Translate -TRANSLATE -

Δευτέρα 23 Ιουλίου 2018

Μέγας Αλέξανδρος - Ένας Έλληνας Θεός επελαύνει
Μέγας Αλέξανδρος - Ένας Έλληνας Θεός επελαύνει

Ο Αλέξανδρος γεννήθηκε στις 20 ή 21 Ιουλίου του 356 π.Χ στην Πέλλα της Μακεδονίας. Πατέρας του ήταν ο βασιλιάς της Μακεδονίας Φίλιππος Β’ και μητέρα του η Ολυμπιάδα, κόρη του βασιλιά της Ηπείρου Νεοπτόλεμου.
Ανατράφηκε σε βασιλικό περιβάλλον και είχε για παιδαγωγό το διάσημο Έλληνα φιλόσοφο Αριστοτέλη, ο οποίος τον βοήθησε να αναπτύξει ενδιαφέρον για τη φιλοσοφία, την ιατρική και τις επιστήμες. Το πόσο διαμορφώθηκε ο τρόπος σκέψης του Αλεξάνδρου από τις φιλοσοφικές διδασκαλίες του Αριστοτέλη είναι αμφιλεγόμενο. Αλλά δεν υπάρχει σχεδόν καμιά αμφιβολία για την επίδραση που άσκησε πάνω του ο Όμηρος, επειδή ο Αλέξανδρος, που ήταν δεινός αναγνώστης, έτρεφε ιδιαίτερο πάθος για τα μυθολογικά συγγράμματα του Όμηρου. Μάλιστα, προβάλλεται ο ισχυρισμός ότι ήξερε την Ιλιάδα απέξω, πράγμα που δεν ήταν και μικρό κατόρθωμα, αφού σήμαινε ότι έπρεπε να απομνημονεύσει 15.693 στίχους.
Στα 20 του χρόνια, αφού δολοφονήθηκε ο πατέρας του, ο Αλέξανδρος τον διαδέχτηκε στο μακεδονικό θρόνο. Αμέσως ξεκίνησε μια κατακτητική εκστρατεία που του χάρισε τελικά το όνομα Αλέξανδρος ο Μέγας. Έχει αναγνωριστεί γενικά ως ένας από τους μεγαλύτερους στρατάρχες όλων των εποχών, και η μεγαλειότητά του τον εξύψωσε, κάνοντάς τον θεό. Τόσο πριν όσο και μετά το θάνατό του, του αποδιδόταν θεϊκή φύση.
Ο Αλέξανδρος έδιωξε τους Πέρσες από την Αίγυπτο, όπου χαιρετίστηκε ως ελευθερωτής. Το βιβλίο Man, Myth & Magic (Άνθρωπος, Μύθος και Μαγεία) λέει: «Έγινε δεκτός ως Φαραώ και όταν επισκέφτηκε το μαντείο του θεού Άμμωνα . . . χαιρετίστηκε επίσημα από τον ιερέα ως ‘γιος του Άμμωνα’». Αυτό το γεγονός αποτελεί προφανώς την αιτία για το θρύλο σύμφωνα με τον οποίο ο Αλέξανδρος ήταν γιος του Δία, του θεού που ήταν αρχηγός στο ελληνικό πάνθεο.
Ο Αλέξανδρος προχώρησε προς τα ανατολικά κι έφτασε τελικά σε ορισμένες περιοχές της Ινδίας. Καθ’ οδόν, κατέκτησε τη Βαβυλώνα, από την οποία είχαν προέλθει πολλές από τις ιδέες που περιέχονταν στη μυθολογία και στη θρησκεία της πατρίδας του. Ήταν λοιπόν κατάλληλο το γεγονός ότι σχεδίαζε να την κάνει πρωτεύουσα της αυτοκρατορίας του. Αλλά στις 13 Ιουνίου του 323 π.Χ., αφού είχε βασιλέψει λίγο περισσότερο από 12 χρόνια, ο μεγάλος αυτός Έλληνας θεός κατέρευσε—πέθανε στα 32 του!
Αλέξανδρος ο Μέγας, γιος του Φιλίππου Β΄ της Μακεδονίας και της συζύγου του Ολυμπιάδας, ο οποίος γεννήθηκε στην Πέλλα το 356 Π.Κ.Χ. Παρότι δεν κατονομάζεται στην Αγία Γραφή, η διακυβέρνησή του ως ηγεμόνα της πέμπτης παγκόσμιας αυτοκρατορίας προλέχθηκε δύο αιώνες πριν από τη γέννησή του.(Δα 8:5-7, 20, 21).
Δαν. 8:5-7     «Εγώ παρατηρούσα με πολλήν προσοχήν, και ιδού, παρουσιάσθη ένας τράγος αιγών, ο οποίος ήρχετο από τα νοτιοδυτικά και προχωρούσε επάνω εις όλην την γην. Καθώς δε με μεγάλην ταχύτητα έτρεχεν, εφαίνετο ότι δεν ήγγιζε την γην. Είχε δε ανάμεσα στους οφθαλμούς του ένα μεγαλοπρεπές ξιοπαρατήρητον κέρατον.
Αυτός ήλθε μέχρι του κριου, που είχε τα δέκα κέρατα και τον οποίον κριον είχα ίδει προηγουμένως να ίσταται πλησίον του ποταμού Ουβάλ. Ετρεξεν εναντίον αυτού με όλην την ορμήν της δυνάμεώς του.
Τον είδα να φθάνη μέχρι του κριου. Εξηγριώθη μόλις τον αντίκρυσε, εκτύπησε τον κριόν, συνέτριψε και τα δύο αυτού κέρατα και δεν υπήρχε πλέον δύναμις στον κριόν, να αντισταθή εναντίον αυτού. Ο τράγος τον έρριψε κατά γης και τον κατεπάτησε και δεν υπήρχε κανείς, που να έχη την δύναμιν, να τον γλυτώση από αυτόν.»
Δαν. 8,20-21 «Ο κριός, τον οποίον είδες είναι ο βασιλεύς των Μηδων και των Περσών.
Ο τράγος των αιγών είναι ο βασιλεύς των Ελλήνων. Το μεγάλο κέρας, το οποίον ήτο ανάμεσα στους οφθαλμούς του, αυτός είναι ο πρώτος και μέγας βασιλεύς των Ελλήνων.»
Λίγο μετά τα 20, δύο χρόνια αφότου είχε ανεβεί στο θρόνο, έπειτα από τη δολοφονία του πατέρα του, ο Αλέξανδρος ξεκίνησε να κατακτήσει τον κόσμο. (Δα 8:5) Αυτός ο ορμητικός νεαρός που υπήρξε στρατιωτική ιδιοφυΐα παρέτασσε το σχετικά μικρό στράτευμά του σε σχηματισμό φάλαγγας μεγάλου βάθους, μια τακτική που εισήγαγε ο πατέρας του και ανέπτυξε ο Αλέξανδρος σε υψηλά επίπεδα αποτελεσματικότητας.
Αντί να καταδιώξει τους Πέρσες που είχαν τραπεί σε φυγή έπειτα από δύο αποφασιστικές νίκες του στη Μικρά Ασία (η πρώτη στον Γρανικό Ποταμό και η δεύτερη στην Πεδιάδα της Ισσού, όπου μια μεγάλη περσική δύναμη υπολογιζόμενη γύρω στο μισό εκατομμύριο υπέστη ολοκληρωτική ήττα), ο Αλέξανδρος έστρεψε την προσοχή του στη νησιωτική πόλη της Τύρου. Αιώνες νωρίτερα είχε προλεχθεί ότι τα τείχη, οι πύργοι, τα σπίτια, ακόμη δε και το χώμα της Τύρου θα ρίχνονταν μέσα στη θάλασσα. (Ιεζ 26:3, 4, 12)
«δια τούτο αυτά λέγει ο Κυριος εναντίον της Τυρου· Ιδού, εγώ επέρχομαι εναντίον σου, Τυρος, και θα οδηγήσω εναντίον σου έθνη πολλά, όπως ακριβώς έρχονται τα κύματα της θαλάσσης το ένα κατόπιν του άλλου.
Θα κρημνίσουν τα τείχη σου, θα ρίψουν κάτω εις ερείπια τους πολεμικούς πύργους σου, θα επιτρέψω εγώ να λιχνίσουν και εξαφανίσουν και αυτό το χώμα από το έδαφός της και θα καταστήσουν αυτήν ξηράν ωσάν την λείαν πέτραν.
Ο εχθρός αυτός θα αιχμαλωτίση την στρατιωτικήν σου δύναμιν, θα πάρη ως λάφυρα όλα τα υπάρχοντά σου, θα ρίψη ερείπια στο έδαφος τα τείχη σου, θα κρημνίση τους ωραίους οίκους σου· τους λίθους σου και τα ξύλα σου και αυτό ακόμη το χώμα θα τα ρίψη στο μέσον της θαλάσσης.»
Ως εκ τούτου, είναι ιδιαίτερα αξιοσημείωτο το ότι ο Αλέξανδρος πήρε τα ερείπια της παλιάς ηπειρωτικής πόλης την οποία είχε καταστρέψει ο Ναβουχοδονόσορ χρόνια νωρίτερα και κατασκεύασε με αυτά μια δίοδο μήκους 800 μ. μέχρι τη νησιωτική πόλη. Το σφυροκόπημα από το ναυτικό του και τις πολεμικές μηχανές του κατέστρεψε αυτή την υπερήφανη θαλασσοκράτειρα, τον Ιούλιο του 332 Π.Κ.Χ.
Η Ιερουσαλήμ, αντιθέτως, άνοιξε τις πύλες της για να παραδοθεί και, σύμφωνα με τον Ιώσηπο (Ιουδαϊκή Αρχαιολογία), οι Ιουδαίοι έδειξαν στον Αλέξανδρο το προφητικό βιβλίο του Δανιήλ, πιθανώς το 8ο κεφάλαιο, σύμφωνα με το οποίο ένας κραταιός Έλληνας βασιλιάς θα καθυπέτασσε και θα κατακτούσε την Περσική Αυτοκρατορία. Ως αποτέλεσμα, ο Αλέξανδρος δεν κατέστρεψε την Ιερουσαλήμ και κινήθηκε Ν προς την Αίγυπτο, όπου χαιρετίστηκε ως ελευθερωτής. Εκεί ίδρυσε την Αλεξάνδρεια, τη μητρόπολη των γραμμάτων όπου έγινε η Μετάφραση των Εβδομήκοντα. Στρέφοντας τις βλέψεις του προς τα ανατολικά, ο Αλέξανδρος επέστρεψε από την Αίγυπτο διαμέσου της Παλαιστίνης, και κοντά στα Γαυγάμηλα, κατατρόπωσε με 47.000 άντρες το τεράστιο αναδιοργανωμένο περσικό στράτευμα. Σε σύντομο χρονικό διάστημα, ο Δαρείος Γ΄ δολοφονήθηκε από πρώην φίλους του, η Βαβυλώνα παραδόθηκε και ο Αλέξανδρος προέλασε για να κατακτήσει τα Σούσα και την Περσέπολη. Από εκεί συνέχισε την εκστρατεία του για την Ινδία προτού στραφεί και πάλι προς τα δυτικά.

Γεγονότα Μετά τις Κατακτήσεις. 


Ο Αλέξανδρος είχε μεγάλα σχέδια για τη Βαβυλώνα την οποία σκόπευε να ανοικοδομήσει και να κάνει πρωτεύουσά του, αλλά τα σχέδια αυτά δεν πραγματοποιήθηκαν ποτέ. Όπως είχε προείπει ο Δανιήλ, ο Αλέξανδρος «έσπασε» και καταρρίφθηκε —μέσω του θανάτου του. (Δα 8:8)
«Ο τράγος αυτός των αιγών έγινε μέγας και ένδοξος πολύ. Αλλά καθώς έφθασεν εις την μεγάλην υτήν δύναμι και δόξαν, συνετρίβη το ένα το μεγάλο κέρατον αυτού. Τοτε εφύτρωσαν τέσσαρα αλλά κέρατα αντί του ενός, που είχε συντριβή, και είχαν κατεύθυνσιν προς τα τέσσαρα σημεία του ορίζοντος».
Οι πολλές διοικητικές φροντίδες, οι κόποι και τελευταία ο θάνατος του πιο στενού του φίλου, Ηφαιστίωνα, του έφθειραν την υγεία. Ο Αλέξανδρος αρρώστησε βαριά και στις 10 ή 11 Ιουνίου του 323 π.Χ. άφησε την τελευταία του πνοή στη Βαβυλώνα, σε ηλικία μόλις 32 ετών και έτσι η φιλοδοξία που έτρεφε να ανοικοδομήσει τη Βαβυλώνα δεν υλοποιήθηκε. Άλλωστε ο Θεός, σύμφωνα με την Π.Δ., πολύ νωρίτερα είχε αποφασίσει ότι η Βαβυλώνα δεν θα ανοικοδομούνταν ποτέ.
Στη διάρκεια της σύντομης σταδιοδρομίας του ο Αλέξανδρος παντρεύτηκε τη Ρωξάνη, κόρη του ηττημένου βασιλιά της Βακτριανής, καθώς και τη Στάτειρα, κόρη του Πέρση βασιλιά Δαρείου Γ΄. Από τη Ρωξάνη απέκτησε έναν γιο ο οποίος ονομάστηκε Αλέξανδρος. Και από κάποια Βαρσίνη απέκτησε έναν νόθο γιο ο οποίος ονομάστηκε Ηρακλής. Ωστόσο, η προφητεία του Δανιήλ είχε προείπει ότι η αυτοκρατορία του θα περιερχόταν «όχι στους απογόνους του», και πράγματι, προτού περάσουν πολλά χρόνια, όλη η οικογένεια του Αλεξάνδρου και οι κληρονόμοι του εξοντώθηκαν. (Δα 11:3, 4)
«Επειτα θα εγερθή άλλος βασιλεύς ισχυρός, θα επεκτείνη την κυριαρχίαν του εις πολλήν έκτασιν και θα κάμνη αυτό, που θέλει.
Οταν δε θα εδραιωθή πλέον η δύναμις του βασιλείου του, θα καταστραφή και αυτός. Θα διαιρεθή το βασίλειόν του εις τα τέσσαρα σημεία του ορίζοντος, χωρίς όμως και να περιέλθη στους απογόνους του. Δεν θα κυβερνηθούν όμως τα τέσσαρα αυτά βασίλεια, όπως εκείνος τα είχε κυβερνήσει. Διότι το βασίλειόν του εν τω συνόλω πλέον θα εκριζωθή και θα περιέλθη εις άλλους εκτός αυτών».
Επιπλέον είχε γραφτεί: «Και το ότι έσπασε, και σηκώθηκαν τελικά τέσσερα αντ’ αυτού, δείχνει ότι θα σηκωθούν τέσσερα βασίλεια από το έθνος του, αλλά χωρίς να έχουν τη δική του δύναμη». (Δα 8:22) Επομένως, δεν ήταν απλή ιστορική σύμπτωση το ότι η αυτοκρατορία διαμοιράστηκε ανάμεσα σε τέσσερις στρατηγούς του Αλεξάνδρου: ο Σέλευκος ο Νικάτωρ πήρε τη Μεσοποταμία και τη Συρία, ο Κάσσανδρος τη Μακεδονία και την υπόλοιπη Ελλάδα, ο Πτολεμαίος ο Λάγου την Αίγυπτο και την Παλαιστίνη, και ο Λυσίμαχος τη Θράκη και τη Μικρά Ασία.
Οι κατακτήσεις του Αλεξάνδρου επηρέασαν βαθύτατα την ιστορία με την εξάπλωση της ελληνικής γλώσσας και του ελληνικού πολιτισμού στα πέρατα του κόσμου. Η Κοινή Ελληνική έγινε η διεθνής γλώσσα, και έτσι το δεύτερο τμήμα της Αγίας Γραφής γράφτηκε στην Κοινή Ελληνική και όχι στην εβραϊκή.

ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΙ IRON MAIDEN


36.000 Έλληνες και οι Iron Maiden τραγουδούσαν για τον «Μέγα Αλέξανδρο» και την Μακεδονία.
36.000 Ελληνες ζητούσαν απεγνωσμένα από το θρυλικό heavy metal μουσικό συγκρότημα από την Αγγλία, που μεγαλώνει γενιές και γενιές και γενιές μεταλάδων, το τραγούδι για τον Μέγα Στρατηλάτη, «Alexander the Great», το οποίο δεν το έχουν παίξει ποτέ live.
Το τραγούδι που κάνει σαφή αναφορά στην ελληνική καταγωγή του μακεδόνα βασιλιά και τον ρόλο του στην διάδοση της ελληνικής παιδείας στην ανατολή.
Εν τέλη, λόγω και της παρότρυνσης των χιλιάδων Ελλήνων, το συγκρότημα το τραγούδησε για λίγο στο τέλος παρά την λογοκρισία που τους έχει μάλλον επιβληθεί…
Οι Maiden, το 1986 ύμνησαν τον Μέγα Αλέξανδρο και την αληθινή του καταγωγή σε ένα έπος που κανείς δεν ξέρει γιατί δεν το έχουν παίξει ΠΟΤΕ σε συναυλία.
Το ΓΙΑΤΙ, τα τωρινά γεγονότα μάλλον το εξηγούν…
Πιθανόν χαριτολογώντας ο φροντμαν Ντίκινσον είχε πει απλά ΄΄ δεν θυμούνται πως να παίξουν το (πραγματικά πολύ δύσκολο) σόλο». Δεν υπάρχει επίσημη απάντηση, η θεωρία αυτή όπως είναι ευκόλως αντιληπτό είναι μάλλον »να’χαμε να λέγαμε»
«Alexander the Great»
Ήταν 29 Σεπτεμβρίου του 1986 όταν οι Iron Maiden κυκλοφόρησαν τον έκτο κατά σειρά δίσκο τους με τίτλο «Somewhere in Time» στην Ευρώπη και στη Βόρεια Αμερική.
Ο δίσκος έγινε πλατινένιος, καθώς μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες πούλησε πάνω από ένα εκατομμύριο αντίτυπα. Το άλμπουμ περιλαμβάνει 8 τραγούδια.
Το τελευταίο είναι το Alexander the Great, ένας ύμνος στον Μέγα Αλέξανδρο.
«Near to the east, In a part of ancient Greece» . Στο τραγούδι, τους στίχους του οποίου έγραψε ο μπασίστας του γκρουπ Steve Harris, γίνεται αναφορά στη ζωή του Μεγάλου Αλεξάνδρου και στις μάχες που έδωσε διαδίδοντας παντού τον ελληνισμό.
Η σύνθεση που ανήκει αποκλειστικά στον ηγέτη της μπάντας και μπασίστα Steve Harris και υμνεί ουσιαστικά τον μεγάλο στρατηλάτη, αναφέροντας μεταξύ άλλων:
«Near to the east In a part of ancient Greece In an ancient land called Macedonia Was born a son To Philip of Macedon
The legend his name was Alexander At the age of nineteen He became the Macedon King And he swore to free all of Asia Minor By the Aegian Sea In 334 B.C.».
Ο παραπάνω στίχος, τον οποίο ανακάλεσαν αρκετοί λόγω του μακεδονικού ζητήματος που έχει επανέλθει στην επικαιρότητα χαρακτηρίζεται ως ιστορική αλήθεια.
Που να φανταζόταν ο σπουδαίος Harris πως 32 χρόνια μετά, το συγκεκριμένο κομμάτι θα ήταν πιο επίκαιρο από ποτέ;
Η «Σιδηρά Παρθένος» συνηθίζει δισκογραφικά να ασχολείται με θέματα ιστορικού ενδιαφέροντος, παραθέτοντας στους στίχους της ιστορικές φυσιογνωμίες του αρχαίου και σύγχρονου πολιτισμού, αλλά και γεγονότα που πέρασαν στο πάνθεον της ιστορίας.
Από την πρώτη επίσκεψη των Iron Maiden στη Νέα Φιλαδέλφεια (13/9/1988) μέχρι τις μέρες μας δεν έχει υπάρχει Live της αγγλικής μπάντας, όπου οι Έλληνες οπαδοί να μην ζήτησαν από τον Bruce Dickinson να τραγουδήσει το «Alexander the Great».


Για την ιστορία τούτοι είναι οι στίχοι του «Alexander the Great» μεταφρασμένοι στα ελληνικά…
Γιε μου, ψάξε για τον εαυτό σου ένα άλλο βασίλειο
γιατί αυτό που αφήνω είναι πολύ μικρό για εσένα»
(βασιλιάς Φίλιππος της Μακεδονίας – 339 π.Χ.)
Κοντά στην Ανατολή, σ’ ένα μέρος της Αρχαίας Ελλάδας
Σε μια αρχαία γη ονομαζόμενη Μακεδονία
Γεννήθηκε ένας γιος στον Φίλιππο το Μακεδόνα
Ο Θρύλος, το όνομα του οποίου ήταν Αλέξανδρος
Στην ηλικία των δεκαεννιά
Έγινε ο Μακεδόνας βασιλιάς
Και ορκίστηκε να ελευθερώσει όλη τη Μικρά Ασία
Δίπλα στο Αιγαίο πέλαγος, το 334 π.Χ.
Νίκησε ολοκληρωτικά τους στρατούς της Περσίας
Αλέξανδρος ο Μέγας
Το όνομά του έκρουε το φόβο στις καρδιές των ανδρών Αλέξανδρος ο Μέγας
Έγινε Θρύλος ανάμεσα στους θνητούς
Ο βασιλιάς Δαρείος Γ’, ηττημένος, έφυγε απ΄ την Περσία
Οι Σκύθες έπεσαν δίπλα στον ποταμό Ιαξάρτη
Τότε και η Αίγυπτος έπεσε στον Μακεδόνα βασιλιά
Κι αυτός ίδρυσε την πόλη, που ονομάστηκε Αλεξάνδρεια
Δίπλα στον Τίγρη ποταμό συνάντησε ξανά τον Δαρείο
Και τον συνέτριψε και πάλι στη μάχη στα Άρβυλα
Μπαίνοντας σε Βαβυλώνα και Σούσα, θησαυρούς βρήκε
Πήρε την Περσέπολη, την πρωτεύουσα της Περσίας
Αλέξανδρος ο Μέγας
Το όνομά του έκρουε το φόβο στις καρδιές των ανδρών
Αλέξανδρος ο Μέγας
Έγινε ένας Θεός ανάμεσα σε θνητούς
Ένας Φρύγας βασιλιάς είχε δέσει ένα ζυγό άμαξας
Και ο Αλέξανδρος έκοψε το Γόρδιο δεσμό
Και ο Θρύλος έλεγε ότι όποιος έλυνε το δεσμό
Θα γινόταν ο Κύριος της Περσίας
Τον Ελληνισμό διέδωσε σε μήκος και σε πλάτος
Το μακεδονικά μαθημένο μυαλό
Η κουλτούρα τους ήταν ένας δυτικός τρόπος ζωής
Έστρωσε το δρόμο για το Χριστιανισμό
Προχωρώντας, προχωρώντας
Η μάχη κουραστική, προχωρώντας δίπλα δίπλα
Του Αλέξανδρου ο στρατός, γραμμή με γραμμή
Δεν ήθελαν να τον ακολουθήσουν στην Ινδία
Κουρασμένοι από τη μάχη, τον πόνο και τη δόξα
Αλέξανδρος ο Μέγας
Το όνομά του έκρουε το φόβο στις καρδιές των ανδρών
Αλέξανδρος ο Μέγας
Πέθανε από πυρετό στη ΒαβυλώναΠηγές :
Δεν υπάρχουν σχόλια: