Translate -TRANSLATE -

Σάββατο, 25 Μαρτίου 2017

Φιλική Εταιρεία : Το στήριγμα του Γένους!

Φιλική  Εταιρεία
Το στήριγμα του Γένους!
Του Γ.Ν. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
Η ΦΙΛΙΚΗ Εταιρεία βοήθησε σημαντικά στην υλοποίηση των πόθων του Γένους.
Στα 1814 τρεις απλοί άνθρωποι, ο Σκουφάς, ο Τσακάλωφ και ο Ξανθός ίδρυσαν τη μυστική αυτή Εταιρεία με αποκλειστικό σκοπό να γίνει το μέσον της αποτίναξης του τυραννικού τουρκικού ζυγού.
Με βαθιά εθνική και θρησκευτική συνείδηση άρχισαν το τιτάνιο έργο της εξέγερσης των Ελλήνων. Καλούν κοντά τους, όπως γράφει ο Κων. Παπαρρηγόπουλος, όλους τους Έλληνες, πρώτα τους κληρικούς και στη συνέχεια τους προεστούς, τους Φαναριώτες, τους αρματωλούς, τους κλέφτες, τους οπλαρχηγούς, τους λογίους, τους ιδιώτες, τους εμπόρους, τους πλούσιους και τους πτωχούς.
Ο χαρακτήρας της Φιλικής Εταιρείας έχει ορθόδοξο και εθνικό προσανατολισμό. Ο συστημένος  να  γίνει  Φιλικός, αφού είχε εξεταστεί η ζωή και ο χαρακτήρας του πολύ προσεκτικά, όταν εισερχόταν στην Εταιρεία και αφού προσέφερε τη χρηματική εισφορά που μπορούσε, άκουγε από τον ιερέα, μεταξύ άλλων:
«Μάχου υπέρ Πίστεως και υπέρ Πατρίδος! Αγαπήσης τον πλησίον σου όπως τον εαυτόν σου! Μισήσης, καταδίωξης και εξολόθρευσης τον εχθρόν της Θρησκείας, του Έθνους και της Πατρίδος σου!
...Μη παύης λοιπόν και συ του να βοηθής όσον δύνασαι. Η βοήθεια σου γίνεται εις όλον το δυστυχισμένον Έθνος, διά να ελαφρώση βαρύτατον ζυγόν, υπό τον οποίον στενάζει επί τόσους αιώνας...».
Συγκλονιστική ήταν και η ώρα του όρκου του Φιλικού.
Αφού ορκιζόταν στον αληθινό Θεό ότι θα ήταν πιστός για πάντα στην Εταιρεία και δεν θα φανέρωνε σε κανένα τίποτα γι' αυτή και συνέχιζε με ένορκες σοβαρότατες υποσχέσεις, τελείωνε έτσι τον όρκο του:
«Τέλος πάντων ορκίζομαι εις Σε ω ιερά Πατρίς! Ορκίζομαι εις τας πολυχρονίους βασάνους Σου· ορκίζομαι εις τα πικρά δάκρυα, τα οποία τόσους αιώνας έχυσαν τα ταλαίπωρα Τέκνα Σου· εις τα ίδια μου δάκρυα, χυνόμενα εις ταύτην την στιγμήν και εις την μέλλουσαν Ελευθερίαν των Ομογενών μου ορκίζομαι ότι αφιερώνομαι πλέον όλος εις Σε.
Εις το εξής Συ θέλεις είσαι η αιτία και ο σκοπός των διαλογισμών μου. Το όνομα Σου ο οδηγός των πράξεων μου και η ευτυχία Σου η ανταμοιβή των κόπων μου.
Η θεία Δικαιοσύνη να εξάντληση επί της κεφαλής μου όλους τους κεραυνούς της, το όνομα μου να είναι εις αποστροφήν και το υποκείμενόν μου, το αντικείμενον της κατάρας και του αναθέματος των Ομογενών μου, αν ίσως λησμονήσω έστω και μίαν στιγμήν τας δυστυχίας των και δεν εκπληρώσω το χρέος μου.


Τιμωρία
Τέλος, ο θάνατος μου ας είναι η άφευκτος τιμωρία του αμαρτήματος μου, διά να μη μολύνω την αγιότητα της Εταιρείας με τη συμμετοχή μου».
Ο συγκλονιστικός όρκος των Φιλικών δείχνει τη μεγάλη τους αγάπη στην πατρίδα και τη βαθιά τους πίστη στην Ορθοδοξία. Αυτά δεν συνδυάζονται με κανένα άλλο διεθνιστικό ή συγκριτιστικό ρεύμα.
Ίσως Φιλική Εταιρεία σήμερα να μην είναι εύκολο να σχηματισθεί. Όμως μπορούμε όλοι μας να ενστερνισθούμε το πνεύμα των Φιλικών και να νιώθουμε πως δεν μας επιτρέπεται να προδώσουμε τα όσια και τα ιερά που εκείνοι με τόσες θυσίες μας παρέδωσαν.
ΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: