Translate -TRANSLATE -

Πέμπτη, 24 Οκτωβρίου 2013

Ποιος είπε το «ΟΧΙ» το 1940

Ποιος είπε το «ΟΧΙ» το 1940
Επειδή συνηθίζεται την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940 να αμφισβητείται ποιος είπε το «ΟΧΙ», καλό  είναι να θυμηθούμε τα βασικά γεγονότα που οδήγησαν στην ιταλική επίθεση και τη στάση της Ελλάδας διότι παραγνωρίζεται ότι η άρνηση υποταγής αρχικά στην Ιταλία και ακολούθως και στη Γερμανία και η ελληνική, επτάμηνη συνολικά, άμυνα στις δύο επιτιθέμενες αυτοκρατορίες ήταν αποτέλεσμα κυβερνητικών αποφάσεων, που είχαν ληφθεί  ήδη από το 1936, και συντόνων έκτοτε προετοιμασιών σε όλους τους τομείς, που εξ αποτελέσματος αποδείχθηκαν επιτυχείς.
Ας δούμε τι αναφέρει η αποκληρωθείσα το 1953 «Έκθεσις επί της δράσεως του Β. Ναυτικού κατά τον πόλεμον 1940-1944» ως προς την προετοιμασία του Πολεμικού μας Ναυτικού για τον επερχόμενο πόλεμο. Την έκθεση συνέταξε, βάσει επισήμων στοιχείων, κυρίως της Ιστορικής Υπηρεσίας του Ναυτικού, ο ανακληθείς ως αντιναύαρχος στην ενέργεια το 1951, επί πρωθυπουργίας Σοφοκλή Βενιζέλου, για τον σκοπό αυτό και μετέπειτα ακαδημαϊκός, Δημήτριος Γ. Φωκάς. Ο Δ. Γ. Φωκάς είχε συμπράξει ως αξιωματικός του Ναυτικού με τους τότε Συνταγματάρχες Ν. Πλαστήρα και Στ. Γονατά στη Στρατιωτική Επανάσταση του 1922, της οποίας αποτέλεσε κορυφαίο στέλεχος, και είχε αποστρατευθεί το 1935 για τη συμμετοχή του στο αποτυχημένο κίνημα του Ε. Βενιζέλου. Η «Έκθεση Φωκά» βραβεύτηκε από την Ακαδημία Αθηνών «ως την τε αλήθειαν ομολογούσα και την πάτριον Ιστορίαν προάγουσα». Κατά την εν λόγω έκθεση, το φθινόπωρο του 1936 ο Ι. Μεταξάς παρέστη σε συνεδρίαση του Ανωτάτου Ναυτικού Συμβουλίου στο Γενικό Επιτελείο Ναυτικού και, μεταξύ άλλων, δήλωσε:
«Αυτό που θά σας είπω δεν θα το ανακοινώσετε εις κανέναν. Προβλέπω πόλεμον μεταξύ του αγγλικού και του γερμανικού συγκροτήματος. Πόλεμον πολύ χειρότερον από τον προηγούμενον. Είς τον πόλεμον αυτόν θα κάνω ό,τι ημπορώ διά να μην εμπλακή η Ελλάδα, αλλά τούτο δυστυχώς θα είναι αδύνατον. Είναι περιττόν να σας είπω ότι η θέσις μας είς την σύρραξιν αυτήν θα είναι παρά το πλευρόν της Αγγλίας. Επαναλαμβάνω και πάλιν: Το τελευταίον αυτό, προπαντός, να μην εξέλθη της αιθούσης ταύτης».
Πολλά από τα πλέον ουσιώδη ιστορικά γεγονότα για τη σημαντική ελληνική δράση και την αξιόλογη συμβολή στη συμμαχική νίκη κατά τον Β' ΠΠ δεν είναι ευρύτερα γνωστά και παραμένουν ξεχασμένα, παρά τις επανειλημμένες γραπτές εκκλήσεις που έχουν επί πολλά χρόνια γίνει στους εκάστοτε υπουργούς Εθνικής Άμυνας από Έλληνες της Διασποράς και άλλους για την έκδοση και την ευρύτατη ανά τον κόσμο διανομή «ΛΕΥΚΗΣ ΒΙΒΛΟΥ», που να συνοψίζει τα σημαντικότερα ιστορικά στοιχεία, από τα οποία αναδεικνύεται η αγνοημένη συνολικά σημαντική ελληνική συμβολή στη συμμαχική νίκη στον Β' ΠΠ. Οι εκκλήσεις αυτές επισημαίνουν ότι βιβλία για τον Β' ΠΠ και τη συμμετοχή της Ελλάδας υπάρχουν πολλά, ελληνικά και ξένα, με θετικές και αρνητικές τοποθετήσεις για την ελληνική συμβολή στη συμμαχική νίκη. Από την εν λόγω βιβλιογραφία απουσιάζει μια συνοπτική «ΛΕΥΚΗ ΒΙΒΛΟΣ», που θα σταχυολογεί και θα παρουσιάζει χωρίς σχόλια όλα όσα ουσιώδη αναφέρουν αδιαμφισβήτητες και κυρίως ξένες ιστορικές πηγές για τη συνολική ελληνική συμβολή στη συμμαχική νίκη στον Β’ ΠΠ, προς ενημέρωση των νεότερων γενεών και της κοινής γνώμης στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, και η οποία θα:
• Δωρηθεί σε μαθητές στρατιωτικών σχολών, σε βιβλιοθήκες όλων των ελληνικών σχολείων, πανεπιστημίων κ.λπ.
• Μεταφρασθεί στις βασικές ξένες γλώσσες και θα διανεμη­θεί δωρεάν στις ανά τον κόσμο βιβλιοθήκες, διπλωματικές αποστολές, σε μέλη Κο­νοβουλίων, ελληνικούς συλλόγους κ.λπ.
• Παρουσιασθεί σε διάφορες ιστοσελίδες, όπως π.χ. του ΥΕΘΑ, του ΥΠΕΞ κ.λπ.
• Κυκλοφορήσει σε CD/DVD στο ευρύ αναγνωστικό κοινό των ελληνικών και ξένων εφημερίδων και περιοδικών.
Σωτήριος Γεωργιάδης ,Υποναύαρχος ΠΝ, εα

Δεν υπάρχουν σχόλια: