Translate -TRANSLATE -

Σάββατο 19 Νοεμβρίου 2011

ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΟΧΙ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Τι έχουν ωφελήσει την Ελλάδα τα «όχι» και τα «ναι» των πολιτικών;

Αν ρίξουμε μια ματιά στην αρχαί­α αλλά και στη νεώτερη ιστορί­α των Ελλήνων, θα διαπιστώσουμε όπως αποδεικνύεται, ότι το μεγα­λύτερο όφελος το είχε ο Ελληνισμός από πολιτικούς οι οποίοι εί­παν «ΟΧΙ» στα διάφορα εκβιαστικά διλήμματα και όχι από τους πρόθυ­μους οσφυοκάμπτες του «ΝΑΙ» ε­νώπιον των ισχυρών.

Θα μπορού­σα να αναφέρω πλείστα όσα παρα­δείγματα τέτοιων ηγετών του «Ο­ΧΙ» και του «ΝΑΙ». θα αρκεστώ σε ένα δυο κλασικά παραδείγματα.

0 Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος φαναριώτικης καταγωγής αυτός πολιτικός που προερχόταν από τις γνωστές προσκυνημένες οικογένειες του Φαναριού, έδρασε την περίοδο της Ελληνικής Επανάστασης. Συ­γκεκριμένα, το 1823 εξέδωσε ένα πολιτικό κείμενο υποταγής, δουλοφροσύνης και ξενοδουλείας, που έλεγε ότι «η νέα Ελλάς δεν πρέ­πει να έχει ανεξαρτησία γνώμης και διπλωματικών χειρισμών, αλλά να παραχωρήσει αυτές τις αποφάσεις στην Αγγλία». Είναι αυτός που έπαιξε πρωτεύοντα ρό­λο στη φυλάκιση του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη. Είναι ο άνθρωπος που ίδρυσε το αγγλικό κόμμα και ανάγκασε τους αντιπάλους του να ιδρύσουν αντίστοιχα το ρωσικό και το γαλλικό κόμμα, διχάζονται τους αγωνιζόμενους Έλληνες, που ήλ­θαν σε εμφύλιες συρράξεις. Έτσι κατέστησε την τότε μικρή Ελλάδα προτεκτοράτο.

 Αντίθετα, το 1893 ο Χαρίλαος Τρικούπης προτίμησε να φωνάξει στη Βουλή: «Δυστυχών επτωχεύσαμεν» παρά να ενδώσει στην Αγγλία, που για να μας δώσει δάνειο ζητούσε να παραχωρήσου­με την εξωτερική μας πολιτική στα βρετανικά συμφέροντα. Και η Ελλάδα τότε, παρά τον διεθνή οικο­νομικό έλεγχο που μας επιβλήθη­κε το 1897 πέτυχε ύστερα από λίγο τον θρίαμβο των Βαλκανικών Πο­λέμων απελευθερώνοντας εκατομ­μύρια αδελφών μας.

Ακόμη, με το «ΟΧΙ» του Μεταξά δεν πέτυχε η Ελλάδα το έπος της Αλβανίας και άφησε εμβρόντητους τους σημερινούς εκβιαστές μας, που τότε ήξεραν να πλέκουν ύμνους στη μικρή Ελλάδα, έντρομοι κάτω από την μπότα των δυνάμεων του Γ' Ράιχ; Και σήμερα οι ίδιοι σύμμαχοί μας, με επικεφαλής το Δ' Ράιχ, που δεν μπορεί να λησμονή­σει την ξεφτίλα που έπαθαν οι σιδερόφρακτες δυνάμει του στο Ρούπελ, θέλουν εκδίκηση, πετυχαίνοντας αυτό που δεν μπόρεσαν τότε, να μας κάνουν προτεκτοράτο τους.

Αλλά και το πρόσφατο «ΟΧΙ» του τελευταίου μεγάλου Έλληνα κύπριου ηγέτη Τάσσου Παπαδό­πουλου στο Σχέδιο Ανάν, που δεν υπέκυψε στους εκβιασμούς των ξένων, αλλά δυστυχώς και ελλή­νων πολιτικών, δεν τον δικαίωσε πλήρως, όταν όλοι έφερναν την καταστροφή;

Αρκετά πλέον με τους εθνομηδενιστές, που ηδονί­ζονται να υποκύπτουν στους έξω­θεν εκβιασμούς, παρουσιάζοντας την υποταγή και τη δουλοφροσύνη ως πατριωτισμό.

Θεόδωρος Δ. Ανδρεάκος
Ομότιμος καθηγητής
Πρόεδρος Φίλων Εθν. Αντίστασης

Δεν υπάρχουν σχόλια: