Translate -TRANSLATE -

Δευτέρα, 10 Ιανουαρίου 2011

ΙΤΑΜΗ ΕΚΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΒΑΝΑΥΣΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗΙΤΑΜΗ ΕΚΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΒΑΝΑΥΣΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗΕΑΝ βεβαίως  δεν υπήρχαν οι «αγράμματοι, πεινασμένοι, διψασμένοι και ρακένδυτοι» του '21, ο σημερινός - κι εκ του ασφαλούς- ιταμός υβριστής των δεν θα είχε την ευκαιρία να στρογγυλοκάθεται στον σβέρκο των «διεφθαρμένων πολιτών» και των «κοπριτών». Απο­μυζώντας ακόπως τα παντός είδους αγαθά της εξουσί­ας  χωρίς να αισθάνεται την ανάγκη για έστω και τυπική διατύπωση ευγνωμοσύνης προς εκείνους των οποίων οι εκατόμβες δίδουν στον ίδιο (και σε όλους εμάς) την ευ­καιρία να είμεθα ελεύθεροι. Ελεύθεροι ακόμη και να τους ανασκολοπίζουμε βαναύσως. Και ξεδιάντροπα να τους διασύρουμε.

Δεν υπερέβη απλώς τα εσκαμμένα ο ευτραφής αντιπρόεδρος της κυβερνήσεων. Αυτήν τη φορά εξετράπη. Γιατί καλά να υβρίζει συλλήβδην τους πολίτες εδώ. Καλά να λοιδορεί ασυστόλων τους πάντες. Αλλά ν' ασελγεί ακό­μη και επί της εθνικής Ιστορίας, διαβουκολώντας ενώπιον ξένων αυτούς που την υπεθεμελίωσαν διά του αίματός των, ε, αυτό αποβαίνει πλέον ισοδύναμον αναισχυντίας!

Αλλά τι να περιμένει κανείς άλλο από εκείνον που:

  Υπέστειλε τη σημαία της εθνικής κυριαρχίας από αιγαιωτικό σύνορο (Υμια).
  Έθεσε την υπογραφή του κάτω από έγγραφη αναγνώριση «ζωτικών δικαιωμάτων» της Τουρκίας στο Αιγαίο (Συμφωνία Μαδρίτης).
  Μεθόδευσε, παγίδευσε και συνέβαλε στην παράδοση του κούρδου εθνικού ηγέτη στις τουρκικές μυστικές υπηρεσίες.
  Υπεστήριξε και έπραξε το παν στο παρασκήνιο για την επι­βολή του Σχεδίου Ανάν (που πα­ρέδιδε τον Κυπριακό Ελληνισμό στην κηδεμονία της Τουρκίας).

Και όχι μόνον, αλλά και στα πλαίσια αποστολής που έχει α­ναλάβει καθυβρίζει τους πολίτες και διασύρει την πατρίδα του ως φυτώριο διαφθοράς, δίδοντας έτσι δικαιολογητικά σε όσους, παρεμβαίνοντας, θέτουν υπό αί­ρεση την εθνική κυριαρχία των Ελλήνων στην ίδια τους την πα­τρίδα, θέλοντας να δημιουργή­σει σύνδρομα ενοχών στα θύμα­τα του κατοχικού Μνημονίου. Και αυτό  ώστε ν' αποδεχθούν τον εξαν­δραποδισμό στον οποίο και ο ίδιος συνεργεί.

Οι αγωνιστές του '21 μπορεί να ήσαν όντως αγράμματοι. Σε μια πατρίδα «που την έσκιαζε η φοβέρα και την πλάκωνε η σκλαβιά», κατά τον περιέργως μη αγράμματο εθνικό μας ποιη­τή. Αλλά ήξεραν καλά και να γράφουν με την πυρωμένη ανάσα και το αίμα τους εκείνη τη λέ­ξη, που κανένας μορφωμένος λαομπαίκτης δεν θα μπορούσε ποτέ ν' αρθρώσει: Ελευθερία! Όπως την εγεωγράφησαν διά του θανάτου των «αμόρφωτοι» πρωτομάρτυρες σαν τον Ρήγα και τον κύπριο διανοούμενο σύντροφο του Ιωάννη Καρατζά. Και όπως την ανέδειξαν «αγράμμα­τοι» σαν τους Υψηλάντηδες και άλλους «πεινασμένους» ποδηγέτες του ξεσηκωμού.

Αυτού που έδωσε τελικά γε­νέθλια υπόσταση στο νέο ελλη­νικό πολιτειακό γίγνεσθαι.

Αυτούς λοιπόν και κυρίως τα μουντζουρωμένα χέρια του αγράμματου Κολοκοτρώνη, του α­ναλφάβητου Μακρυγιάννη, του αμόρφωτου Ανδρούτσου και των μυρίων ανώνυμων ηρώων που έδωσαν τη ζωή τους, έπρεπε νοερά ως ευγνώμονες να προσκυνούμε. Και όχι να φτύ­νουμε, όπως εν πολλοίς έπραξε ο δεύτερος τη τάξει πολιτειακός άρχων της Ελλάδος. Παρουσιάζοντάς τους ως περίπου ρεντίκολα, μπροστά σε ξένους! Προκαλώντας μάλιστα τους ανατριχιαστικούς των γέλωτας!

Εκείνοι διέθεταν και αρετήν και τόλμην. Προπαντός όμως όρχεις, όπως θα έλεγε και ο αμόρφωτος Καραϊσκάκης εάν άκουε τις ύβρεις του έλληνα αντιπροέ­δρου της κυβερνήσεως.

Μπορεί ο κ. Πάγκαλος να φα­νταστεί έναν από τους οξφορδιανούς ακροατές του να διέσυρε αυτούς που οι Βρετανοί θεω­ρούν εθνικούς ήρωες και πρωτολάτες της ιστορικής των δια­δρομής; Ποτέ δεν θα συνέβαινε κάτι τέτοιο.

Του ΙΩΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

Από την εφημερίδα "ΤΟ ΠΑΡΟΝ"

Δεν υπάρχουν σχόλια: