Translate -TRANSLATE -

Τρίτη 10 Ιουλίου 2018

Σαράντος Ι .Καργάκος : Για έναν άλλου τύπου επιθετικό πόλεμο Για έναν άλλου τύπου επιθετικό πόλεμο

Ο πατριωτισμός επί χιλιετίες υπήρξε το υπαρξιακό συστατικό μας

Από τον Σαράντο Ι .Καργάκο

Ας μή δίνουμε πίστη στά λόγια τν πολιτικν. Μπορον νά λένε ,τι θέλουν. κόμη καί ...λήθεια! Κάποτε στό ράκλειο τς Κρήτης ντικρούοντας τά σα λεγε νας νεπάγγελτος πολιτικός εχα πε: «Τό κακό μέ τούς πολιτικούς δέν εναι τι λένε ψέματα. Τό κακό εναι τι τά ...πιστεύουν. Καί τό πιό κακό εναι τι τά πιστεύει καί πολύς λαός. Σήμερα λλάς κινεται πί ξηρο κμς. Στήν κόψη το ξυραφιο. Τί προσφέρεται γιά σωτηρία; Λόγια σάν λευκοπλάστης. Δέν ναφέρομαι στό λεκτικό Νιαγάρα τς κυβερνήσεως λλά καί στίς προτάσεις-λύσεις τν λλων κομμάτων. Γενικότητες μέ κύριο ξονα ναφορς τήν οκονομία. λλά ρκε ατό; Τουρκία μέ «κολαοζο» τήν λβανία οσιαστικά μς πειλε μέ πόλεμο. Σέ λίγο πού ρντογάν ταν διαβάσει γιά τόν Δαμάδ λ Κιουμουρτζ θά διεκδικε καί τήν ... Πελοπόννησο, τήν ποία τότε, το 1715, ν λόγω Δαμάδ πέσπασε πό τούς Βενετούς.
λλάς κατά τή μακρά καί πολυκύμαντη στορία της διεξήγαγε πολέμους πολλούς, κυρίως μυντικούς. Σήμερα χρειάζεται νά ξεκινήσει ναν πόλεμο πιθετικό. Δέν ννο νά ζωστομε ρματα, σπαθιά, μπαλάσκες –χωρίς νά τό παραβλέψω κι ατό– ννο τό πιθετικός στή σωστή του σημασία. Τό πίθετο πιθετικός βγαίνει πό τό πίσης πίθετο ...πίθετο! λέξη πίθετο βγαίνει πό τό ρμα πιθέτω, πού σημαίνει τοποθετ πάνω, τοποθετ μπροστά καί κατ’ πέκταση τοποθετ τά πράγματα σωστά.
πιθετικός ατός πόλεμος πρέπει νά ρχίσει πό τήν στορία, ποία κατάντησε ν νόματι μις προσδοκώμενης τουρκοφιλίας κάτι σάν σκορδαλιά χωρίς ...σκόρδο, πως θά λεγε καί νεπανάληπτος Ροΐδης. Καί γι’ ατό τό κάποτε πολυαγάπητο μάθημα τς στορίας χει πέσει σέ πλήρη νυποληψία. χουμε φέρει σχεδόν τούς Τούρκους σέ ση ξία μέ λους τούς Ερωπαίους, φυσικά καί μέ μς, φο πάρχουν στορικοί καί διανοούμενοι εκολογράφοι πού διακηρύσσουν τι λα μας τά δεινά, κόμη καί τά τωρινά, ξεκίνησαν φότου φύγαμε πό τή σουλτανική ...γκαλιά! Χωρίς νά ξαιρ κάποια σπουδαα τζαμιά, πού τά πιό ραα εναι το λληνογενος Σινάν, τολμ νά ποστηρίξω τι μόνη «συνεισφορά» τν Τούρκων στόν παγκόσμιο πολιτισμό ταν τό γδάρσιμο τν ζωντανν. τσι, πως γδαραν τόν γενναο γέτη τν Σφακιανν, τόν Δασκαλογιάννη (ο τωρινοί Κρητικοί γιά νά μήν θίξουν τούς Τούρκους «συμμάχους», στήν νάγλυφη πλάκα το ρωα στό εροδρόμιο τν Χανίων γράφουν τι τόν σκότωσαν ο ...χθροί!), μοια, μέσω χαμαιδιδασκάλων θά γδάρουν καί ,τι λληνικό πέμεινε στά νεκδιήγητα σχολικά μας γχειρίδια.
χω πικρή περα πό τήν νάγνωση καί διδασκαλία τέτοιων βιβλίων. Στό συγγραφικό γλάισμα τς κ. Ρεπούση καδημία βρκε 72 λάθη. ταπεινότητά μου εχε βρε πάνω πό 100! Ο παλαιότεροι ναγνστες σως νά νθυμονται τούς πέραντους καταλόγους λαθν πού εχα δημοσιεύσει στήν «Καθημερινή» καί στόν «Οκονομικό Ταχυδρόμο» στή δεκαετία 1985-1995. Τήν δια ποχή ξερα καλά τό τί γινόταν στά σχολεα τς Δυτ. Θρκης καί τς Κωνσταντινουπόλεως. πως χω δείξει μέ τό βιβλίο μου « στορία πό τήν Σκοπιά τν Τούρκων», ο γείτονες, μέ βάση τά σα πέδειξε Κεμάλ στή Γιάλοβα τό 1928, συνέταξαν μιά 4τομη «Ταρίχ» (= στορία) πού ποδεικνύει τι τά πάντα στόν πλανήτη εναι τουρκική δημιουργία. τι ο λπεις εναι τουρκική νομασία, τι ο Τυρρηνοί-τρούσκοι εναι ...Τορκοι καί, τέλος, τι Κρητικός, Κυκλαδικός καί Μυκηναϊκός πολιτισμός εναι δημιουργία τουρκικν φυλν. κόμη καί ωνικός.
Ετυχς, ξαιρον μς τούς Δωριες. ναντι ατν πίσημος πιστημονικός κόσμος τηρες πί τό πολύ– αδήμονα σιγή. Εναι σως σχεδιασμένο νά γίνει πνευματικό μας πεπρωμένο σιωπή. Γιά νά πς μπροστά δέν πρέπει νά μιλς.
Τά νέα παιδιά τς λλάδας θά μεγαλώνουν ξω πό τή δική μας πνευματική πιρροή. Τό φς θά τεθε πό τό μόδιον καί πνευματική μας ζωή θά κλεισθε σέ να Τρίγωνο Βερμούδων πού θά προσδιορίζεται πό τό πνευματικό πηρετικό προσωπικό κάποιων διαπλεκομένων φεντικν. μως σχύς τν πηρετν το πνεύματος σο σχυρή κι ν εναι δέν παύει νά εναι σχύς πηρετν.
Τό τί προτείνω εναι προφανές: νά ξεκινήσουμε πόλεμο πιθετικό κατά τς δουλοφροσυνικς στοριομαθείας μας. Νά χουμε πίγνωση το μικρο πληθυσμιακο μας μεγέθους λλά παράλληλα καί πίγνωση τς ξίας τν πρός μς παρξάντων. Πάντα ο λληνες σαν λίγοι, λλά καναν ργα θαυμαστά. κούω κάτι βατράχους το πνεύματος καί τς πολιτικς νά μς λένε τι ο καιροί δέν εναι ενοϊκοί γιά πατριωτισμούς. Οφείλω νά π τι πατριωτισμός πί χιλιετίες πρξε τό παρξιακό μας συστατικό. Δέν μπορομε ατό τό πέρτατο συνεκτικό λικό νά τό φήσουμε νά γίνει προεκλογικό σύνθημα κάποιων κομμάτων. πατρίδα νήκει σέ λους. Καί ταν πάρχει ατή πάρχουν καί κόμματα καί πολιτικοί. «ναιρουμένου το λου οκ σται πος οδέ χερες» (= ταν χαθε τό λο, τό σμα, δέν πάρχουν οτε πόδι οτε χέρια), εχε πε ριστοτέλης. Καί ατόν θά τόν εχαν ντάξει ο Τορκοι στή δική τους κουλτούρα, λλά δέν τούς συμφέρει. ταν δάσκαλος το λεξάνδρου.

Δεν υπάρχουν σχόλια: