Translate -TRANSLATE -

Παρασκευή, 27 Απριλίου 2012

Οδηγός παράκαμψης νόμιμων διαδικασιών και η "μίνιμουμ διαφάνεια" της Ιφιγένειας Ορφανού
Στη "Αυγή" της 25ης Απριλίου, στη σελίδα 11 υπάρχει εκτενές ρεπορτάζ για τα όσα συμβαίνουν στο Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης: http://www.avgi.gr/StartPageAction.action Να πούμε ότι τα όσα συνέβησαν με τη στελέχωση της Ομάδας Έργου Οδυσσέας, είναι μόνο η "κορυφή του παγόβουνου". Δεκάδες αδιαφανείς προσλήψεις, με την ίδια διαδικασία πρόκειται να γίνουν σε όλη την Ελλάδα για τη στελέχωση του προγράμματος με υπευθύνους εκπαίδευσης και εκπαιδευτές. Στη βάση όλης αυτής της διαδικασίας βρίσκεται μια απίστευτη εγκύκλιος της Ειδικής Γραμματέως Ευρωπαϊκών Πόρων Ιφιγένειας Ορφανού. Εκλεκτή φίλη της Άννας Διαμαντοπούλου, φρόντισε να αφήσει τη δική της... σφραγίδα.
Η εγκύκλιος κυκλοφόρησε σε ...ανύποπτο χρόνο, στις 13 Ιανουαρίου του 2012 και έχει το τίτλο:

Επικαιροποιημένος Οδηγός για τον τρόπο σύναψης συμβάσεων έργου στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων έργων του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση (Οδηγός Συμβάσεων Έργου σε Συγχρηματοδοτούμενα Έργα)


Πρόκειται για αληθινό "μνημείο αδιαφάνειας" που ανοίγει πόρτες και παράθυρα σε προσλήψεις όχι μόνον εκτός ΑΣΕΠ, λλά και χωρίς κανένα αντικειμενικό κριτήριο. Αυτή την εγκύκλιο επικαλούνται και στο Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης. Στην ουσία νομιμοποιείται εκ των προτέρων κάθε είδους παρανομία... Διαβάστε ποιοί φορείς εξαιρούνται από τη διαδικασία προσλήψεων που προβλέπεται για τους ...κοινούς θνητούς και θα καταλάβετε:

 "...1) Ποιοι φορείς/δικαιούχοι εξαιρούνται από τη διαδικασία και τα κριτήρια επιλογής του άρθρου 6 Ν 2527/1997;
α. Τα Α.Ε.Ι. (κατά την έννοια του άρθρου 1 § 1 Ν 4009/2011)
 β. Τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου για την αξιοποίηση και διαχείριση της περιουσίας και των κονδυλίων έρευνας των Α.Ε.Ι. (άρθρο 58 Ν 4009/2011)
γ. Η Ακαδημία Αθηνών
δ. Η «Αρχή διασφάλισης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση» (Άρθρο 35 § 1 Ν 3966/2011)
ε. Ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων (Ε.Ο.Π.Π.) στ. Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής.
ζ. Τα ερευνητικά κέντρα και ινστιτούτα, συμπεριλαμβανομένων αυτών της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (Γ.Γ.Ε.Τ.).
 η. Ο Ειδικός Λογαριασμός του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.
θ. Το Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων.
 ι. Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών.
ια. Το Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας.
ιβ. Το Ινστιτούτο Νεολαίας.
 ιγ. Το Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Κ.Ε.Π.)
 ιδ. Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων – «Διόφαντος» (Ι.Τ.Υ.Ε.)..."

Αξίζει κανείς να διαβάσει με προσοχή τις 15 σελίδες της εγκυκλίου, η οποία στην ουσία αποτελεί έναν λεπτομερή οδηγό καταστρατήγησης κάθε "νόμιμης" και "ηθικής" διαδικασίας. Σε κάποιο σημείο γράφεται και το απίστευτο: "...Της κατάρτισης της σύμβασης θα πρέπει να προηγηθεί μια διαδικασία με εύλογα μέσα για την τήρηση ενός minimum διαφάνειας..." Το οποίον εστί μερθεμηνευόμενον "Παιδιά να κρατάτε και λίγο τα προσχήματα"!!!

Στα πολλά και τραγελαφικά που αναφέρονται, να πούμε πως η "εργασιακή εμπειρία" στο αντικείμενο όχι μόνον δεν θεωρείται προσόν, αλλά είναι αντένδειξη: Θεωρείται ως "διάκριση" κατά των άλλων συνυποψηφίων!!!

Βάσει της ίδιας εγκυκλίου: "α) Δεν χρειάζεται έγκριση από την τετραμελή επιτροπή του άρθρου 2 της ΠΥΣ 33/2006, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (άρθρο 4 περ. ι και ιστ ΠΥΣ 33/2006, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με το άρθρο 2 § 23 Ν 2527/1997, άρθρο 6 § 1 εδ. τελευταίο Ν 3833/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει). β) Δεν χρειάζεται βεβαίωση του ΑΣΕΠ, ότι πρόκειται για γνήσια σύμβαση έργου, η οποία δεν υποκρύπτει εξαρτημένη εργασία και δεν καλύπτονται με αυτή πάγιες και διαρκείς ανάγκες. γ) Δεν ισχύει ο κανόνας περιορισμού των προσλήψεων και συγκεκριμένα ο κανόνας της αναλογίας 1/5 και 1/10 για το 2011 (άρθρο 11 § 1 εδ. β Ν 3833/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει). δ) Δεν απαιτείται η αποστολή προσκλήσεων και πινάκων επιτυχόντων στο ΑΣΕΠ, σύμφωνα με το άρθρο 21 § 15 Ν 2190/1994"...

 Το καταπληκτικό και οργουελικό είναι πως οι "προσλήψεις" βαφτίζονται "προτάσεις". Σύμφωνα με την κυρία Ορφανού δεν κάνεις αίτηση να σε προσλάβουν αλλά καταθέτεις πρόταση, λες και είσαι εργολάβος... Το νέο είδος εργαζομένου, χωρίς δικαιώματα, με το "μπλοκάκι"... 
Διότι δεν αρκεί να μπορείς να προσλάβεις όποιον θες, αλλά πρέπει να τον έχεις και στο χέρι με μια ψευδεπίγραφη "Σύμβαση Έργου", ώστε να μπορείς να τον διώξεις όποτε θελήσεις, χωρίς αποζημίωση. Ακόμη, όσοι καταφέρουν να εργαστούν δεν δικαιούνται με αυτό τον τρόπο μετά τη λήξη της σύμβασής τους ταμείο ανεργίας... Αυτά προς το παρόν...  

ΥΓ. Το ΔΣ του Ιδρύματος ξεπέρασε ωστόσο και τις οδηγίες της κυρίας Ορφανού. Στο έγγραφο με το οποίο εγκρίνεται η πρόσληψη των Μελών της Ομάδας Έργου του "Οδυσσέα" αναφέρεται ότι άν τυχόν κάποιος από τους προσληφθέντες παραιτηθεί, τότε τη θέση του θα πάρει όποιος οριστεί με απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου!!!! Νομίζω πως εδώ δεν τηρείται ούτε καν η ...μινιμουμ διαφάνεια!!! 

http://stoforos.blogspot.com/2012/04/blog-post_25.html

Δεν υπάρχουν σχόλια: