Translate -TRANSLATE -

Τρίτη 5 Φεβρουαρίου 2019

Σαράντου Ι. Καργάκου : Ποιός θά πληρώσει τό μάρμαρο;




Ποιός θά πληρώσει τό μάρμαρο;

Κάποια στιγμή που θα ακουστεί η φωνή της Ιστορίας «Ελλάδα, πού είσαι;», δεν θα ακουστεί καμμία φωνή

Από τον Σαράντο Ι. Καργάκο

Ήμουν τελειόφοιτος Γυμνασίου (τότε δέν πρχε Λύκειο) πρωτοετής φοιτητής τς Φιλοσοφικς, ταν στό θέατρο Βέμπο παρακολούθησα σέ μιά πιθεώρηση τόν Κώστα Χατζηχρστο νά δέρνεται καί συνεχς νά ναφωνε: «Ποιός θά πληρώσει τό μάρμαρο, ;» Καί ξανά: «Ποιός θά πληρώσει τό μάρμαρο;» πότε ξαφνικά κούστηκε μιά φωνή πό κάτω: «Τά κορόιδα πού θά τό δονε». Καί πεσε γέλιο κράτητο. λλά τό μεγαλύτερο μέρος το θεατρικο κκλησιάσματος μενε μέ τήν πορία: Τί ννοοσε μέ τήν ρωτηματική παραπονετική φράση μεγάλος κωμικός; Καί τί πίσης νημερωμένος θεατής;
πως μο ξήγησε νας εδήμων περί τά καλλιτεχνικά, Χατζηχρστος πό τό θέρος εχε ρχίσει διαφημιστική καμπάνια γιά μιά ταινία του πό τόν τίτλο ατόν («Ποιός θά πληρώσει τό μάρμαρο;»), πού θά παιζόταν τόν χειμνα. Δέν ξέρω ν ταινία παίχθηκε, κενο πού ξέρω εναι τι φράση μεινε παροιμιακή πρός ποδήλωση βλάβης μικρς μεγάλης, πού τίς συνέπειες –κοινς «σπασμένα» θά τά πληρώνουμε μες.
Ατό συνέβη καί μέ τά θρυλικά μνημόνια, ατά πού πέρασαν καί ατά πού πό λλη νομασία θά λθουν. μες ο λικιωμένοι πρέπει νά νοίξουμε καί νέες τρπες στή λωρίδα μας γιά νά πιάνει σφικτά τό πανταλόνι μας. Στίς 21 Αγούστου σως κ. πρωθυπουργός γιά νά τιμήσει τήν πέτειο το γάμου μου νακοίνωσε διθυραμβικά τι βγήκαμε πό τά μνημόνια, λές καί τοτο σήμαινε τι βγήκαμε πό τό... μνμα. Καί λληνικός λαός νιωσε τόση γαλλίαση ση καί Διογένης Κυνικός, ταν βγαινε πό τό πιθάρι του γιά νά θερμανθε πό τόν λιο. κομε πό χίλια στόματα τι τώρα θά βγομε στίς γορές.
Γιά νά κάνουμε τί; Σουλάτσο μήπως τήν ρκούδα το γ... (συγγνώμη!) το Ρομ πού κανε τήν Βουγιουκλάκη στά πανηγύρια; Τό νά βγες στίς γορές σημαίνει τι χεις κάτι νά πωλήσεις. Τοτο μως προϋποθέτει παραγωγική δραστηριότητα, γροτική, κτηνοτροφική, ργαστηριακή, ργοστασιακή λλά καί πιστημονικοπρακτική καί χι εροκοπανιστική. Στήν λλάδα σήμερα λάχιστα μπορον νά παραχθον, διότι δέν παράγονται παιδιά. Καί σα παράγονται ποτρέπονται πό τίς πρακτικές ργασίες καί τρέπονται πρός τίς ργασίες γραφείου, τίς λεγόμενες λλοτε «ργασίες κολλάρου». Τούς περισσότερους πορροφ τό δημόσιο, μόνο πού τό λληνικό δημόσιο μόνο γιά παραγωγικότητα δέν μπορε νά... κατηγορηθε! Ο πλέον νήσυχοι νέοι στρέφονται πρός τό ξωτερικό. Πλουτίζουν ξένες πατρίδες. Βέβαια μς μένουν κάποιοι «στυλάτοι» πενδυτές πού μοιάζουν μέ γερμανικό λουκάνικο πού φοράει κουστούμι Σάβιλ Ρόου ρμάνι. μως μέ τέτοιο πενδυτικό χαρμάνι θά εμαστε σέ να συνεχές ραμαζάνι χωρίς νά δομε ποτέ μπαϊράμι, πού σημαίνει τό τέλος τς νηστείας.
Κάποτε εμαστε σχεδόν ατάρκεις σέ λα. κόμη καί σέ τροπικά νθη καί καρπούς. Σήμερα εμαστε σέ λα λοκληρωτικά νεπαρκες. ρχόμαστε πρτοι μέσα σέ λη τήν Ερώπη στήν κρεοφαγία καί μως μόνο να γλίσχρο ποσοστό κρέατος γύρω στά 20% παράγεται στήν λλάδα. Καί μως λλάδα εναι φτιαγμένη πό τή φύση της γιά αγοτροφία καί προβατοτροφία. κούω τίς νοησίες περί προστασίας δασν. Τά δάση δέν καταστρέφονται πό τά αγοπρόβατα, καταστρέφονται πό τίς πυρκαϊές.
Καί ν δέν πρχαν ο λβανοί, ο Πακιστανοί, ο νδοί πού δουλεύουν στά χωράφια μας, λλάδα θά εχε μεταβληθε σ’ ναν πέραντο λόγγο. κούω πό πεύθυνα -ποτίθεται- χείλη τι τώρα πού βγήκαμε πό τά μνημόνια θά δημιουργήσουμε τό νέο οκονομικό θαμα. Δέν τό ποκλείω νέα μας οκονομία νά χει μκος, πλάτος, πάχος, λλά ερωστία ατή θά θυμίζει πατημένο μακαρόνι. σφαλς στίς νέες συνθκες πού διαμορφώνονται θά εναι πολλοί ατοί πού θά κάνουν πενδύσεις, πού θά επορήσουν, λλά ατοί κατά συντριπτική πλειοψηφία δέν θά εναι λληνες. λληνας πενδυτής φοβται νά πενδύσει στήν λλάδα.
Ο ξένοι θά πενδύσουν μέ λεόντειους ρους, φο θά βρίσκουν φθηνό ργατικό δυναμικό. Καί ννο τούς κάθε λογς μετανάστες καί λαθρομετανάστες. Πού δέν θά ρκον. Θά κάνουμε, βάσει τς συμφωνίας πού πέγραψε πρωθυπουργός μέ τήν κ. Μέρκελ, εσαγωγή καί πό τήν Ερώπη. Κάποια στιγμή πού θά κουστε φωνή τς στορίας «λλάδα, πο εσαι;», δέν θά κουστε καμμία φωνή. λλάδα θά χει πάρει τόν «κατήφορο τς προόδου» σάν νεκρός πού τρέχει νά προφθάσει τήν... κηδεία του!

*Ιστορικός, συγγραφέας (+)




Δεν υπάρχουν σχόλια: