχομένου. Έτσι προσπαθεί να έρθει σε συμφωνία με εταιρείες και φορείς διαχείρισης δι­καιωμάτων, όπως π χ με τη βρετανική MCPS Alliance, που θα δώσει άδεια για χρήση πλέον των 1ο εκατ. μουσικών κομματιών στη βρετανική εκδοχή του δημοφιλούς web site. Έτσι, στο εξής, οι καλ­λιτέχνες θα αποζημιώνονται ακόμη κι όταν τραγούδια τους παίζονται ως μουσική επένδυση στα βίντεο που είναι διαθέσιμα στο You Tube.

Μεγάλα είναι τα προβλήματα δικαιωμάτων και με βίντεο κινημα­τογραφικών ταινιών και τηλεοπτικών εκπομπών που κυκλοφορούν στο YouTube. Τα μεγάλα στούντιο του Hollywood, μετά μια περίο­δο συγκρούσεων με τη Google και το YouTube, αναζητούν πλέον τρόπους προκειμένου να μετατρέψουν τον εν δυνάμει εχθρό, σε φίλο. Κι αυτό γιατί, αφενός, στο YouTube διανέμονται μη εξου­σιοδοτημένα αποσπάσματα ταινιών -για την παραγωγή των οποί­ων τα στούντιο δαπανούν εκατ. δολάρια- αφετέρου, όμως, η ιστο­σελίδα μπορεί να λειτουργήσει και προωθητικά για τις ταινίες που διανέμει Έτσι, μεγαθήρια όπως το NBC Universal και η Warner Bros Corporation διαπραγματεύονται με το YouTube, προκειμένου να κα­ταλήξουν σε συμφωνία νόμιμης διανομής περιεχομένου, ενώ πιέ­ζουν για ενσωμάτωση στις ιστοσελίδες ειδικών φίλτρων που θα εμ­ποδίζουν την προβολή παράνομου περιεχομένου.

Την ίδια στιγμή, άλλες μεγάλες εταιρείες συζητούν το ενδεχόμενο να δημιουργή­σουν δική τους ιστοσελίδα "τύπου YouTube"... Πάντως, παρά την τεράστια δημοφιλία του YouTube και τις εκα­τομμύρια επισκέψεις κάθε μέρα χρηστών για δουν ή να ανεβάσουν βίντεο, η ιστοσελίδα παραμένει ελλειμματική από οικονομικής από­ψεως! Όπως προαναφέρθηκε, η Google δαπάνησε πριν 3 χρόνια 1,65 δις $ για να την αποκτήσει Επίσης, το ημερήσιο κόστος -απλώς για τη μεταφορά του τεράστιου όγκου δεδομένων από τις ιστοσελίδες του YouTube- είναι 1 εκατ. $, τη στιγμή που τα ετήσια έσο­δα από διαφημίσεις δεν ξεπερνούν τα 250 εκατ. $. Κι αυτό παρά το γεγονός ότι τα βίντεο που ανεβαίνουν κάθε εβδομάδα στην πλατ­φόρμα της θα αντιστοιχούσαν σε περίπου 57·οοο ταινίες των 90'...'Ομως, κάτι ξέρει η Google που εξακολουθεί να χρηματοδο­τεί αυτό το φοβερό και τρομερό εργαλείο του κυβερνοχώρου...

ΠΟΛΥΔΕΥΚΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Πηγή:

ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

τ. 20072 /2009


Δεν υπάρχουν σχόλια: