Τρίτη, 23 Φεβρουαρίου 2016

Οζονοθεραπεία : Αλήθεια ή ψέμαΟζονοθεραπεία : Αλήθεια ή ψέμα

1.Τί είναι το Όζον
Το όζον είναι μία αλλοτροπική μορφή οξυγόνου και είναι ευρέως γνωστό για τον ρόλο που διαδραματίζει στην οικολογική ισορροπία της Γής , διότι απορροφά το μεγαλύτερο μέρος της ακτινοβολίας που προέρχεται από τον ήλιο , εμποδίζοντάς τες να φθάσουν κατευθείαν στη Γή .
Στη βιομηχανία, εκμεταλλευόμενοι τις αντισηπτικές ιδιότητες του όζοντος , το έχουμε καταστήσει απαραίτητο για την απολύμανση των υδάτων , τόσο υπό την έννοια της ποσιμότητας , όσο και στον τομέα των αποβλήτων. Σ 'αυτόν τον τομέα είναι πιο επαρκές του χλωρίου, αφού εξουδετερώνει και τους ιούς που είναι σε θέση να ανθίστανται και σε υψηλές συγκεντρώσεις χλωρίου .
'Eχοντας ένα υψηλό εξουδετερωτικό δυναμικό , χρησιμοποιείται για την εξουδετέρωση των αερίων αποβλήτων περιεχόντων θείο , το οποίο είναι ευαίσθητο στο υψηλό οξειδωτικό δυναμικό του όζοντος .
Πολύ διαδεδομένη είναι επίσης η χρήση του όζοντος εις την υγιεινή των υδάτων για πισίνες , χάρην της απολυμαντικής του ικανότητος με μεγάλο πεδίο δράσεως.
Άλλο πλεονέκτημα , εκτός από το θεραπευτικό ,είναι και η οικονομία. Πράγματι, δεν χρειάζεται προσωπικό ή κάτι άλλο δεδομένου ότι είναι ένας αυτοματοποιημένος μηχανισμός παραγωγής όζοντος. Στις πισίνες έχουμε μία εξοικονόμηση 80-90% του χλωρίου , και μία ελάττωση κατά 50% του αναπληρούμενου ύδατος. Η οζονοποίηση στις πισίνες ελαττώνει τις χλωραμίνες κατά 80%, προσφέρει μία μεγαλύτερη διαύγεια στο νερό λόγω καλύτερης διηθήσεως των οργανικών ουσιών , και ελαττώνει τις τριαλομεθάνες.
Η Οζονοθεραπεία χρησιμοποιήθηκε για θεραπευτικούς σκοπούς από τις αρχές του αιώνα, εφαρμόσθη με διάφορους τρόπους και, αν και σε κάποιες ασθένειες επέτρεψε να επιτευχθούν ανέλπιστα θεραπευτικά αποτελέσματα, εν τούτοις πάρα πολλοί γιατροί τρέφουν ακόμα προκαταλήψεις ή δεν γνωρίζουν αυτή την θεραπευτική προσέγγιση. Η οξυγονο-οζονοθεραπεία εφαρμόζεται εκτεταμένα ιδιαίτερα στην Γερμανία και στην Ελβετία, ενώ στις ΗΠΑ, λόγω και της επιδημίας του AIDS, δημόσιες και ιδιωτικές δομές άρχισαν την εφαρμογή της (FDA approval). Αυτή η θεραπευτική πρακτική, είναι επίσης πολύ διαδεδομένη και εις την Ανατολική Ευρώπη, γιατί η σχέση κόστους-ωφελείας είναι πολύ ευνοϊκή .
Στην Γερμανία , δημιουργήθηκε η Γερμανική Επιστημονική Εταιρεία Οξυγονο-οζονοθεραπείας το 1972 , σταδιακά επεκτάθη σε Αυστρία,Ελβετία , κ.λ.π. με τελευταία την Ιταλία το 1983 (που απαριθμεί ήδη περίπου 1000 γιατρούς-μέλη).
Στην ΕΛΛΑΔΑ, η εταιρεία συστάθη το 1992 από τους ορθοπεδικούς Ηλιάκη Εμμανουήλ, Κωστάκο Αθανάσιο και την οφθαλμίατρο Μαντοβάνι Πατρίσια και ήδη έχουν εγγραφεί άνω των 50 γιατρών ως μέλη.
Η έρευνα που γίνεται σε διάφορα Πανεπιστημιακά Κέντρα της Ευρώπης και Αμερικής φαίνεται ότι θα καταστήσει την οξυγονοοζονοθεραπεία ένα αξιόλογο όπλο στην φαρέτρα του σύχρονου ιατρού.
2.Το Όζον στην Ιατρική
Στην ιατρική χρησιμοποιείται σαν μίγμα Ο2/O3 ονομαζόμενο και ιατρικό όζον, όπου το Ο3 υπάρχει σε συγκεντρώσεις 30 φορές μεγαλύτερες σε σύγκριση με αυτό της βιομηχανικής χρήσης : από 1 έως 40μg/ml οξυγόνου.
H δράση του όζοντος στους μεταβολισμούς
Επιταχύνει την χρήση της γλυκόζης εκ μέρους των κυττάρων.
Yπεισέρχεται στον μεταβολισμό των πρωτεϊνών χάρη στην συγγένειά του με τίς θειούχες ρίζες.
Έχει άμεση αντίδραση με τα ακόρεστα λιπαρά οξέα που μετατρέπονται σε υδατοδιαλυτές ενώσεις.
Η βιολογική δράση του όζοντος
Άμεση δράση στην τοπική εφαρμογή, απολυμαντικού και τροφικού τύπου.
Δράση κατά των μικροβίων και των ιών σε γενικό επίπεδο στην ικανή παραγωγή υπεροξειδίων.
Bελτίωση του μεταβολισμού του Ο2στο επίπεδο των ερυθρών αιμοσφαιρίων λόγω αύξησης κατανάλωσης της γλυκόζης,της διάσπασης των λιπαρών οξέων και της ενεργοποίησης των ενζύμων που μπλοκάρουν τα υπεροξείδια και τις ελεύθερες ρίζες .
Aύξηση της ευκαμψίας των ερυθρών αιμοσφαιρίων
Αύξηση της παραγωγής, πάντα στο επίπεδο των ερυθρών αιμοσφαιρίων ,του 2,3-διφωσφογλυκεριδικού οξέος, υπεύθυνου της απελευθέρωσης του O2 εις τους ιστούς.
Δράση των υπεροξειδίων παραγόμενων από το όζον στην φαγοκυττάρωση
Η απολυμαντική τοπική δράση του όζοντος και η συστηματική αντιμικροβιακή και αντιιογενής θεραπευτική του ικανότητα, είναι υπεύθυνες μιάς ισχυρής μικροβιοκτόνου και μυκητοκτόνου δράσης, καθώς επίσης και αδρανοποιησης των ιών, φαινομένου που πραγματοποιείται μέσω της οξείδωσης των μικροοργανισμών. Ο αντισηπτικός μηχανισμός είναι όμοιος με εκείνου που ο οργανισμός χρησιμοποιεί συνήθως με την δημιουργία, εκ μέρους των λευκοκυττάρων προορισμένων την μικροβιακή φαγοκυττάρωση, ενός μορίου με οξειδωτική ικανότητα, όμοια με εκείνη του Ο3.
Επίδραση του όζοντος στον μεταβολισμό των ερυθρών αιμοσφαιρίων
Η δράση του όζοντος στην ευκαμψία των ερυθρών αιμοσφαιρίων , στην δημιουργία τoυ 2,3-διφωσφογλυκεριδικού οξέος και στον μεταβολισμό του Ο2 στα ερυθρά αιμοσφαίρια είναι σημαντική για τα κυκλοφοριακά φαινόμενα που σε τελευταία ανάλυση προκαλούν στην μεταφορά του O2. H δημιουργία των υπεροξειδίων διευκολύνει την άμεση ενεργοποίηση του μεταβολισμού των ερυθρών αιμοσφαιρίων. Το πρώτο βήμα της αντίδρασης συνίσταται στην αλληλεπίδραση του όζοντος με τους διπλούς δεσμούς των ακόρεστων λιπαρών οξέων στο στρώμα των φωσφολιπιδίων της μεμβράνης των ερυθρών αιμοσφαιρίων. Με την επίδραση του συστήματος της γλουθαδιόνης, ενεργοποιείται η γλοκόλυση , η οποία προκαλεί μια αύξηση του 2,3-διφωσφογλυκεριδικού οξέος, με σχετική διευκόλυνση της απελευθέρωσης του Ο2 στους ιστούς εκ μέρους της αιμοσφαιρίνης.
3. Οδοί χορηγήσεως
Το όζον είναι ένα ασταθές αέριο που διασπάται σε εύκολα με μιά ταχύτητα που εξαρτάται από την θερμοκρασία(στους 250C διασπάται το 60% περίπου σε μία ώρα). Βάσει αυτού και άλλων παραμέτρων, εξελίγχθηκαν οι μεθόδοι χορηγήσεως.
α. Τοπικά:
δια μέσου της εφαρμογής ενός γυάλινου κώδωνος ή ενός πλαστικού ασκού ο οποίος στεγανοποιείται καταλλήλως και εντός των οποίων ρέει το μείγμα Ο2/O3.Αυτή η μέθοδος χρησιμοποιείται ευρέως υπάρχουν άτονα έλκη η κατακλίσεις.
β. Γενική:
1. Μιά μέθοδος χορηγήσεως η οποία εφαρμόζεται ευρέως είναι η μεγάλη αυτομετάγγιση. Αυτή συνίσταται είς την λήψη φλεβικού αίματος σε ασκό
μετάγγισης και αφού αναμιχθεί με μίγμα O2/O3 επαναχορειγείται . Χρησιμοποιείται σε αυτοάνοσες παθήσεις του συνδετικού ιστού, σε παθήσεις του κυκλοφοριακού, σε σηπτικές φλεγμονές και στην αύξηση της απόδοσης όπου αυτή απαιτείται.
2. Αυτοεμβολισμός(μικρή αυτομετάγγιση). Λαμβάνονται 10 ml αίματος , ανακινούνται με 10 ml μίγματος O2/O3 και χορηγούνται ενδομυικά.
Αναφέρεται μεταξύ των μεθόδων της παθητικής ανοσοποίησης.
3. Ενδοαρθρική και περιαρθρική χορήγηση αερίου μίγματος. Χρησιμοποιείται σε τραυματικές εκφυλιστικές αρθροπάθειες.
4. Τοπικές υποδόριες εγχύσεις στα σημεία του πόνου(trigger points) ή στα σημεία όπου απαιτείται βελτίωση του τροφισμού(έλκη, κυτταρίτις).
5. Στις σωματικές κοιλότητες (οδοντιατρική, γαστρεντερολογία).
6. Κρέμα O2/O3 σε έκδοχα ελαίων.
7. Ενδοαρτηριακή ή ενδοφλέβια χρήση (κυκλοφοριακό).
4.Τοξικότης
Στον ιατρικό χώρο το όζον χρησιμοποιείται σαν μείγμα οξυγόνου -όζοντος και μιά μακρά κλινική εμπειρία δεικνύει ότι δέν υπάρχουν αξιόλογα ανεπιθύμητα φαινόμενα εάν αυτή η θεραπεία εφαρμοστεί σωστά. Επιπλέον, δέν προκαλεί οποιεσδήποτε αλλεργικές αντιδράσεις. Σε σωστές δόσεις (1-40 μg/ml Ο2), το όζον δέν έχει παρανέργειες διότι υπάρχουν μηχανισμοί αντιοξειδωτικής προστασίας.
Επιπλέον, συναντάται μετά από χορήγηση Ο3 μιά ενεργοποίηση των ενζύμων προορισμένων στην αδρανοποίηση των ελεύθερων ριζών , με συνέπεια την βελτίωση των μηχανισμών αποκατάστασης των ίδιων των κυττάρων που, ώς εκ τούτου, είναι πλήρως σε βαθμό να εξουδετερώσουν την δημιουργία των πιθανών αντιδραστικών μορίων(φαινόμενο scavenger).
Προφανώς, βασικός όρος γιά την χρήση του O2/O3, είναι ότι η χορηγούμενη δόση, δέν πρέπει να υπερβαίνει την ικανότητα που, τα αντιοξειδωτικά ένζυμα (superossido dismutasi και catalasi) και η γλουθαδιόνη, έχουν να εμποδίζουν την συσσώρρευση του ανίοντος supperossido (O2-) και του υπεροξειδίου του υδρογόνου (Η2O2). Πολυάριθμες κλινικές εμπειρίες δεικνύουν πώς τα ανεπιθύμητα φαινόμενα, από θεραπείες με μίγμα O2/O3 είναι σπάνια και τις πιο πολλές φορές συνδεδεμένες με σφάλματα στην τεχνική χορήγησης.
Στην Γερμανία, το 1988 έγιναν 1.500.000 αυτομεταγγίσεις που είχε προστεθεί ιατρικό όζον χωρίς το "Τμήμα για τον έλεγχο των παρενεργειών οφειλόμενων σε φάρμακα" να έχει καταγράψει οποιαδήποτε παρενέργεια .
5. Ενέργειες του όζοντος που εφαρμόζονται στην ιατρική
1.ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
ΑΛΛΟΙΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ
ΗΠΑΤΙΤΙΔΕΣ
ΓΑΣΤΡΙΤΙΔΕΣ
ΕΠΙΜΕΝΟΥΣΕΣ ΔΥΣΚOΙΛΙΟΤΗΤΕΣ
ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΤΟΥ CROHN
2. ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ
ΑΓΓΕΙΑΚΕΣ ΚΑΦΑΛΑΛΓΙΕΣ (ΚΛΑΣΣΙΚΗ ΗΜΙΚΡΑΝΙΑ)
ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΛΓΙΑ
ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ
3. ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
ΕΡΠΗΣ ΑΠΛΟΣ ΚΑΙ ΖΩΣΤΗΡΑΣ
ΔΕΡΜΑΤΙΤΙΔΕΣ ΕΞ ΕΠΑΦΗΣ
ΑΚΜΗ
ΜΥΚΗΤΙΑΣΕΙΣ
ΕΚΖΕΜΑΤΑ
ΨΩΡΙΑΣΕΙΣ
4. ΑΓΓΕΙΟΛΟΓΙΑ - ΦΛΕΒΟΛΟΓΙΑ
ΑΡΤΗΡΙΟΠΑΘΕΙΕΣ
ΦΛΕΒΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ
ΚΙΡΣΟΙ ΦΛΕΒΩΝ ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ
ΦΛΕΒΙΚΗ ΘΡΟΜΒΩΣΗ
ΜΕΤΑΦΛΕΒΙΤΙΚΑ ΕΛΚΗ
ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΑΓΓΡΑΙΝΑ
ΔΙΑΒΗΤΙΚΑ ΕΛΚΗ
5. ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ - ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
ΑΡΘΡΙΤΙΣ
ΡΕΥΜΑΤΟΕΙΔΗΣ ΑΡΘΡΙΤΙΣ
ΟΣΦΥΟΙΣΧΥΑΛΓΙΑ
ΑΥΧΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΣΦΥΙΚΗ ΣΠΟΝΔΥΛΩΣΗ
6. ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ
ΡΥΤΙΔΕΣ
ΚΥΤΤΑΡΙΤΙΔΑ
ΕΥΡΥΑΓΓΕΙΕΣ
ΛΕΜΦΟΙΔΗΜΑ ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΟΖΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΑΠΟΥΣΙΑ ΑΛΛΕΡΓΙΚΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΩΝ
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ Ή ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:7Yx-fEMl2A0J:www.ozonkosmoiatriki.gr/OZONTHE&gws_rd=cr&ei=6E_MVtCBC4b2Urjrv4AP

 Οι συσκευές όζοντος που διαφημίζονται καθημερινά (πάνω) ως πανάκεια, δεν τεκμηριώνεται ότι θεραπεύουν κανένα νόσημα, σύμφωνα με τις υγειονομικές αρχές.

Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία,
Κυριακή 18 Σεπτεμβρίου 2011
ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΟΝΤΑΙ
Ο ΕΟΦ βάζει τέλος στην οζονοδιαφήμιση
Της ΡΟΥΛΑΣ ΠΑΠΠΑ ΣΟΥΛΟΥΝΙΑ rpsoul@enet.gr
Όζον «διά πάσαν νόσον και πάσαν μαλακίαν»... Οι θαυματουργές μηχανές οζονοθεραπείας, που προβάλλονται ως ιδιαίτερα αποτελεσματικές στην αντιμετώπιση μεγάλου φάσματος ασθενειών μέσω των τηλεοπτικών διαφημίσεων, έχουν σπάσει ρεκόρ πωλήσεων.
Οι συσκευές όζοντος που διαφημίζονται καθημερινά (πάνω) ως πανάκεια, δεν τεκμηριώνεται ότι θεραπεύουν κανένα νόσημα, σύμφωνα με τις υγειονομικές αρχές. Ανυποψίαστοι οι πολίτες από τα πολλά δεινά που υφίστανται αγοράζουν το «ανακουφιστικό» όζον, παρότι που τον Αύγουστο ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων απαγόρευσε τη διαφημιστική του καμπάνια! Την ίδια εποχή και η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή συστήνει να μην χρησιμοποιούνται οι συσκευές όζοντος, μέχρι να γνωμοδοτήσει το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας (ΚΕΣΥ).
Και το ΚΕΣΥ γνωμοδότησε ότι οι οζονοθεραπείες είναι «δραστηριότητες εμπορικού χαρακτήρα». Συγκεκριμένα ο πρόεδρος Α. Σερέτης αναφέρει στην «Κ.Ε.»: «Υστερα από εμπεριστατωμένη μελέτη της βιβλιογραφίας η οζονοθεραπεία δεν τεκμηριώνεται ως θεραπεία για κανένα νόσημα. Επομένως αφού δεν υπάρχει καμία επιστημονική τεκμηρίωση, θεωρείται ότι παραβαίνει βασικές αρχές ιατρικής δεοντολογίας και εμπλέκεται με δραστηριότητες εμπορικού χαρακτήρα».
Ο ΕΟΦ με επιστολή του στην «Κ.Ε.» ενημερώνει ότι έχει ξεκινήσει ελέγχους σε εταιρείες που διακινούν συσκευές όζοντος, οι οποίοι βρίσκονται σε εξέλιξη και παρακολουθεί ανά περίπτωση την εφαρμογή της απόφασης απαγόρευσης διαφήμισης. Σε περίπτωση διαπίστωσης μη συμμόρφωσης θα εισηγηθεί την επιβολή κυρώσεων. Σε ό,τι αφορά τη χρήση του όζοντος στην απολύμανση νερού, το θέμα εξετάζεται με τις συναρμόδιες υπηρεσίες.
Παρά τις απαγορεύσεις, οι πολίτες παραμένουν πιασμένοι στο «δόκανο», αφού τα τηλεοπτικά σποτ συνεχίζουν να προβάλλουν καθημερινά τις θεραπευτικές ιδιότητες του όζοντος.
Οι υποστηρικτές της «οζονο-θεότητας» ευαγγελίζονται, ότι καλύπτονται όλες οι παθήσεις: ακμή, μυκητιάσεις, ψωριάσεις, κυτταρίτιδα, παχυσαρκία, πόνος, αναγέννηση κυττάρων, χρόνιες λοιμώξεις ουροποιητικού - πεπτικού συστήματος, δυσκοιλιότητα, γαστρίτιδα, χρόνια νεφρική ανεπάρκεια, ηπατίτιδα, βρογχικό άσθμα, νεοπλασματική νόσος, υπερχοληστεριναιμία, ημικρανίες, φλεβική ανεπάρκεια, ωμοαυχενικό σύνδρομο, δισκοπάθειες.
Συναντήσαμε στα Πατήσια την Ελένη Κουρή, η οποία έχοντας προβλήματα με ημικρανίες αγόρασε τη συσκευή όζοντος: «Στην αρχή ένιωθα καλύτερα, προφανώς είχα αυθυποβολή. Υστερα από τρεις ημέρες υπέφερα το ίδιο. Στην ουσία πέταξα τα χρήματά μου. Αναρωτιέμαι γιατί δεν επεμβαίνει ο εισαγγελέας; Αφήνουν αυτούς να θησαυρίζουν και εμάς να πέφτουμε θύματα του οζονο-τσαρλατανισμού;»
Ο πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Οξυγονο-οζονοθεραπείας Ε. Ηλιάκης αναφέρει ότι η αποτελεσματικότητα της χρήσεως μικρών συσκευών εμπορίου δεν είναι αποδεδειγμένη στη θεραπεία παθήσεων, αλλά έχουν ένδειξη για αποστείρωση υδάτων. Εν τούτοις παρά την απαγόρευση του ΚΕΣΥ ισχυρίζεται: «Η χρήση του "ιατρικού όζοντος" είναι αποδεδειγμένα θεραπευτική. Εδώ και δεκαετίες εφαρμόζεται σε Κίνα, Ινδία, Γερμανία, Αυστρία, Ισπανία. Το "ιατρικό όζον" στηρίζεται απόλυτα στην επιστημονική βιβλιογραφία. Είναι άξιον απορίας, πώς άλλες χώρες, με τελευταία την Ισπανία, έχουν άδεια χρήσης οξυγονο-οζονοθεραπείας από το αντίστοιχο ΚΕΣΥ, ενώ το δικό μας κρίνει ότι παραβαίνει την ιατρική δεοντολογία».
Ο Χρήστος Γεωργίου, καθηγητής Βιοχημείας στο Πανεπιστήμιο Πατρών, μας εξηγεί: «Το όζον είναι καρκινογόνο αέριο καθώς καταστρέφει DNA, έντερα, αρτηρίες, πνεύμονες και γι' αυτό έχουν καθιερωθεί από την FDA των ΗΠΑ (αντίστοιχο ΕΟΦ) πολύ χαμηλά όρια επικινδυνότητας (50 ppb ή μέρη ποσότητας όζοντος στο δισεκατομμύριο ποσότητας αέρα). Η τοξικότητα του όζοντος είναι επιστημονικά γνωστή για τουλάχιστον 35 χρόνια, και οφείλεται στις ελεύθερες ρίζες υδροξυλίου (άκρως τοξική χημική ουσία) και το υπεροξείδιο του υδρογόνου (οξυζενέ), στα οποία διασπάται μόλις διαλυθεί στο νερό και περάσει στα υγρά του σώματός μας (αίμα, γαστρικό υγρό). Δηλαδή, αντί να θεραπεύει ασθένειες, όπως διαφημίζεται, τις προκαλεί. Ο ανθρώπινος οργανισμός οξυγονώνεται φυσιολογικά με το οξυγόνο του ατμοσφαιρικού αέρα. Κάθε άλλος τρόπος είναι επικίνδυνος για την υγεία, εκτός κι αν ο άνθρωπος είχε... βράγχια».
Συνεχίζοντας αναφέρει ότι τα διάφορα «θεραπευτικά» κέντρα Ελλάδας και εξωτερικού παραπλανούν το κοινό, ισχυριζόμενα ότι χρησιμοποιούν «ιατρικό όζον» (ακόμη και στο αίμα με αυτομετάγγιση), καθώς και οι καλύτερες εμπορικές συσκευές δεν δημιουργούν όζον σε μεγάλες ποσότητες. Ενδεικτικά, για την απολύμανση του πόσιμου νερού απαιτείται η έκθεσή του επί δύο ώρες σε πολύ μεγάλη ποσότητα όζοντος (1200 ppm). Παρ' όλα αυτά, το όζον προβάλλεται ως θεραπευτικό σε πολύ μικρότερες ποσότητες (40-100 ppm), οι οποίες εξακολουθούν να είναι 1.000 φορές πάνω από το όριο επικινδυνότητας για το άνθρωπο. Πέρα από το ότι το όζον δεν είναι θεραπευτικό, οι διαφημιζόμενες συσκευές δεν το παράγουν στις ποσότητες που δηλώνονται, γιατί αποτελούνται από πλαστικά μέρη, που το καταστρέφουν και είναι αναποτελεσματικές στη διάλυσή του στο νερό (δημιουργώντας μεγάλες φυσαλίδες για εντυπωσιασμό).
Η Υπηρεσία Περιβάλλοντος των ΗΠΑ (ΕΡΑ) προειδοποιεί ότι όταν το όζον εισπνέεται μπορεί να βλάψει τους πνεύμονες, να επιδεινώσει χρόνιες αναπνευστικές παθήσεις, όπως το άσθμα και να θέσει σε κίνδυνο την ικανότητα του οργανισμού να καταπολεμήσει τις λοιμώξεις του αναπνευστικού.
Από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, τον καθηγητή Διαχείρισης Υδατικών Πόρων Χ. Καραβίτη και την ανασκόπηση της επιστημονικής βιβλιογραφίας μαθαίνουμε ότι, λόγω της έντονης οξειδωτικής δράσης του, το όζον παράγεται πάντοτε επί τόπου και δεν αποτελεί διακινούμενο χημικό αντιδραστήριο. Στο εμπόριο διατίθενται φθηνές συσκευές παραγωγής όζοντος σε χαμηλές συγκεντρώσεις, που συχνά διαφημίζονται για εμπορικούς λόγους ως «θαυματουργές» για την υγεία. Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή κατά τη χρήση τους λόγω της ισχυρής οξειδωτικής δράσης του όζοντος.
Συγκεκριμένα τονίζεται: «Στη διαχείριση υδατικών πόρων το όζον χρησιμοποιείται κυρίως σε βιομηχανικές μονάδες καθαρισμού ύδατος ή επεξεργασίας λυμάτων. Μεγάλη προσοχή πρέπει να δίνεται όταν το όζον χρησιμοποιείται ως απολυμαντής πόσιμου νερού, ιδιαίτερα στις παραθαλάσσιες περιοχές και τα νησιά, όπου οι κύριοι υδατικοί πόροι είναι τα υπόγεια νερά, που έχουν υποστεί συνήθως υφαλμύρωση. Τα φυσικά βρωμιούχα ιόντα, που περιέχονται σε αυτά τα νερά, μετασχηματίζονται με την χρήση όζοντος σε βρωμικά, και θεωρούνται "ύποπτοι καρκινογόνοι παράγοντες". Η διαδικασία πρέπει να ελέγχεται συνεχώς, όσο πιο πολύ όζον διαβιβάζουμε τόσο πιο πολλά βρωμικά παράγονται. Διάφοροι πωλητές των συσκευών παραγωγής όζοντος μπορεί συχνά να περιγράφουν το όζον ως "ενεργό οξυγόνο" - "καθαρού αέρα" υποδηλώνοντας ότι το όζον είναι ένα υγιές είδος οξυγόνου. Ωστόσο είναι ένα τοξικό αέριο με εντελώς διαφορετικές χημικές και τοξικολογικές ιδιότητες από το οξυγόνο».
*Οι επιστημονικές απόψεις αλληλοσυγκρούονται και οι πολίτες αγανακτούν, από το Εθνικό Σύστημα Υγείας και το αλαλούμ από τις διαφημίσεις, που προβάλουν το όζον ως πανάκεια για τα προβλήματά τους! Το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας γνωμοδότησε στις 2 Αυγούστου 2011 ότι το όζον δεν θεραπεύει, αντίθετα κάποιοι κερδοσκοπούν. Ο ΕΟΦ διαβεβαιώνει ότι έχει αρχίσει ελέγχους για να αποφασίσει για κυρώσεις.


Δεν υπάρχουν σχόλια: