Translate -TRANSLATE -

Κυριακή 13 Νοεμβρίου 2011

Αντιγριπικά εμβόλια


ΥΓΕΙΑ*

 
Επτά ερωτήσεις για το εμβόλιο της γρίπης

Οι ιοί της γρίπης μπορούν να αλλάζουν από έτος σε έτος. Έτσι, αντιγριπικό εμβόλιο προηγούμενου χρόνου μπορεί να μην προστατεύει πλήρως.

Η ειδική παθολόγος Βασιλική Πατάτση
απαντά στο πότε, ποιοι και γιατί πρέπει να εμβολιαστούμε.


1. Τι είναι η γρίπη και ποιες επι­πλοκές μπορεί να προκαλέ­σει;

Πρόκειται για μια οξεία νόσο του αναπνευστικού, που προ­καλείται από τους ιούς της γρίπης Α και Β.

 Οι κυριότερες επιπλοκές είναι η μικροβιακή πνευμονία - κυρίως από πνευμονιόκοκκο- και η επιδείνωση χρόνιων νοση­μάτων (π.χ. άσθματος, χρόνιας βρογχίτιδας, καρδιακής ανεπάρκειας, απορρύθμιση σακχαρώδους διαβήτη).

2. Ποια είναι η περίοδος έξαρσης της γρίπης στην Ελλάδα;

Μεταξύ Δεκεμβρίου και Φε­βρουαρίου. Ο ταχύτατος τρόπος μετάδοσης της μέσω σταγονιδίων (βήχας, φτέρνισμα κ.λπ.) καθιστά αναποτελεσματική την πρόληψη μόνο με τους κλασικούς τρόπους, όπως π.χ. απο­φυγή συνωστισμού, σχολαστι­κό πλύσιμο χεριών, απομόνω­ση πασχόντων κλπ.

3. Πώς μπορούμε να προφυλάξουμε τον εαυτό μας και τους γύρω μας;

Η πλέον ενδεδειγμένη άμυνα είναι ο εμβολιασμός με το αντιγριπικό εμβόλιο, το οποίο (ό­ταν εφαρμοστεί σωστά και έ­γκαιρα - Οκτώβριο με Νοέμ­βριο κάθε έτους) προφυλάσσει από τη μετάδοση του ιού, ιδι­αίτερα σε ενηλίκους και παιδιά που ανήκουν σε ομάδες υψη­λού κινδύνου.

4.  Ποιοι πρέπει να εμβολιαστούν;

• Όσοι είναι άνω των 60 ετών.
 •Παιδιά 6-23μηνώνήπαιδιάπου μακροχρόνια λαμβάνουν ασπι­ρίνη (π.χ. νόσος Kawasa-ki).
• Έγκυοι που θα διανύσουν το 2ο ή το 3ο τρίμηνο της κύησης κατά την περίοδο της γρίπης.
•Οι πάσχοντες από άσθμα -ή άλλες χρόνιες πνευμονοπάθειες-, από καρδιακή νόσο, σακχαρώδη διαβήτη ή άλλο χρό­νιο μεταβολικό νόσημα, χρό­νια νεφροπάθεια, ανοσοκαταστολή (εξαιτίας νοσήματος ή θεραπείας), δρεπανοκυτταρι­κή νόσο και άλλες αιμοσφαιρινοπάθειες.
• Όσοι έρχονται σε συχνή/κα­θημερινή επαφή με τις παραπά­νω κατηγορίες ή εργάζονται σε υπηρεσίες όπως νοσοκομεία, ι­δρύματα κ.λπ.

5.  Ποιες είναι οι παρενέργειες του εμβολίου και σε ποιους δεν ενδείκνυται;

Η πιο συχνή είναι η ήπια αντίδραση στο σημείο όπου έγινε το εμβόλιο (άλγος, ερυθρότητα και οίδημα). Άλλες παρενέργειας όπως αλλεργικές αντιδράσεις είναι πολύ σπάνιες. Ο εμβολιασμός δεν ενδείκνυ­ται σε όσους έχουν ιστορικό αλλεργίας στα αυγά και σε άλ­λα συστατικά του εμβολίου (όπως νεομικίνη, φορμαλδεΰδη κλπ.), σε άτομα με πυρετό πά­νω από 38 (πρέπει να υποχω­ρήσει πριν εμβολιαστούν) ή ο­ξεία σοβαρή νόσο (λ,χ. πνευ­μονία).

6. Χρειάζεται επαναληπτική δόση εμβολίου κατά τη διάρκεια μιας περιόδου;

 Όχι. Στους ενηλίκους συνι­στάται μόνο μία δόση του εμ­βολίου, κάθε Οκτώβριο ή Νο­έμβριο.
Εμβολιασμός μπορεί να γίνε­ται καθ' όλη τη διάρκεια εμφάνισης κρουσμάτων γρίπης. Μό­νο σε παιδιά κάτω των 9 ετών που εμβολιάζονται για πρώτη φορά, απαιτούνται δύο δόσεις με μεσοδιάστημα ενός μήνα.

7  Είναι απαραίτητος ο ετήσιος εμβολιασμός;

Ναι. Γιατί αυτός του περασμέ­νου έτους δεν προσφέρει προ­στασία και για το επόμενο, καθώς η ανοσία έναντι των ι­ών της γρίπης μειώνεται κα­τά τη διάρκεια του χρόνου. Επιπροσθέτως, οι ιοί της γρίπης μπορούν να αλλάζουν α­πό έτος σε έτος, με αποτέλε­σμα το αντιγριπικό εμβόλιο που κυκλοφόρησε τον προη­γούμενο χρόνο να μην προ­στατεύει πλήρως από τα στε­λέχη που κυκλοφορούν τον φετινό.

Της ΕΛΕΝΑΣ ΚΟΥΡΚΤΣΗ
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ «Κ της ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ»

Δεν υπάρχουν σχόλια: