Translate -TRANSLATE -

Τρίτη 12 Νοεμβρίου 2013

ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΞΕΝΑΓΩΝ

poxen-press-release-template
Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξεναγών καταγγέλλει το Υπουργείο Τουρισμού για παράνομη υλοποίηση σεμιναρίων, αντισυνταγματικότητα στις ρυθμίσεις, ιδιωτικοποίηση της δημόσιας τουριστικής εκπαίδευσης, εξώθηση εργαζομένων στη φθηνή και ανασφάλιστη εργασία και εμπόριο ελπίδας για άνεργους πτυχιούχους.

Παράνομη υλοποίηση σεμιναρίων «κατάρτισης» ξεναγών και εμπόριο ελπίδας για άνεργους πτυχιούχους 

 Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξεναγών προσέφυγε στο Συμβούλιο της Επικρατείας για την ακύρωση των αποφάσεων της Υπουργού Τουρισμού με τις οποίες ανατίθεται σε ΑΕΙ της χώρας η υλοποίηση ταχύρρυθμων σεμιναρίων «κατάρτισης» στο επάγγελμα του ξεναγού. Με αυτά, πτυχιούχοι ιστορίας, αρχαιολογίας, εθνολογίας, πολιτιστικού μάνατζμεντ και άλλων ειδικοτήτων αποκτούν πλήρη επαγγελματικά δικαιώματα ξεναγού, με μόνη την παρακολούθηση ενός σεμιναρίου λίγων εβδομάδων, που υποκαθιστά τουριστικές σπουδές πέντε εξαμήνων στις κρατικές επαγγελματικές Σχολές Ξεναγών. 

 Ο νόμος 4093/2012 (Μνημόνιο ΙΙΙ) που προέβλεψε τα εν λόγω σεμινάρια αντίκειται στο άρθρο 16 παρ. 7 του Συντάγματος, το οποίο ρητά προστατεύει τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων κρατικών επαγγελματικών σχολών, και στην κοινοτική οδηγία 2005/36 για τα επαγγελματικά προσόντα, που απαιτεί όποιος ασκεί ορισμένο επάγγελμα να έχει λάβει την αντίστοιχη επαγγελματική εκπαίδευση. 

Για το λόγο αυτό, ήδη από τις 14.2.2013 η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξεναγών είχε προσφύγει και πάλι στο ΣτΕ για την ακύρωση της Κ.Υ.Α. 18062/20-12-2012 των Υπουργών Τουρισμού ι Παιδείας, που καθόριζε το αναλυτικό πρόγραμμα των σεμιναρίων, προσπαθώντας να «χωρέσει» σπουδές πέντε εξαμήνων σε … μαθήματα δύο μηνών. 

 Η νέα προσφυγή στο ΣτΕ κατέστη αναγκαία, διότι το Υπ. Τουρισμού κατάφερε το αδιανόητο: να παραβιάσει κατάφωρα τη νομοθεσία που το ίδιο θέσπισε λίγες εβδομάδες νωρίτερα. Συγκεκριμένα, μεταξύ πολλών άλλων παρανομιών, με τις προσβαλλόμενες αποφάσεις της Υπουργού:
• τα σεμινάρια ανατέθηκαν απευθείας, χωρίς σύναψη σύμβασης όπως απαιτεί ο νόμος,
 • επιβλήθηκαν, κατά παράβαση του νόμου, υψηλότατα δίδακτρα, μέχρι και 934 ευρώ κατ’ άτομο, πλέον εξόδων για πρακτική άσκηση,
 • δεν ορίστηκαν τα προσόντα και οι ειδικότητες των εκπαιδευτών,
 • δεν προβλέφθηκε οποιοσδήποτε έλεγχος των σεμιναρίων ούτε συγκροτήθηκε η τριμελής επιτροπή που απαιτεί ο νόμος
 • η επιλογή υποψηφίων γίνεται από το ίδιο το Υπουργείο και όχι από τα συνεργαζόμενα ΑΕΙ.

 Το Υπουργείο Τουρισμού έχει εδώ και μήνες κηρύξει τον πόλεμο στον κλάδο των ξεναγών και γενικότερα στην τουριστική εκπαίδευση και τα τουριστικά επαγγέλματα της χώρας μας. Νέο βαρύτατο πλήγμα στην εκπαίδευση των επαγγελματιών του τουρισμού επέφερε το πολυνομοσχέδιο που ψηφίστηκε προχτές, το οποίο:
 ► αναθέτει τα σεμινάρια στα κάθε είδους ΚΕΚ (μολονότι οι Σχολές Ξεναγών έχουν μακρά εμπειρία και μοναδική τεχνογνωσία), δηλαδή επιφέρει πλήρη εμπορευματοποίηση των προγραμμάτων κατάρτισης και δημιουργεί ένα «εμπόριο ελπίδας» για άνεργους πτυχιούχους,
 ► καταργεί την κρατική εποπτεία επί των σεμιναρίων αυτών, αφήνοντας να δημιουργηθεί μια ανεξέλεγκτη «αγορά επαγγελματικών δικαιωμάτων».  
  
Όσο αδιανόητο και αν ακούγεται σε μια χώρα όπου η βαριά βιομηχανία της και η μόνη ελπίδα ανάκαμψης παραμένει ο τουρισμός, η πολιτική του Υπ. Τουρισμού, προφανώς κατ’ επιταγή των διεθνών κηδεμόνων της χώρας, είναι να μην παράγει πλέον η Ελλάδα τουριστικά στελέχη υψηλών επαγγελματικών προσόντων, αλλά να γίνει μία χώρα αποκλειστικά φτηνής, ανασφάλιστης και ανειδίκευτης εργασίας.

Το «όραμα» της πολιτικής ηγεσίας του Υπ. Τουρισμού, που φαίνεται πως ταυτίζεται με τις επιδιώξεις των μεγάλων διεθνών τουριστικών πρακτορείων, είναι όσο το δυνατόν πιο φθηνό και όσο το δυνατόν πιο χαμηλού επιπέδου τουριστικό προϊόν. Δυστυχώς, οι επιδιώξεις αυτές καταλήγουν σε εθνικό έγκλημα, με θύμα την εθνική ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά της Ελλάδας και την προστασία των καταναλωτών. 

 Σχετικά
 Σύνδεσμοι με τις αποφάσεις της Υπ. Τουρισμού για ανάθεση σεμιναρίων σε ΑΕΙ – και μελλοντικά σε ΚΕΚ - της χώρας:
 http://www.otek.edu.gr/gr/times.htm

http://touristguides.gr/poxen/nea/118-παράνομη-υλοποίηση-σεμιναρίων-κατάρτησης-ξεναγών

Δεν υπάρχουν σχόλια: