Translate -TRANSLATE -

Τετάρτη, 23 Μαΐου 2012

Ποιοι συνταξιούχοι αντί ΕΚΑΣ, θα λάβουν επιστολή από το ΙΚΑ

Ποιοι συνταξιούχοι αντί ΕΚΑΣ, θα λάβουν επιστολή από το ΙΚΑΠηγή:www.capital.gr


Της Ρούλας Σαλούρου

Χιλιάδες συνταξιούχου δεν έλαβαν εχθές το ΕΚΑΣ, καθώς σύμφωνα με την ΗΔΙΚΑ, την εταιρεία πληροφορικής του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, είτε διαπιστώθηκε αδυναμία ταύτισης στοιχείων, είτε τα εισοδηματικά τους κριτήρια ξεπερνούσαν τα όρια που ισχύουν για το 2012.

Η ΗΔΙΚΑ ΑΕ, μετά από συνεργασία με το ΙΚΑ, ήταν η εταιρεία που  προέβη στις  απαιτούμενες ενέργειες, ώστε να καταβληθούν στους δικαιούχους του ΕΚΑΣ (συμπεριλαμβανομένων και των δικαιούχων του επιδόματος των 30 ευρώ) τα αναδρομικά του επιδόματος από 1/1/2012, το ποσό του επιδόματος για τον Ιούνιο, καθώς και τη σύνταξη Ιουνίου 2012.

Σύμφωνα με την υπηρεσία, 175.979 παλαιοί δικαιούχοι άλλαξαν κλιμάκιο, ενώ για πρώτη φορά χορηγήθηκε το Επίδομα σε 9.906 νέους συνταξιούχους. Υπήρξαν και  14.741 τυχεροί, παλαιοί συνταξιούχοι, στους οποίους είχε διακοπεί η καταβολή του επιδόματος το έτος 2011 ή και από προηγούμενα έτη. 

Οι άτυχοι

Αποφασίστηκε να διακοπεί η χορήγηση του ΕΚΑΣ  σε  9.684 συνταξιούχους (έναντι 12.153 συνταξιούχων το 2011),  στους οποίους θα αποστείλει και επιστολή. Με αυτήν, θα ενημερώνονται ότι καθώς διαπιστώθηκε αδυναμία ταύτισης των στοιχείων τους μεταξύ των αρχείων του ΙΚΑ και εκείνων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων, θα διακοπεί η καταβολή του επιδόματος.

Προκειμένου να διαπιστωθεί εάν έχουν δικαίωμα να λάβουν ΕΚΑΣ, θα πρέπει οι άτυχοι συνταξιούχοι που δεν έλαβαν επίδομα,  το αργότερο μέχρι τις 29 Ιουνίου του 2012 να μεταβούν στο Τμήμα Πληρωμών Συντάξεων του υποκαταστήματος ΙΚΑ του τόπου κατοικίας τους, να προσκομίσουν το εκκαθαριστικό σημείωμα της εφορίας για το οικονομικό έτος  2011, δελτίο αστυνομικής ταυτότητας και αντίγραφο αυτού, καθώς και πρόσφατο ενημερωτικό σημείωμα πληρωμής της σύνταξής τους, για να πιστοποιηθούν και να διασταυρωθούν ο Α.Φ.Μ. και τα ακριβή ατομικά στοιχεία τους.

Σε 1.337 συνταξιούχους έναντι 4.122 συνταξιούχων το 2011 της κατηγορίας κωδικού διακοπής 12 (με μείωση ξένης σύμβασης) θα σταλεί από τη Διεύθυνση Εκμετάλλευσης του ΙΚΑ επιστολή, με την οποία θα ενημερωθούν ότι θα ληφθούν υπόψη για τη χορήγηση του ΕΚΑΣ 2012 και τα ποσά συντάξεων που λαμβάνουν από φορέα συνταξιοδότησης του εξωτερικό  – εφόσον, δεν έχουν δηλωθεί στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος που υποβάλλουν στην Ελλάδα, ώστε και αυτές οι περιπτώσεις να ελέγχονται μηχανογραφικά.

Διευκρινίζεται ότι οι συνταξιούχοι που είχαν δηλώσει εισοδήματα αλλοδαπής προέλευσης του 2010 στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2011, ελέγχθηκαν μηχανογραφικά και όσοι κρίθηκαν ότι το δικαιούνται, θα συνεχίσουν να λαμβάνουν το επίδομα.

Προκειμένου, λοιπόν, να γίνει ο έλεγχος των εισοδηματικών κριτηρίων για τη χορήγηση του Επιδόματος  το 2012, θα πρέπει να προσκομίσουν στο αρμόδιο Τμήμα Πληρωμών Συντάξεων βεβαίωση του ξένου φορέα (νόμιμα μεταφρασμένη) με τα ποσά συντάξεων που έλαβαν το έτος 2010 ή βεβαίωση από την τράπεζα που κατατίθεται η σύνταξη του εξωτερικού, όπου είναι δυνατόν, το ταχύτερο δυνατόν.

Σε 8.381 (έναντι 12.059 το 2011) συνταξιούχους δεν χορηγήθηκε ΕΚΑΣ διότι δεν κατέστη δυνατή η διαπίστωση εάν είναι δικαιούχοι του επιδόματος (π.χ. διπλοσυνταξιούχοι, συνταξιούχοι θανάτου με πολλαπλότητα κ.λ.π).

Σε αυτούς η Διεύθυνση Εκμετάλλευσης του ΙΚΑ θα αποστείλει επιστολή, με την οποία θα τους ενημερώνει ότι διακόπτεται η καταβολή του ΕΚΑΣ με την πληρωμή της σύνταξης μηνός Ιουνίου 2012 και ότι μπορούν να προσέλθουν στις αρμόδιες Υπηρεσίες Πληρωμών Συντάξεων, προσκομίζοντας αστυνομική ταυτότητα και αντίγραφο αυτής, εκκαθαριστικό σημείωμα εφορίας οικονομικού έτους 2011, καθώς και πρόσφατο ενημερωτικό σημείωμα πληρωμής συντάξεων, προκειμένου να γίνει επανέλεγχος του δικαιώματος, για το έτος 2012.

Στις περιπτώσεις των διπλοσυνταξιούχων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και άλλου φορέα θα ζητηθεί και βεβαίωση από τον άλλο φορέα με τα ποσά συντάξεων που έλαβαν το έτος 2010.

Για τις περιπτώσεις των συνταξιούχων που λαμβάνουν δύο συντάξεις από το ΙΚΑ, ζητήθηκε από την ΗΔΙΚΑ  να γίνει μηχανογραφικός έλεγχος για το επόμενο έτος.

Η Διεύθυνση Εκμετάλλευσης θα αποστείλει επιστολή και σε 13.261 (έναντι 19.579 το 2011) συνταξιούχους στους οποίους διακόπτεται το επίδομα εξαιτίας της υπέρβασης των νέων εισοδηματικών κριτηρίων για το έτος 2012, με την οποία ενημερώνονται ότι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις χορήγησης του επιδόματος για το έτος 2012 και ότι γι’ αυτό το λόγο διακόπτεται η καταβολή του.

Επίσης, ενημερώνονται ότι μπορούν να προσέλθουν στο Τμήμα Πληρωμών Συντάξεων του Υποκαταστήματος του τόπου κατοικίας τους, εάν έχουν αντίρρηση γι’ αυτή τη διακοπή, προσκομίζοντας το Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας (και φωτοαντίγραφό της), εκκαθαριστικό σημείωμα της εφορίας οικονομικού έτους 2011 ή υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 θεωρημένη από την αρμόδια ΔΥΟ περί μη υποχρέωσης εκ του νόμου προς υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, καθώς και πρόσφατο ενημερωτικό σημείωμα πληρωμής συντάξεων, προκειμένου να επανελεγχθούν τα εισοδήματά τους.

Στις περιπτώσεις των συνταξιούχων που έχουν λάβει μειωμένη σύνταξη σαν ασφαλισμένοι νέων περιοχών ή νέων επαγγελματικών κατηγοριών, το δικαιούμενο βάσει των εισοδηματικών κριτηρίων ποσό του ΕΚΑΣ θα καταβάλλεται μειωμένο κατά 1/3, ενώ, αναφορικά με το αν θα χορηγείται πλήρες ποσό ή μειωμένο στους συνταξιούχους που έχουν πάρει τμηματική σύνταξη συνυπολογίζοντας για τη θεμελίωση και χρόνους σε χώρα του εξωτερικού, το ΙΚΑ δεν γνωρίζει την απάντηση, την οποία και περιμένει από το αρμόδιο υπουργείο Εργασίας.

Υπενθυμίζεται επίσης, ότι πλήρη ποσά επιδόματος χορηγούνται και στους συνταξιούχους αναπηρίας που λαμβάνουν πλήρη σύνταξη. Στους συνταξιούχους γήρατος και αναπηρίας που λαμβάνουν μειωμένη σύνταξη, το επίδομα ισούται με τα 2/3 των ανωτέρω ποσών.

Ομοίως, και στις περιπτώσεις συνταξιούχων, των οποίων το ποσό είναι μειωμένο κατά 20% (κατ’ οίκον απασχολούμενο προσωπικό).
Πηγή:www.capital.grΠηγή:www.capital.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: