Translate -TRANSLATE -

Πέμπτη 10 Νοεμβρίου 2011

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ

Για να δείτε που βρίσκεται το παγκόσμιο δημόσιο χρέος 
ή το δημόσιο χρέος  κάποιας χώρας 
επισκεφθείτε 
την παρακάτω ιστοσελίδα :


Εκτός απο το δικό μας χρέος, έχετε αναρωτηθεί τι χρέος έχει κάθε χώρα;

Με την παραπάνω εφαρμογή του economist.com μπορούμε να ξέρουμε κάθε δευτερόλεπτο τι χρέος έχει κάθε χώρα..Πατώντας πάνω στην κάθε χώρα μπορείτε να μάθετε εκτός απο το χρέος της και τα εξής:

-το χρέος ανά κάτοικο,

-τον πληθυσμό,

-το ποσοστό του χρέους, επί του ΑΕΠ και

-την ετήσια μεταβολή του δημ.χρέους.


ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ


Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Δημόσιο Xρέος είναι το σύνολο των οφειλών σε χρηματικές μονάδες του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Υπό την έννοια ευρύτερος δημόσιος τομέας συμπεριλαμβάνονται όλα τα επίπεδα δημόσιας διοίκησης ενός κράτους: κυβέρνηση, νομαρχία , δήμος κλπ.. Το δημόσιο χρέος αυξάνεται από έτος σε έτος κατά το ποσό που ο ετήσιος κρατικός προϋπολογισμός παρουσιάζει έλλειμμα, ή αντιστρόφως μειώνεται κατά το ποσό που παρουσιάζει πλεόνασμα.

Γενική διάκριση

Καθώς η εκάστοτε κυβέρνηση αντλεί τα έσοδά της από το μεγαλύτερο μέρος των πολιτών του κράτους, δηλαδή των φορολογούμενων, το δημόσιο χρέος έμμεσα είναι χρέος των φορολογούμενων. Το δημόσιο χρέος διακρίνεται σε "εσωτερικό χρέος", δηλαδή από πιστωτές που βρίσκονται εντός της συγκεκριμένης χώρας, και σε "εξωτερικό χρέος", δηλαδή από πιστωτές που εδρεύουν εκτός της χώρας, στο εξωτερικό. Η διάκριση αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία όταν μάλιστα το εξωτερικό χρέος αναφέρεται σε άλλο νόμισμα, έναντι του εσωτερικού που αναφέρεται στο εθνικό ή εσωτερικό νόμισμα, (για τα κράτη μέλη της ΕΕ το κοινό νόμισμα θεωρείται εσωτερικό).
Οι κυβερνήσεις προκειμένου να καλύψουν τις δημόσιες δαπάνες χρηματοδοτούνται πρωτίστως με φορολογικά έσοδα, ένα μέρος όμως αυτών, αρκετά αξιόλογο καλύπτεται συνηθέστερα από δημόσιο δανεισμό, εκδίδοντας και πουλώντας ομόλογα ή άλλα αξιόγραφα.
  • Κάθε προσφυγή σε δημόσιο δανεισμό για κάλυψη δημοσίων δαπανών επιφέρει αναγκαστικά είτε τη δημιουργία, είτε την προσαύξηση του υφιστάμενου δημόσιου χρέους. Τούτο ουσιαστικά απεικονίζει και την θέση του συνόλου των υποχρεώσεων του Δημοσίου, (του κράτους), σε δεδομένη στιγμή, έναντι των κάθε κατηγορίας δανειστών του.

Επιμέρους διάκριση

Το εσωτερικό δημόσιο χρέος διακρίνεται επιμέρους ανάλογα της πηγής αλλά και της μορφής δανεισμού από την οποία έγινε η άντληση του προϊόντος του δανείου, που μπορεί να αφορά υποχρεώσεις σε φυσικά πρόσωπα, επιχειρήσεις, τράπεζες κ.λπ., μπορεί όμως να αναφέρεται και σε χρέος εντόκων γραμματίων, χρέος από κρατικά ομόλογα κ.λπ.

Μια ιδιαίτερα σπουδαία διάκριση που γίνεται επίσης, είναι αυτή ανάμεσα στο καταναλωτικό και παραγωγικό δημόσιο χρέος, που χαρακτηρίζεται ανάλογα εκ του σκοπού κάλυψης του δανείου, προκειμένου να καλυφθούν αντίστοιχα καταναλωτικές ή επενδυτικές δαπάνες του Δημοσίου. Εκ της διάκρισης αυτής καθίσταται εμφανές ότι ο καταναλωτικός δανεισμός είναι ιδιαίτερα επιζήμιος και λίαν επικίνδυνος καθόσον διογκώνει το χρέος, χωρίς να διευρύνεται η παραγωγική δυνατότητα της οικονομίας και κατ΄ επέκταση του εθνικού εισοδήματος. Σε τελείως αντίθεση με το παραγωγικό δημόσιο χρέος όπου η τυχόν αύξησή του, ουσιαστικά, συμπορεύεται με τη βελτίωση της παραγωγικής δυνατότητας της οικονομίας.

Εκ του τελευταίου αυτού λόγου συχνά υποστηρίζεται από πολλούς, δίκαια, ότι το "παραγωγικό δημόσιο χρέος είναι αυτοεξυπηρετούμενο". Πράγματι, μέσω αυτού αυξάνεται το εθνικό εισόδημα αφού επιταχύνοντας τις επενδύσεις χρηματοδότησης από το προϊόν του δανείου, παρέχεται η δυνατότητα στο Δημόσιο για εξεύρεση πρόσθετων πόρων αναγκαίων στην εξόφληση του δανείου.

Παρουσίαση

Το σύνολο του δημόσιου χρέους, υπολογιζόμενο αθροιστικά του εσωτερικού και του εξωτερικού καταδεικνύεται στη συνέχεια κατά εκατοστιαία αναλογία του ΑΕΠ της χώρας. Όσο μικρότερο είναι το ποσοστό τόσο μεγαλύτερο το πλεόνασμα και κατ΄ επέκταση η παραγωγική δυνατότητα της οικονομίας της χώρας.
Επισημαίνεται ότι η παραπάνω παρουσία του Δημόσιου χρέους κατά ποσοστό του ΑΕΠ είναι απλά ενδεικτική. Για ασφαλέστερα συμπεράσματα της κατάστασης - θέσης της οικονομίας μιας χώρας θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και άλλοι παράμετροι - παράγοντες που έχουν σχέση με τον υφιστάμενο τύπο εμπορίου, των συναλλαγών, τον ρυθμό ανάπτυξης, το εύρος των επενδύσεων κ.λπ.
  • Την επιμέλεια της δημοσιότητας του Δημόσιου χρέους των χωρών έχουν οι δημόσιες στατιστικές υπηρεσίες σύμφωνα με στοιχεία που παρέχονται από τα καθ΄ ύλη αρμόδια υπουργεία Οικονομίας και Οικονομικών.

Διεθνής σύγκριση

 

Παραπομπές

  1. Στατιστική Υπηρεσία της Γερμανίας, http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/themen/18/03/blank/key/schulden.html
  2. Bundesministerium der Finanzen: 14 Staatsschuldenquoten im internationalen Vergleich
Τελευταία τροποποίηση 19:25, 2 Νοεμβρίου 2011.

http://el.wikipedia.org/wiki/Δημόσιο_χρέος

 

 

  1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

Θα ήθελα όμως να προσθέσω κάτι:
Ξέχασες να αναφέρεις ότι χώρες που μπορούν να τυπώσουν χρήμα (αύξηση της προσφοράς του χρήματος) τη «βγάζουν καθαρή». Παράδειγμα ΗΠΑ, Ιαπωνία. Αντίθετα οι χώρες της ΕΚ δεσμεύονται από την συνθήκη του Μαστριχτ και δεν μπορούν να τυπώσουν χρήματα από μόνες τους (χωρίς δηλαδή την κεντρική έγκριση από την Κομισιον,κλπ). (παράδειγμα η Ιταλία, Ελλάδα).

Αν όμως όλη η ΕΚ αποκτήσει μια κυβέρνηση θα γίνει σαν τις ΗΠΑ και δεν θα υπάρχει πρόβλημα.

και κάτι ακόμη

Η καθυστέρηση της δημιουργίας κυβέρνησης στην Ελλάδα κλονίζει την ΕΚ ολόκληρη μέσω των διεθνών χρηματιστηρίων και οίκων αξιολόγησης (και υποβάθμισης!!!!), οπότε ο κάθε αντίπαλος του ευρω και κάθε κερδοσκόπος θα τρίβει τα χέρια του …..Το ερώτημα είναι αν η πιο πάνω καθυστέρηση γίνεται από βλακεία ή από κάποιον νέο «Εφιάλτη». Ο νοών νοήτω !!!!