Translate -TRANSLATE -

Παρασκευή 2 Αυγούστου 2019

Η ΕΠΑΝΑΛΗΨΙΣ ΤΩΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ «ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ» ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ Στις 22 Ιανουαρίου 1973 συμβαίνει κάτι που θα αλλάξει ριζικά την πορεία της Ο.Α., ο θάνατος του Αλέξανδρου Ωνάση σε αεροπορικό δυστύχημα, θα αποτελέσει την αρχή του τέλους της Ο.Α του Ωνάση. Λίγους μήνες αργότερα ο Αριστοτέλης Ωνάσης πουλά την Ο.Α. στο ελληνικό δημόσιο και το 1975 πεθαίνει.

 Το πέρασμα της ΟΑ στο ελληνικό δημόσιο δημιουργεί μια ολιγόμηνη διακοπή των υπερατλαντικών πτήσεων της εταιρείας που δημιουργεί ανησυχία στην ελληνική ομογένεια της Αμερικής. Η είδηση όμως της επανάληψης των δρομολογίων της Εταιρείας υπό νέα μορφή χαροποιεί και καθησυχάζει την ελληνική ομογένεια.
Διαβάστε παρακάτω πως υποδέχθηκε η εφημερίδα «ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ» της ελληνικής ομογένειας την επανάληψη των δρομολογίων τον Φεβρουάριο του 1975.

Η ΕΠΑΝΑΛΗΨΙΣ ΤΩΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ «ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ»

Η είδησις περί επαναλήψεως των δρομολογίων της «Ολυμπιακής Αεροπορίας» Αθηνών — Νέας Υόρκης, τετράκις της εβδομάδος, επλήρωσε χαράς όλην ανεξαιρέτως την ομογένειαν Αμερικής, η οποία κυριολεκτικώς «είχε χάσει τα νερά της», ταλαιπωρούμενη δυο τόσους μήνες τώρα και καταφεύγουσα στην μια και στην άλλη ξένη εταιρία, για να πάη στην πατρίδα, ενώ πριν είχε στην διάθεση της όχι μόνο την απαράμιλλη οργάνωση τής Όλυμπιακής Αεροπορίας και την πρόθυμη και εξυπηρετική υπηρεσία της, αλλά και τα θαυμάσια αεροσκάφη της, με πιλότους και μηχανικούς άσσους και με την ελληνικωτάτη ατμόσφαιρα σ’ όλο το ταξίδι, πού την ενθουσίαζε ακόμη περισσότερο. Αυτό άλλωστε παρακινούσε την ομογένεια να πηναίνη ευκολώτερα και συχνότερα στην πατρίδα, ενώ στους δυο μήνες της διακοπής των δρομολογίων τής ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ, μονάχα όσοί είχαν απόλυτη ανάγκη πήγαιναν στην Ελλάδα με ξένες εταιρίες.ΠΥΚΝΩΣΙΣ ΤΩΝ  ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ

Ήδη άρχισαν απ' ευθείας αι πτήσεις της  «ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ» Νέας Υόρκης —Αθηνών κάθε Δεύτερα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο, με επιστροφήν από Αθήνας κάθε Τετάρτη, Πέμπτη, Σάββατο καί Κυριακή, με τα προσφάτως ανακαινισθέντα πολυτελή   σκάφη   της   ΒΟΕΙΝG   707.
Από τον Μάρτιο όμως αι πτήσεις της ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ θα είναι, ως πληροφορούμεθα, καθημερινοί, αργότερα δε θα χρησιμοποιηθούν στην γραμμή και τα περίφημα JUMBO JETS 747.
Ας το έχουν λοιπόν υπ’ όψιν οι καλοί και υπερήφανοι ομογενείς - «οι καλύτεροι Έλληνες» όπως έλεγε ο αείμνηστος Λεωνίδας Στελλάκης—  πού υπερέβαλλον και αυτούς τους αδελφούς των τής Ελλάδος εις φανατισμόν στις μαχητικές διαδηλώσεις των εναντίον της τωρινής υπό τον Κίσσιγκερ πολιτικής  του  Σταίητ  Ντεπάρτμεντ στο Κυπριακό ζήτημα, και ας βοηθήσουν ταξιδεύοντας με την ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ στην γενέτειρα μας Ελλάδα στην τιτάνια προσπάθεια της να εξασφάλιση πλήρως την εθνικήν άμυνα, η οποία προϋποθέτει τεραστίας δαπανάς    εις συνάλλαγμα.Η    «ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ»  ΘΑ ΔΙΑΤΗΡΗΘΗ ΥΠΟ ΜΟΡΦΗ
ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ    ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Κατά πληροφορίας τής «Εστίας· επικρατεί σκεψίς από κρατικής πλευράς, όπως διατηρηθή υπό πλήρη κρατικόν έλεγχον ο νέος φορεύς εκμεταλλεύσεως των εθνικών αεροπορικών συγκοινωνιών, ο όποιος θα συσταθή εν καιρώ, αλλά όχι υπό μορφήν κρατικής εταιρίας, αλλά κατά το πρότυπον των καθαρώς ιδιωτικών επιχειρήσεων    με    μετοχικήν    συμμετοχή.
Προς την μορφήν αυτήν συμφωνούν απολύτως, όχι μόνον οι Χείρισταί, αλλά και οι Ιπτάμενοι μηχανικοί των αεροσκαφών, από την απόδοσιν των όποιων εξαρτάται ο ομαλός ρυθμός λειτουργίας των αεροπορικών δρομολογίων. Και τούτο διότι ούτοι, ως υπάλληλοι εις ιδιωτικήν εταιρίαν, θα δικαιούνται να παίρνουν και την σύνταξίν των από το δημόσιον, την οποίαν λαμβάνουν, λόγω της προϋπηρεσίας των εις την πολεμικήν   αεροπορίαν.
Από τους πρώτους στόχους του Δ.Σ. της «Ολυμπιακής Αεροπορίας» θά είναι —ως εδήλωσε ο υπουργός Μεταφορών - Επικοινωνιών κ. Γ. Βογιατζής - η επί ορθολογικής βάσεως ρύθμισις των προβλημάτων του προσωπικού της. Τούτο σημαίνει, ότι θα Ικανοποιηθούν υφιστάμενα αιτήματα, άλλα θα επιβληθούν και οικονομίαι, διά τής απολύσεως υπαλλήλων με υψηλούς μισθούς.
Κατά τας τελευταίας όμως εξ Αθηνών πληροφορίας τού «Εθνικού Κήρυκος», η «ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ» όταν θα περιέλθη εις το κράτος, θα λάβη μορφήν δημοσίας επιχειρήσεως ως η ΔΕΗ, ως προβλέπει καταρτιζόμενον υπό της Κυβερνήσεως σχετικόν νομοσχέδιον, το οποίον αναμένεται να κατατεθή κατ’ αυτάς εις την Βουλήν.

Πηγή
Εφημερίδα «ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ» της Ελληνικής ομογένειας ΗΠΑ Φεβρουάριος 1975
 

Κ.Α. ΓΡΑΙΚΙΩΤΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: