Πέμπτη, 6 Οκτωβρίου 2016

ΣΥΡΙΖΑ Ο ΝΕΚΡΟΘΑΦΤΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ;;;
ΣΥΡΙΖΑ Ο ΝΕΚΡΟΘΑΦΤΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ;;;

"Των οικιών υμών εμπιπραμένων υμείς άδετε."

Έλεγε η γνωστή ρήση από τον παππού Αίσωπο, Σήμερα ομως θα έπρεπε να ξαναγραφτεί ως "Των οικιών ημών εμπιπραμένων ημείς αδομεν". Για διαβάστε την παρακάτω διαμαρτυρία:

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ
ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

Τ πουργεο Παιδείας τς χώρας μας πιδίδεται μεθοδικ κα συστηματικ στν συρρίκνωση κα ποβάθμιση τς διδασκαλίας τν νθρωπιστικν μαθημάτων στν Δευτεροβάθμια κπαίδευση.
Δν το φάνηκε ρκετή, φαίνεται, μείωση τν ρν διδασκαλίας τν ρχαίων λληνικν στ Γυμνάσιο κα στ Λύκειο οτε κατάργηση το πιταφίου του Περικλέους στν Γ' τάξη Λυκείου, οτε κατάργηση τς ξετάσεως τν ρχαίων λληνικν στ Γυμνάσιο.
Μ νέα, λέθρια πόφασή του συνεχίζει τν κθεμελίωση τν βασικν πυλώνων το πολιτισμο μας στν λληνικ κπαίδευση.
Τς τελευταες μέρες (20/9/2016) στάλη γκύκλιος στος κπαιδευτικος τς Δευτεροβάθμιας κπαίδευσης, μ τν ποία πιβάλλεται ν διδάσκωνται συνοπτικ κα ν μν ξετάζωνται στν Α΄ Λυκείου τ κόλουθα κεφάλαια τς ρχαίας λληνικς στορίας:
Κυκλαδικς Πολιτισμός, Μινωϊκς Πολιτισμός, Μυκηναϊκς Πολιτισμός, Πρτος κα Δεύτερος λληνικς ποικισμς , σημασία τν Περσικν Πολέμων, Πελοποννησιακς Πόλεμος, Φίλιππος Β' κα τ Οκουμενικ Κράτος το Μ. λεξάνδρου.
ταιρεία λλήνων Φιλολόγων (Ε.Ε.Φ.) διαμαρτύρεται ντονώτατα γι τν νέα, αθαίρετη πόφαση το πουργείου, ποία προδήλως εναι επιζήμια γι τν παρκ μόρφωση τν νέων μας.
Μ τς ποφάσεις ατς το πουργείου τ Σχολεο παρέχει στος μαθητς λλιπ γνώση το λληνικο πολιτισμο στν συνέχεια κα στν διαχρονία του.
ποσιωπται τσι η οσία το λληνικο πολιτισμο, ξάπλωσή του σ λο τν τότε γνωστ κόσμο, νότητά του, πως τν πέτυχε Φίλιππος Β', βασιλις τς Μακεδονίας, οκουμενικ διάσταση κα σημασία του μέσω το κπολιτιστικο ργου το Μ. λεξάνδρου.
Η κατάργηση μάλιστα τς ξετάσεως τν συνοπτικς διδασκομένων ατν κεφαλαίων τς στορίας, πως συνέβη κα μ τ ρχαα λληνικά, κατ' οσίαν δηγε στν πλήρη γνοια π τος μαθητς τν θεμελιωδν ατν σελίδων τς στορίας κα το πολιτισμο μας κα συρρικνώνει δραματικ τν νθρωπιστικ παιδεία κα τν μόρφωση τν νέων μας.
Η Ε.Ε.Φ. καλε τ πουργεο Παιδείας ν ναθεωρήση τς λέθριες ατς ποφάσεις του κα ν δείξη γνήσια κα οσιαστικ φροντίδα γι τν λόπλευρη καλλιέργεια κα μόρφωση τς λληνικς νεολαίας.
π τ Δ.Σ. τς Ε.Ε.Φ.

facebook/Pavlos Papadimitropoulos

Δεν υπάρχουν σχόλια: