Translate -TRANSLATE -

Τετάρτη, 5 Ιανουαρίου 2011

3 ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ


Μόνο μέσω πιστωτικής κάρτας ή τραπεζικής επιταγής διενεργούνται από την 1η Ιανουαρίου 2011 οι αγορές αξίας από 1.500 ευρώ και άνω.

Υποχρεωτικά μέσω των τραπεζών γίνονται και συναλλαγές μεταξύ επαγγελματιών και επιχειρήσεων που υπερβαίνουν τις 3.000 ευρώ.

Σύμφωνα με τον τελευταίο φορολογικό νόμο που ενεργοποιήθηκε από την 1η Ιανουαρίου 2011. οι πολίτες θα πρέπει να πληρώνουν με κάρτα (χρεωστική ή πιστωτική) ή επιταγή για κάθε αγορά που θα πραγματοποιούν εφόσον υπερβαίνει τα 1.500 ευρώ.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3842/2010:

- Τα φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 1.500 ευρώ και άνω που εκδίδονται για πώληση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες εξοφλούνται από τους λήπτες τους, αγοραστές των αγαθών ή των υπηρεσιών, μέσω τράπεζας με χρεωστικές ή πιστωτικές κάρτες και με επιταγές. Δεν επιτρέπεται εξόφληση των στοιχείων αυτών με μετρητά.

- Το βάρος της απόδειξης της συναλλαγής φέρει και ο λήπτης του φορολογικού στοιχείου και οφείλει, εκτός των οριζομένων στην παράγραφο αυτή, να επιβεβαιώνει από ηλεκτρονική βάση δεδομένων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του υπουργείου Οικονομικών και την ακρίβεια των στοιχείων του αντισυμβαλλόμενου εκδότη για φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας άνω των 3.000 ευρώ.

- Για συναλλαγές επιτηδευματιών συνολικής αξίας άνω των 3.000 ευρώ με άλλους επιτηδευματίες τα δεδομένα των φορολογικών στοιχείων που εκδίδονται διαβιβάζονται ηλεκτρονικά σε κεντρική βάση δεδομένων του υπουργείου Οικονομικών.

- Φορολογικά στοιχεία αξίας ή λοιπά έγγραφα που εκδίδονται ή συντάσσονται αντί φορολογικών στοιχείων, συνολικής αξίας άνω των 3.000 ευρώ, τα οποία εκδίδονται για συναλλαγές μεταξύ επιτηδευματιών εξοφλούνται μέσω επαγγελματικών τραπεζικών λογαριασμών του εκδότη πωλητή αγαθών ή υπηρεσιών και του λήπτη των αντίστοιχων στοιχείων ή επιταγών που εξοφλούνται μέσω των ίδιων λογαριασμών, οι οποίοι διασυνδέονται με ασφαλή ηλεκτρονική βάση δεδομένων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του υπουργείου Οικονομικών, καμπτόμενου προς τούτο του τραπεζικού απορρήτου.

Έτσι, από την Τρίτη όλες οι συναλλαγές θα γίνονται υποχρεωτικά είτε με πιστωτικές ή χρεωστικές κάρτες ή δίγραμμες επιταγές, ή ηλεκτρονικές διαβιβάσεις. Σε αντίθετη περίπτωση, οι αγορές δεν θα θεωρούνται νόμιμες και οι εμπλεκόμενοι κινδυνεύουν με αυστηρά πρόστιμα.


3/1/2011
Πηγή: www.in.gr


Πέντε ευρώ ως αμοιβή για εξέταστρα καταβάλλουν από την 1η Ιανουαρίου όλοι όσοι προσέρχονται για εξέταση στα τακτικά πρωινά εξωτερικά ιατρεία των νοσοκομείων του ΕΣΥ, καθώς και στα κέντρα υγείας, σύμφωνα με επείγουσα εγκύκλιο που έστειλε στους διοικητές τον νοσοκομείων της χώρας ο υπουργός Υγείας Α. Λοβέρδος.

Από αυτή την υποχρέωση καταβολής εξετάστρων εξαιρούνται οι προσερχόμενοι ως επείγοντα περιστατικά, οι κάτοχοι βιβλιαρίου οικονομικής αδυναμίας ή πιστοποιητικού κοινωνικής προστασίας (το οποίο οφείλουν να προσκομίζουν και να είναι σε ισχύ) καθώς επίσης και οι πολιτικοί πρόσφυγες και οι αλλοδαποί που έχουν ζητήσει άσυλο, με την επίδειξη του δελτίου ταυτότητας πρόσφυγα ή του δελτίου αιτήσαντος ασύλου αλλοδαπού σε ισχύ.

Επίσης από την καταβολή εξαιρούνται όσοι προσέρχονται σε κέντρα υγείας ΑΜΕΑ που έχουν πιστοποιημένο αρμοδίως ποσοστό αναπηρίας 67% (εφόσον προσκομίζουν το πιστοποιητικό και την αστυνομική τους ταυτότητα), τα άτομα που πιστοποιημένα πάσχουν από κάθε μορφής μεσογειακή αναιμία, αιμορροφιλία, νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου ή οι μεταμοσχευθέντες νεφροπαθείς, ασθενείς με σύνδρομο επίκτητης ανοσοποιητικής ανεπάρκειας (AIDS) που προσκομίζουν για τα παραπάνω ιατρική βεβαίωση σε ισχύ, καθώς και οι τυφλοί που προσκομίζουν βεβαίωση ότι είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα τυφλών (ή κάρτα αναπηρίας όπου εφαρμόζεται), πλέον της αστυνομικής τους ταυτότητας.

Σύμφωνα με άλλη εγκύκλιο που αφορά τον εξορθολογισμό φαρμακευτικών δαπανών στα κρατικά νοσοκομεία, την οποία απέστειλε στο πλαίσιο της παρακολούθησης και εφαρμογής των μέτρων εξορθολογισμού της, ο κ. Λοβέρδος ζητά να αποστείλουν τριμηνιαία αναφορά (Οκτωβρίου - Νοεμβρίου - Δεκεμβρίου 2010) της δαπάνης κατανάλωσης φαρμάκων ανά νοσοκομείο συνολικά, συγκριτικά στοιχεία για το ίδιο διάστημα του 2009 και το ποσοστό συμμετοχής γενοσήμων φαρμάκων. Μάλιστα τους ζητά να αιτιολογήσουν αν και γιατί δεν επετεύχθησαν οι στόχοι προηγούμενης εγκυκλίου (όσον αφορά τη δαπάνη στα γενόσημα και την ολική μείωση της δαπάνης κατά 20%).


5/1/2011
Πηγή: ΕΞΠΡΕΣ


Χιλιάδες μεγαλοϊδιοκτήτες ακινήτων έκρυψαν από την εφορία τα ακίνητα που είχαν στην κατοχή τους για να μην πληρώσουν το ΦΜΑΠ.

Οπως έδειξαν οι διασταυρώσεις που πραγματοποιεί η Γ.Γ. Πληροφορικών Συστημάτων, οι φορολογούμενοι αυτοί αν και υπόχρεοι δεν υπέβαλαν τη δήλωση ΦΜΑΠ μέχρι και το 2007 που ίσχυσε το μέτρο, αλλά υπέβαλαν το 2008 τις δηλώσεις Ε9 για τον υπολογισμό και την καταβολή του ΕΤΑΚ.

Ο υπολογισμός του ΕΤΑΚ γίνεται αυτομάτως από την ΓΓΠΣ από τα στοιχεία των δηλώσεων του Ε9, ενώ για τον υπολογισμό του ΦΜΑΠ θα έπρεπε ο υπόχρεος να υποβάλλει δήλωση εφόσον η αξία της ακίνητης περιουσίας του υπερέβαινε τις 243.600 ευρώ. Πολλοί ήταν αυτοί που δεν υπέβαλλαν δήλωση όταν ήταν σε ισχύ ο ΦΜΑΠ και εντοπίστηκαν στη συνέχεια από την υποχρεωτική υποβολή του Ε9, στο πλαίσιο εφαρμογής του νέου μέτρου για την καταβολή του ΕΤΑΚ με ταυτόχρονη κατάργηση του ΦΜΑΠ.

Οι ιδιοκτήτες αυτοί θα κληθούν από την εφορία για την καταβολή των φόρων μαζί με τα προβλεπόμενα πρόστιμα και προσαυξήσεις. Ακόμη, όπως δήλωσε χθες ο υφυπουργός Οικονομικών Δημ. Κουσελάς, από έλεγχο θα «περάσουν» και όσοι ιδιοκτήτες offshore δεν μεταβίβασαν τα ακίνητά τους σε φυσικά πρόσωπα και δεν υπέβαλλαν στην εφορία μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου τη δήλωση για την απόδοση του ειδικού φόρου επί των ακινήτων τους για το 2010, ο οποίος με τον φορολογικό νόμο αυξήθηκε από 3% σε 15%.


5/1/2011
Πηγή: Ημερησία

Δεν υπάρχουν σχόλια: