Translate -TRANSLATE -

Πέμπτη 19 Μαρτίου 2015

"ΕΘΝΟΣ" : ΕΝΦΙΑ και ΦΠΑ μπαίνουν στη ρύθμιση των 100 δόσεων

ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΣΤΙΣ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΧΡΕΗ ΣΕ ΕΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑ

Γενναία ρύθμιση με διαγραφές προσαυξήσεων και προστίμων που φθάνουν μέχρι και 100% για την αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων χρεών στην Εφορία με 100 δόσεις θα καταθέσει στη Βουλή η κυβέρνηση δίνοντας μία τελευταία ευκαιρία με ισχυρά μπόνους στους οφειλέτες να τακτοποιήσουν τις φορολογικές τους εκκρεμότητες.

ΕΝΦΙΑ και ΦΠΑ μπαίνουν στη ρύθμιση των 100 δόσεων

Στόχος είναι η ενίσχυση των εσόδων του Δημοσίου και η αποτροπή δημοσιονομικού εκτροχιασμού. Παράλληλα, διορία μέχρι το τέλος Απριλίου έχουν τουλάχιστον 800.000 οφειλέτες για να ρυθμίσουν τα χρέη τους προς τα ασφαλιστικά ταμεία. Οι δόσεις φτάνουν τις 100, ενώ το ελάχιστο ποσό που πρέπει να καταβάλλει ο οφειλέτης κάθε μήνα είναι 50 ευρώ. Στη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών στην Eφορία δύνανται να υπαχθούν, έπειτα από επιλογή του οφειλέτη:

• Οφειλές ληξιπρόθεσμες έως και 1η Μαρτίου 2015 που τελούν σε αναστολή, διοικητική ή δικαστική ή εκ του νόμου.
• Οφειλές που έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση ή διευκόλυνση τμηματικής καταβολής η οποία είναι σε ισχύ.
• Οφειλές που έχουν καταχωριστεί στα βιβλία εισπρακτέων εσόδων της Φορολογικής Διοίκησης μέχρι την ημερομηνία αίτησης για υπαγωγή σε ρύθμιση και θα αφορούν υποχρεώσεις φορολογικών περιόδων μέχρι και 31.12.2014.

ΕΝΦΙΑ και ΦΠΑ μπαίνουν στη ρύθμιση των 100 δόσεων

Δηλαδή η νέα ρύθμιση αφορά και τις δύο τελευταίες δόσεις του ΕΝΦΙΑ και του ΦΠΑ. Για τις κατασχέσεις που έχουν επιβληθεί στα χέρια τρίτων αίρονται ύστερα από αίτηση του οφειλέτη, εφόσον καταβληθεί ποσοστό 25% της αρχικής βασικής ρυθμιζόμενης οφειλής.

Σε κάθε περίπτωση, για τους οφειλέτες που αδυνατούν να καταβάλουν το ως άνω ελάχιστο απαιτούμενο ποσοστό καταβολής της αρχικής, βασικής, ρυθμιζόμενης οφειλής, υφίσταται η δυνατότητα περιορισμού των κατασχέσεων εις χείρας τρίτων από τη Φορολογική Διοίκηση, ύστερα από σχετικό αίτημα του φορολογουμένου.

ΕΝΦΙΑ και ΦΠΑ μπαίνουν στη ρύθμιση των 100 δόσεων
Με τις νέες διατάξεις αυξάνεται στα 50.000 ευρώ από 5.000 ευρώ που είναι σήμερα το κατώτερο ποσό συνολικής ληξιπρόθεσμης οφειλής, συμπεριλαμβανομένων των κάθε είδους τόκων, προσαυξήσεων και λοιπών επιβαρύνσεων για την άσκηση ποινικών διώξεων.

100 δόσεις και κούρεμα 30% - 100% στα πρόστιμα 

Στη νέα ρύθμιση των 100 δόσεων υπάγονται όλα τα ληξιπρόθεσμα χρέη μέχρι την 1η Μαρτίου του 2015 συμπεριλαμβανομένων των δύο τελευταίων δόσεων του ΕΝΦΙΑ, του ΦΠΑ καθώς και όλων των φορολογικών οφειλών που λιμνάζουν στα δικαστήρια. Επίσης μειώνεται ο τόκος, καταργούνται τα υπέρογκα πρόστιμα για τα ληξιπρόθεσμα χρέη που θα δημιουργηθούν από δω και πέρα, απαλλάσσονται από κάθε είδους επιβαρύνσεις όσοι χρωστούν μέχρι 5.000 ευρώ, ενώ το ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης ορίζεται σε 20 ευρώ από 50 ευρώ. Ειδικότερα:

1. Διαγράφονται πρόστιμα και προσαυξήσεις μέχρι και 100% σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής της οφειλής. Η μείωση κλιμακώνεται ανάλογα με τις δόσεις.
2. Οσοι μέχρι τις 27 Απριλίου καταβάλουν το δεκαπλάσιο της ελάχιστης αναλογούσας δόσης θα έχουν ισόποση απαλλαγή των προσαυξήσεων και προστίμων εκπρόθεσμης καταβολής του προγράμματος ρύθμισης που θα επιλέξουν. Για την προσφορά «όσα πληρώνεις - τόσα σβήνω», το νομοσχέδιο προβλέπει ότι το ποσό που θα δηλώνεται ως προκαταβολή από τον οφειλέτη κατά την υποβολή του αιτήματος υπαγωγής θα πρέπει να καταβάλλεται εντός τριών εργάσιμων ημερών. Το χάρισμα προσαυξήσεων έχει και ασφαλιστικές δικλίδες. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής των δέκα πρώτων δόσεων, εφόσον είναι περισσότερες ή όλων των υπολειπόμενων δόσεων, εφόσον είναι λιγότερες από δέκα, βεβαιώνεται ως δημόσιο έσοδο σε βάρος του οφειλέτη ποσό ίσο με το ποσό απαλλαγής. Για παράδειγμα, ο οφειλέτης θα μπορεί να αποπληρώσει ολόκληρο ή μέρος της βασικής οφειλής και να διαγραφεί έως και το 100% των προσαυξήσεων. Για παράδειγμα, για 5.000 ευρώ οφειλής, εκ των οποίων τα 1.000 ευρώ είναι το κεφάλαιο και οι 4.000 ευρώ προσαυξήσεις, αν καταβάλει 1.000 ευρώ, τότε σβήνουν 1.000 ευρώ προσαυξήσεις και μένει υπόλοιπο οφειλής 3.000 ευρώ που θα ρυθμιστεί σε έως 100 δόσεις.
3. Καταργείται η επιβάρυνση με τόκους για οφειλές εντός ρύθμισης έως 5.000, ενώ για υψηλότερα ποσά ο ετήσιος τόκος περιορίζεται σε 3% ετησίως από 4,85% σήμερα. Καθυστέρηση καταβολής δόσης συνεπάγεται μηνιαία προσαύξηση 0,25%.
4. Η αίτηση για τη ρύθμιση υποβάλλεται μέχρι τις 26 Μαΐου και η καταβολή της πρώτης δόσης εντός τριών εργάσιμων ημερών.
5. Η ρύθμιση ισχύει και για βεβαιωμένες οφειλές για τις οποίες οι φορολογούμενοι έχουν προσφύγει στα δικαστήρια. Υστερα από παραίτηση από την άσκηση του δικαιώματος ή και του δικογράφου οποιουδήποτε ένδικου βοηθήματος ή μέσου ενώπιον αρμόδιου δικαστηρίου ή προσφυγής ενώπιον διοικητικής αρχής, και έως 26.5.2015, ανεξαρτήτως της ημερομηνίας που οι οφειλές αυτές καθίστανται ληξιπρόθεσμες, οι φορολογούμενοι μπορούν να εντάξουν τις οφειλές τους στη ρύθμιση.
6. Ο οφειλέτης χάνει τη ρύθμιση αν δεν καταβάλει δύο συνεχόμενες μηνιαίες δόσεις το πρώτο οκτάμηνο ή μετά την πάροδο του οκταμήνου δεν καταβάλει τρεις συνεχόμενες δόσεις ή καθυστερήσει την καταβολή των τριών τελευταίων δόσεων και δεν υποβάλει τις προβλεπόμενες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και του φόρου προστιθέμενης αξίας, καθ' όλο το διάστημα της ρύθμισης των οφειλών του και μέχρι την εξόφλησή της, εντός τριών μηνών από την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής τους.
7. Με τις νέες διατάξεις αυξάνεται στα 50.000 ευρώ από 5.000 ευρώ σήμερα το κατώτερο ποσό συνολικής ληξιπρόθεσμης οφειλής, συμπεριλαμβανομένων των κάθε είδους τόκων, προσαυξήσεων και λοιπών επιβαρύνσεων για την άσκηση ποινικών διώξεων.

Αναστέλλονται εισπρακτικά μέτρα και διώξεις για χρέη στα Ταμεία
Εκεχειρία 12 μηνών για μη έχοντες

Τη δυνατότητα «τακτοποίησης» οφειλών στα ταμεία που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες μέχρι το τέλος Ιανουαρίου δίνει η νέα ρύθμιση. Οι διατάξεις είναι ενιαίες στα Ταμεία (με εξαίρεση το ΝΑΤ), ενώ ευνοϊκότεροι όροι ισχύουν για όσους χρωστάνε μέχρι 5.000 ευρώ. Εδώ πρέπει να επισημανθεί πως αν υπάρξει εφάπαξ εξόφληση η έκπτωση είναι 100%. Σε περίπτωση που «επιλεγούν» έως 50 δόσεις η έκπτωση είναι 70%, ενώ από 51 έως 100 δόσεις η έκπτωση είναι 50%.

Οι βασικοί άξονες της ρύθμισης είναι:

• Σε περίπτωση που το ύψος της οφειλής είναι άνω των 5.000 ευρώ αυτή προσαυξάνεται από εδώ και πέρα με 0,25% μηνιαίως χωρίς οποιαδήποτε άλλη επιβάρυνση ή ποινή. Αξίζει να σημειωθεί πως για ύψος οφειλής έως 5.000 ευρώ δεν επιβάλλεται μηνιαία προσαύξηση.
• Για φυσικά πρόσωπα που έχουν διακόψει την επαγγελματική δραστηριότητά τους και για ασφαλισμένους του ΕΤΑΑ που ασκούν ελεύθερο επάγγελμα, σε περίπτωση αποδεδειγμένου μηδενικού εισοδήματος κατά το έτος χρήσης 2014 (μη συμπεριλαμβανομένων επιδομάτων ανεργίας και προνοιακών παροχών) αναστέλλεται ύστερα από αίτησή τους το σύνολο των εισπρακτικών μέτρων και διώξεων για περίοδο 12 μηνών.
Μετά την αίτηση υπάγονται στη ρύθμιση με αίτηση που υποβάλλεται προς τον οικείο φορέα ασφάλισης μέχρι την 31η Μαρτίου 2016.
• Η αίτηση για τη ρύθμιση υποβάλλεται στις αρμόδιες υπηρεσίες ή ηλεκτρονικά, μέσω διαδικτυακής εφαρμογής.
• Η πρώτη δόση καταβάλλεται με την επίδοση της απόφασης υπαγωγής στον οφειλέτη.
• Οι ο φειλέτες βγαίνουν από τη ρύθμιση εφόσον καθυστερούν πάνω από έναν μήνα τον χρόνο την καταβολή μιας δόσης ή δεν καταβάλουν τρέχουσες οφειλές.

Κατά τη διάρκεια της ρύθμισης και εφόσον τηρούνται οι όροι και καταβάλλονται οι τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές:

Χορηγείται μηνιαίο πιστοποιητικό οφειλής και το οποίο επέχει θέση αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας.
Αναστέλλεται η ποινική δίωξη σε βάρος των υπευθύνων κατά τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 1 του α.ν. 86/1967 (Α' 136), όπως ισχύει σήμερα και αναβάλλεται η εκτέλεση της ποινής που επιβλήθηκε ή εφόσον άρχισε η εκτέλεσή της διακόπτεται.
Αναστέλλεται η συνέχιση της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης επί κινητών ή ακινήτων εφόσον έχει πληρωθεί η πρώτη δόση. Αν ο οφειλέτης χάσει τη ρύθμιση, τα μέτρα που έχουν ανασταλεί συνεχίζονται.

Στο σχέδιο νόμου ειδική αναφορά γίνεται στους οφειλέτες που έχουν υπαχθεί στον προσωρινό διακανονισμό του άρθρου 48 του Ν. 3943/2011 και τηρούν τους όρους. Εφόσον το υπόλοιπο ύψος της οφειλής είναι άνω των 15.000 ευρώ, εντάσσονται αυτοδίκαια για το υπόλοιπο στη νέα ρύθμιση σε 100 δόσεις (εκτός αν με αίτησή τους ζητήσουν μικρότερο αριθμό δόσεων).

Για όσους έχουν μηδενικό εισόδημα
Αφορολόγητο ακυρώνει τα τεκμήρια

Το νομοσχέδιο προβλέπει απενεργοποίηση των τεκμηρίων διαβίωσης για όσους το 2014 είχαν μηδενικό εισόδημα (άνεργοι κ.ά.), καθώς ο φόρος με βάση τις φετινές δηλώσεις τους θα υπολογισθεί με την κλίμακα των μισθωτών και συνταξιούχων, πράγμα που σημαίνει ότι θα έχουν αφορολόγητο όριο 9.550 ευρώ και έτσι θα καλύπτονται αντικειμενικές δαπάνες από τεκμήρια μέχρι του συγκεκριμένου ποσού.

Αυτό σημαίνει ότι δεν θα κληθούν να καταβάλουν φόρο, όπως θα ίσχυε αν δεν γινόταν η διόρθωση. Επίσης δεν ισχύει το ελάχιστο τεκμήριο διαβίωσης που είναι 3.000 ευρώ για άτομο και 5.000 για ζευγάρι για τους φορολογουμένους που απέκτησαν το 2014 εισόδημα αποκλειστικά από τόκους καταθέσεων ή ενοίκια ακινήτων. Τέλος, καταργείται η ετήσια φορολογική περίοδος για υποβολή δήλωσης ΦΠΑ από τους αγρότες του κανονικού καθεστώτος, οι οποίοι δεν ασκούν άλλη δραστηριότητα για την οποία υποχρεούνται να τηρούν βιβλία και να εκδίδουν στοιχεία.

Τριγωνικές συναλλαγές

Με νέα ρύθμιση τροποποιείται η υφιστάμενη διάταξη για το καθεστώς φορολογίας για τις τριγωνικές συναλλαγές επιχειρήσεων, καθώς επιβάλλονται δραστικά μέτρα με προκαταβολή φόρου 26% για όσες εταιρείες εμφανίζουν συναλλαγές ύποπτες για φοροαποφυγή. Ο φόρος επιστρέφεται σε περίπτωση που οι εταιρείες προσκομίσουν σε διάστημα 12 μηνών παραστατικά που να αποδεικνύουν τις δαπάνες τους.

Οι ρυθμίσεις ισχύουν για όσες ελληνικές επιχειρήσεις συναλλάσσονται με κράτη εκτός Ευρωπαϊκής Ενωσης τα οποία θεωρούνται «μη συνεργάσιμα φορολογικά» με στόχο να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο των «τριγωνικών συναλλαγών» που έχουν ως στόχο τη φοροαποφυγή.

Μ. Βουργάνα - Κ. Κοκκαλιάρη
http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=22770&subid=2&pubid=64155970

Δεν υπάρχουν σχόλια: