Translate -TRANSLATE -

Δευτέρα, 6 Ιουλίου 2009

Η ΓΡΙΠΗ ΤΩΝ ΧΟΙΡΩΝ (2)

Από το Υπουργείο Υγείας εκδόθηκαν οι ακόλουθες οδηγίες που κυκλοφορούν σε σχετικό έντυπο:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΡΟΛΗΨΗΣ

ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ (ΚΕ.ΕΛ.Π.NO.)

Γραφείο Ενημέρωσης Νοσημάτων

ΤΗΛΕΦΩΝΑ:

2105212054,2105222339

www.keelpno.gr

Τι είναι ο νέος ιος της γρίπης Α/ΗΙΝΙ;

Ο νέος ιός της γρίπης Α/ΗΙΝΙ που απομονώθηκε για πρώτη φορά πρό­σφατα είναι ένας νέος υπότυπος του ιού της γρίπης που προσβάλλει και τους ανθρώπους. Περιέχει γονίδια από τον ιό της γρίπης των χοίρων, των πτηνών και των ανθρώπων σε ένα συνδυασμό που δεν είχε εμφανισθεί ποτέ έως τώρα. Επίσης, είναι πλέον βέβαιο ότι ο ιός μεταδίδεται από άν­θρωπο σε άνθρωπο.

Ποια είναι τα συμπτώματα της γρίπης από το νέο ιο;

Τα συμπτώματα της νόσου είναι παρόμοια με αυτά της εποχικής γρίπης και μπορεί να περιλαμβάνουν αιφνίδια έναρξη πυρετού και άλλα συμπτώματα όπως βήχας, καταρροή, πονόλαιμος, πονοκέφαλος, ή σπανιότερα ρίγη, αί­σθημα κόπωσης, πόνος στους μύες, διάρροια και έμετοι. Σε ορισμένες πε­ριπτώσεις, παρατηρείται σοβαρή νόσηση σε κατά τα άλλα υγιείς ανθρώ­πους που μολύνονται με τον ιό.

Πως μολύνονται οι άνθρωποι με το νέο ιό της γρίπης Α /ΗΙΝΙ;

Οι άνθρωποι μολύνονται με τον ιό με τον ίδιο τρόπο όπως και στην εποχική γρίπη. Μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο μέσω σταγονιδίων από ασθενή που βήχει ή φτερνίζεται. Ο ιός μπορεί να μεταδοθεί και έμμεσα, όταν τα μολυσμένα σταγονίδια που προέρχονται από ασθενή εγκαθίστα­νται στα χέρια του ή σε άλλες επιφάνειες που μπορεί στη συνέχεια να με­ταδώσουν τον ιό σε ανθρώπους που τις ακουμπούν και, στη συνέχεια, ακουμπούν τη μύτη ή το στόμα τους.

Μπορεί ο νέος ιός να μεταδοθεί στον άνθρωπο μέσω κατανάλωσης χοιρινού κρέατος και παραγόντων του;

ΟΧΙ. 0 νέος ιός της γρίπης δεν μεταδίδεται με την κατανάλωση καλά μα­γειρεμένου χοιρινού κρέατος ή παραγόντων του. Αυτός ο νέος ιός δεν έχει απομονωθεί μέχρι σήμερα σε ζώα και δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι ο ιός βρί­σκεται στην αλυσίδα παραγωγής χοιρινού κρέατος. Αυτές είναι και οι τρέ­χουσες οδηγίες από την Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφάλειας Τροφίμων (EFSA) και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ECDC).

Υπάρχει εμβόλιο για το νέο ιό της γρίπης Α/ΗΙΝΙ;

Όχι, δεν υπάρχει αυτήν τη στιγμή εμβόλιο που να προστατεύει τους αν­θρώπους από το νέο ιό της γρίπης Α/ΗΙΝΙ. Έχουν όμως ξεκινήσει προ­σπάθειες για την παρασκευή ενός τέτοιου εμβολίου.

Το υπάρχον εμβόλιο για την εποχική γρίπη προστατεύει τον άνθρωπο από το νέο ιό της γρίπης ΑΙΗΙΝΙ;

Δεν φαίνεται ότι το εμβόλιο για την εποχική γρίπη προστατεύει από το νέο ιό της γρίπης Α/ΗΙΝΙ. Ωστόσο, δεν μπορεί να αποκλειστεί, στην παρούσα φάση, η παράλληλη προστασία από το υπάρχον εμβόλιο για την εποχική γρίπη. Πρέπει να διεξαχθούν οι σχετικές επιστημονικές μελέτες για να αποδειχθεί ή να αποκλειστεί κάτι τέτοιο. Αυτές οι μελέτες έχουν ξεκινή­σει ήδη, αλλά θα χρειαστεί αρκετός χρόνος για την εξαγωγή ασφαλών συ­μπερασμάτων. Επιπλέον, για άτομα που ταξιδεύουν σε περιοχές που υπάρχει συνεχής μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο, συνιστάται το επο­χικό εμβόλιο για προστασία κυρίως από το εποχικό στέλεχος

.

Είναι ασφαλές να ταξιδέψω σε περιοχές όπου έχουν παρατηρηθεί κρούσματα;

Σύμφωνα και με τις οδηγίες του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. και των διεθνών οργανισμών, συνιστάται τα άτομα που σχεδιάζουν να ταξιδέψουν σε περιοχές με τεκμη­ριωμένη συνεχή μετάδοση του νέου ιού της γρίπης Α/ΗΙΝΙ να αποφύγουν να ταξιδέψουν, εάν αυτό δεν είναι απαραίτητο. Όσοι, παρ' όλα αυτά, απο­φασίσουν να ταξιδέψουν εκεί, μπορούν να απευθύνονται στο δικτυακό τόπο του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. (www.keelpno.gr), του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (www.who.int) ή του Ευρωπαϊκού Κέντρου Ελέγχου Νοσημάτων

Μόλις επέστρεψα από περιοχή με τεκμηριωμένη συνεχή μετάδοση του νέου ιού της γρίπης. Τι θα πρέπει να κάνω

Όσοι ταξιδιώτες επέστρεψαν από περιοχή με τεκμηριωμένη συνεχή με­τάδοση του νέου ιού της γρίπης Α/ΗΙΝΙ, θα πρέπει να είναι σε επιφυλακή για 7 ημέρες μετά την επιστροφή τους. Αν στο διάστημα αυτό παρουσιάσουν πυρετό ή άλλα συμπτώματα γρίπης (βλ. παραπάνω), συνιστάται να πα­ραμείνουν στο σπίτι, προκειμένου να μη μεταδώσουν τον ιό σε άλλα άτομα. Ακόμη θα πρέπει να απευθυνθούν αμέσως στον ιατρό τους. Οδη­γίες μπορούν επίσης να λάβουν στην περίπτωση αυτή και από το ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.

Πώς μπορώ να προστατευτώ και να προστατεύσω τους γύρω μου;
Για την νέα γρίπη Α/Η1Ν1 ισχύουν τα ίδια μέτρα με την κοινή γρίπη δηλαδή

Αποφεύγετε στενές επαφές με άτομα που έχουν ασθενή­σει. Εάν αρρωστήσετε, κρατήστε απόσταση από τους άλ­λους για να μην τους μεταδώσετε τη νόσο. Αποφύγετε τις χειραψίες και το στενό συγχρωτισμό με άλλα άτομα.

Μην πηγαίνετε στη δουλειά ή στο σχολείο εάν αρρωστή­σετε, αλλά μείνετε στο σπίτι σας για να μη μεταδώσετε την ασθένεια και στους άλλους.

Καλύψτε το στόμα και τη μύτη σας με μαντήλι, όταν βήχετε ή φτερνίζεστε. Πετάξτε το μαντήλι στα σκουπίδια μετά τη χρήση του. Με αυτόν τον τρόπο, προστατεύετε τους άλ­λους.

Το συχνό πλύσιμο χεριών θα σας προστατέψει από τα μι­κρόβια. Πλένετε τα χέρια σας συχνά, ειδικά μετά το βήχα ή το φτέρνισμα. Σε περίπτωση που δεν βρίσκεστε κοντά σε βρύση, τα υγρά απολυμαντικά μαντηλάκια που περιέχουν αλκοόλ, είναι επίσης αποτελεσματικά.

Αποφεύγετε την επαφή των χεριών με τα μάτια, τη μύτη και το στόμα, γιατί είναι πύλες εισόδου του ιού στον Οργανισμό.


Δεν υπάρχουν σχόλια: