Κυριακή, 17 Ιουλίου 2016

Η ανατροπή Μεντερές και το πραξικόπημα παρωδία

Εμένα γιατί τώρα μου βρωμάει ότι το παιγνίδι το  έστησε ο σουλτάνος για να ισλαμοποιήσει ακόμα περισσότερο την Τουρκία και να εδραιώσει ένα προσωποπαγές καθεστώς;;;; Πραξικόπημα χωρίς κλείσιμο επικοινωνιών, χωρίς συλλήψεις πολιτικών, τι σόϊ πραξικόπημα είναι αυτό;;;Με αφορμή την προχθεσινή απόπειρα ανατροπής του προέδρου της Τουρκίας Ταγιπ Ερντογάν με ένα «πραξικόπημα» παρωδία που προκάλεσε πολλά ερωτηματικά και που αποκαλέστηκε από τους αναλυτές «το πραξικόπημα των 12 ωρών» , «το πραξικόπημα της πυτζάμας αλλά τούρκα» κ.ο.κ σας παρουσιάζουμε ένα άλλο πραξικόπημα που έγινε στην Τουρκία στις 27 Μαΐου του 1960 και οδήγησε τον πρωθυπουργό και υπουργούς στην αγχόνη. Η αναφορά γίνεται έτσι απλά προκειμένου να έχετε μια εικόνα για το πως γινόντουσαν στην Τουρκία τα πραξικοπήματα των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων όταν δεν έδιναν όπως προχθές κακοπαιγμένη «θεατρική παράσταση» στην τουρκική τηλεόραση και τα διεθνή ΜΜΕ.


Σας παρουσιάζουμε λοιπόν το δημοσίευμα της εφημερίδας ΕΜΠΡΟΣ της 28ης Μαίου 1960 για το κίνημα που έλαβε χώρα ανήμερα της 27ης Μαΐου του 1960 όπου η δημοκρατικά εκλεγμένη κυβέρνηση του Δημοκρατικού κόμματος, με πρωθυπουργό τον Αντνάν Μεντερές, ανατράπηκε πραξικοπηματικά από ομάδα ανώτατων αξιωματικών του τουρκικού στρατού με επικεφαλής το στρατηγό Τζεμάλ Γκιουρσέλ.


ΑΝΑΙΜΑΚΤΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΣ ΕΙΣ ΤΟΥΡΚΙΑΝ      ·
Ο ΜΠΑΓΙΑΡ ΚΑΙ Ο ΜΕΝΤΕΡΕΣ  ΣΥΝΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΥΠΟ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ
Συνελήφθησαν επίσης μέλη της κυβερνήσεως και όλοι οι νομάρχαι και έπαρχοι της χώρας
Ο ΣΤΡΑΤΟΣ ΑΝΕΛΑΒΕ ΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑΝ ΜΕΧΡΙ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ

Η εσωτερική πολιτική και πολιτειακή κατάστασις εις τήν Τουρκία, εισήλθε από της χθες εις επικίνδυνον φάσιν. Ο στρατός κατέλυσε την κυβέρνησιν Μεντερές κσϊ ανέλαβε την διοίκησιν της χώρας.  Η διαμαρτυρία και η εξέγερσις  των σπουδαστών των στρατιωτικών  σχολών  με την συμμετοχήν των αξιωματικών των, έλαβε συγκεκριμένην μορφήν. Η αποοκαταστασίς της συνταγματικής τάξεως και των ελευθεριών, είναι ο σκοπός του εκραγέντος στρατιωτικού κινήματος. Το γεγονός, μολονότι ανεμένετο λόγω των προηγηθεισών  εξεγέρσεων,  προεκάλεσε  ζωηράν  εντύπωσιν και με ανυπομονησίαν αναμένονται αι εξελίξεις του. Ποόβλεψις ουδεμία δύναται να γίνη λόγω της ρευστότητας της καταστάσεως και των συγκεχυμένων εκ Τουρκίας -πληροφοριών. Παραθέτομεν κατωτέρω τας  πρώτας  πληροφορίας δια τα δραματικά γεγονότα.

 ΜΠΑΓΙΑΡ ΚΑΙ ΜΕΝΤΕΡΕΣ

Το κίνημα εξεδηλώθη το μεσονύκτιον
ΑΓΚΥΡΑ, 27. (Ίδ. υπηρ.). — Ο Στρατός έθεσεν υπό κράτησιν τους αρχηγούς του Κράτους και της Κυβερνήσεως. Ο ραδιοφωνικός σταθμός της 'Αγκύρας προσθέτει ότι μεταξύ των κρατουμένων περιλαμβάνονται ο πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Τζίλαλ Μπαγιάρ, ο πρόεδρος της Εθνοσυνελεύσεως κ. Ρεφέκ Κοραλτάν και ο υπουργός των Εσωτερικών κ. Ν. Γκεντίκ. Κατά νεωτέρας πληροφορίας ο Στρατός ανέλαβε την διακυδέρνησιν  της   χώρας   περί  το  μεσονύκτιον,  άνευ  αιματοχυσίας.   Το  μέτρον   αυτό   είναι  προσωρινόν. και  ελήφθη   λόγω  της  κρίσεως,  τήν  οποίαν  διέρχεται  η  Τουρκική Δημοκρατία.  Οι  κάτοικοι διετάχθησαν να παραμείνουν έγκλειστοι  εις  τας, οικίας των.  Εις  την ιδίαν ανακοίνωσιν αναφέρεται  ότι ή  χώρα θα πσραμείνη, νομιμόφρων  προς το  ΝΑΤΟ   και το   ΣΕΝΤΟ.
Περί της τύχης του πρωθυπουργού κ, Μεντερές, ο οποίος εκτελεί περιοδείαν εις το εσωτερικόν της χώρας, ουδέν αναφέρεται, εκ της γενομένης εν τούτοις ανακοινώσεως  αφήνεται  να  εννοηθή  ότι   και  ούτος  ετέθη  υπό  κράτησιν.
Κατά νεωτέραν εκπομπήν του ραδιοσταθμού της Αγκύρας, αναφέρεται ότι μεταξύ των άλλων, οι οποίοι συνελήφθησαν, περιλαμβάνονται ο υπουργός Αμύνης κ. Έτέμ Μέντορες και ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου στρατηγός Ρούστου Έντερλούν. Εις την εκπομπήν προσετίθετο ότι το στρατιωτικόν κίνημα δεν στρέφεται εναντίον  οιουδήποτε κόμματος «η κοινωνικής τάξεως».
 Ελεύθεραι εκλογαί
ΠΑΡΙΣΙΟΙ, 27 .{Ιδ. ύπ.). — Την 5.15 πρωινήν ώραν ο ραδιοσταθμός της Άγκυρας απηύθυνεν έκκλησιν διά την τήρησιν της τάξεως, τουτοχρόνως δε  μετέδωσε την πληροφορίαν ότι   ο στρατός είναι   κύριος  της  καταστάσεως εις  ολόκληρον  την  χώραν και  ότι θα  διεξαχθούν  ελεύθεροι   και   αδιάβλητοι  εκλογαί.
Κατά  τας   μεταδιδόμενας   πληροφορίας, φέρονται ως συλληφθέντες   όλοι    οι    νομάρχαι    και   οι   έπαρχοί.   Η    σύλληψις    υπό     του στρατού  του  προέδρου της   τουρκικής Εθνοσυνελεύσεως έλαβε, χώραν την 4.10 πρωϊνήν.
Την 4.15 εντατικοί πυροβολισμοί ηκούοντο εις την παλαιά  Άγκυραν.
Την 4.20 άρματα μάχης ενεφανίσθησαν επί της λεωφόρου Ατατούρκ και κατέλαβον τας διασταυρώσεις των οδών. Πυροβολισμοί ηκούοντο επίσης εις την περιοχή των  υπουργείων.                             
Την 4.25  διεκόπη  η τηλεφωνική επικοινωνία.   Επίσης  τα  άρματα μάχης   κατηυθύνοντο  προς  το  μέγαρον   της   προεδρίας   της   Δημοκρατίας.
Την 4.55 ο ραδιοσταθμός  μετέδωσεν επανειλημμένως τον εθνικόν ύμνον της Τουρκίας.
Την 5ην πρωϊνήν οι μαθηταί της Στρατιωτικής Σχολής  Ευελπίδων, οποίοι είχον καταλάβει την λεωφόρον Ατατούρκ και την συνοικίαν των υπουργείων, επεφημήθηοαν υπό των πολιτών οι οποίοι είχον εμφανισθή εις τας θύρας και τα παράθυρα των οικιών.

 Η σύλληψις του Μεντερές
Κατ' απολύτως εξηκριβωμένας πληροφορίας, ο Τούρκος πρωθυπουργός Αντνάν Μεντερές, επιστρέψας χθες την νύκτα έξ Έσκή Σεχήρ, συνελήφθη μετά των υπολοίπων μελών του υπουργικού συμβουλίου. Την 06.40  η ηρεμία επεκράτει εις την Άγκυραν, της οποίας τας οδούς διατρέχουν αυτοκίνητα του στρατού, εφοδιασμένα με ασυρμάτους, και καλούν τους κατοίκους δια μεγαφώνων να παραμείνουν εις τας οικίας των. Πάσα κυκλοφορία ιδιωτών διεκόπη την 07.00 ώραν. Άρματα μάχης έχουν λάβει θέσεις προ του προεδρικού μεγάρου και ακούονται πυροβολισμοί, Εξ άλλου, από της 05.00 πρωινής ώρας, αναγνωριστικά αεροπλάνα υπερίπτανται της πόλεως, Την 07.00 ώραν ενεφανίσθησαν   εις  τον  ουρανόν  και  αεριωθούμενα αεροπλάνα.


Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ ΤΟΥ ΑΡΧΗΓΟΥ
ΑΓΚΥΡΑ, 27. (Ιδ. ύπηρ.) — Τα πλήρες κείμενον της από ραδιοφώνου μεταδοθείσης προκηρύξεως του αρχηγού των τουρκικών στρατιωτικών δυνάμεων έχει ως εξής:
«Αι δυνάμεις ξηράς, θαλάσσης και αέρος ανέλαβον εις χείρας των -την διακυβερνησιν της χώρας προς τον σκσπόν της όσον το δυνατόν ταχύτερον διεξαγωγή ελευθέρων και αμερόληπτων εκλογών,
» Ο Στρατός ήχθη εις την απόφασίν του αυτήν, κατόπιν της κρίσεως και των θλιβερών γεγονότων των τελευταίων εβδομάδων, δια να μη γίνη η χώρα λεία του εμφυλίου πολέμου και δια να πληρωθή η τάφρος η οποία χωρίζει τα δύο   μεγάλα κόμματα αυτής.
» Ο Στρατός διακηρύσσει ότι δεν είναι συνδεδεμένος ούτε με πρόσωπα, ούτε με κόμματα, ούτε με ομάδας, Οι πολίται οφείλουν να σεβασθούν τον νόμον, και τα μέλη της κυβερνήσεως καλούνται να τεθούν υπό την προστασίαν του Στρατού, ο οποίος θά περιφρούρηση την ασφάλειάν των.
» Ζητούμεν από τούς Τούρκους να επιδείξουν κατανόησιν οι μεν προς τους δέ.
»  Διαδηλούμεν ενώπιον ολοκλήρου του κόσμου την πίστη μας προς τον χάρτην των Ηνωμένων Εθνών,  προς τας αρχάς της παγκοσμίου διακηρύξεως  περί  ανθρωπίνων δικαιωμάτων,  προς  την  Ατλαντικήν  συμμαχίαν  και  προς  τό  σύμψωνον  του   ΣΕΝΤΟ,  καθώς   και προς όλας τας  συνθήκας  καϊ τας συμμαχίας πού έχει  υπογράψει  η Τουρκία.
» Η χώρα ας παραμείνη ήρεμος».
 

Cemal Gursel
 
Ο ΣΤΡΑΤΗΓΟΙ ΤΖ. ΓΚΟΥΡΣΕΛ ΑΝΕΛΑΒΕ ΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑΝ ΕΙΣ ΤΟΥΡΚΙΑΝ ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΤΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ
ΕΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΝ ΤΟΝΙΖΕΙ ΟΤΙ ΑΝΕΛΑΒΕ ΗΔΗ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΝ ΔΙΑ ΝΑ ΣΩΘΗ Ο ΤΟΥΡΚΙΚΟΣ ΛΑΟΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΦΙΛΟΔΟΞΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΤΟΥΣ
ΕΣΧΗΜΑΤΙΣΘΗ Η ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ
ΠΑΡΙΣΙΟΙ       27       (Ιδιαιτ. Υπηρεσία )     -
Κατά πληροφορίας τού Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων εξ Αθηνών, ο ραδιοσταθμός της Άγκυρας μετέδωσεν ανακοίνωσιν  «Της Επιτροπής Εθνικής Ενώσεως», ότι ο πρωθυπουργός Μεντερές και ο υπουργός: των Οικονομικών Πολατκαν, συνελήφθεισαν εις Κιουτάχειαν και μετεφέρθησσν εις  Άγκυραν.
Ο ραδιοσταθμός της Άγκυρας ανήγγειλε την 11.00 ώραν Γκρήνουΐτς ότι επικεφαλής της «Επιτροπής Εθνικής Ενώσεως» (και ουχί πλέον της Επιτροπής τών   Ενόπλων   Δυνάμεων)   η   οποία  ανέλαβεν την εξουσίαν εις Τουρκίαν, ετέθη ο στρατηγός —διοικητής στρατιάς — Τζεμαλ   Γκιουρσελ.

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «ΕΜΠΡΟΣ» 28.5.196027 Μαΐου 1960- Η ανατροπή του Μεντερές. Το πρώτο μιας σειράς πραξικοπημάτων στην Τουρκία και η ερμηνεία των ιδεολογικών πυλώνων του κεμαλισμού στη χώρα

Ανήμερα της 27ης Μαΐου του 1960  η δημοκρατικά εκλεγμένη κυβέρνηση του Δημοκρατικού κόμματος, το αντίπαλο του κεμαλικού Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού κόμματος, με πρωθυπουργό τον Αντνάν Μεντερές, ο οποίος αισίως είχε συμπληρώσει δέκα χρόνια στον πρωθυπουργικό θώκο, ανατράπηκε πραξικοπηματικά από ομάδα ανώτατων αξιωματικών του τουρκικού στρατού με επικεφαλής το στρατηγό Τζεμάλ Γκιουρσέλ. Ένα χρόνο μετά απαγχονίστηκε αφού καταδικάστηκε πρώτα με παρωδία δίκης, καθώς το κατηγορητήριο που του είχε απαγγελθεί ήταν σαθρό και κατασκευασμένο. Επρόκειτο για ένα πραξικόπημα που υποστηρίχτηκε από μια πλατιά κοινωνική συμμαχία, της ενεργητικής ριζοσπαστικοποιημένης νεολαίας, του στρατού και διανοούμενων του κεμαλισμού.

Η συνταγματική αυτή εκτροπή αποτυπώθηκε ως «η επανάσταση της 27ης Μαΐου » στους συντηρητικούς κύκλους αλλά και στην εγχώρια, στην Τουρκία, στρατευμένη βιβλιογραφία και συμπύκνωνε ή τουλάχιστον φιλοδοξούσε να πρεσβεύσει μία δέσμη ιδεών που αποτέλεσαν τους πυλώνες του κεμαλισμού κατά την κεμαλική αλλά και την μετακεμαλική περίοδο. Ουσιαστικά το πραξικόπημα τη στιγμή εκείνη αποτέλεσε την άρνηση της στρατογραφειοκρατίας προς τα ανοίγματα του Μεντερές στη Δύση, δεδομένου ότι το 1952 η χώρα είχε ενταχθεί στο ΝΑΤΟ, ενώ το 1959 υπέβαλε αίτημα σύνδεσης με την ΕΟΚ, αλλά και της πιο φιλελεύθερης πολιτικής στην οικονομία, σε αντίθεση με τον «κρατισμό» που πρέσβευαν οι κεμαλιστές, έννοια που θα αναλυθεί παρακάτω.

Η πρώτη αρχή του κεμαλισμού ήταν ο «ρεπουμπλικανισμός» ο οποίος ενώ την περίοδο της κυριαρχίας του Κεμάλ και των κεμαλικών (1924-1950) συνεπαγόταν τη διαδικασία αντικατάστασης του Σουλτανάτου- Χαλιφάτου και των οθωμανικών θεσμών εξουσίας με ένα μοντέλο μη κληρονομικής διαδοχής και εκτελεστικής εξουσίας που εκπορεύεται από νόμους. Η κυρίαρχη ιδεολογία στο πλαίσιο του «ρεπουμπλικανισμού» είναι η λαϊκή κυριαρχία, η ισότητα και η ελευθερία, υπηρετώντας και οι τρεις το έθνος. Ακριβώς μέχρι και το 1950, επικρατούσε το μονοκομματικό κράτος, ενώ με τη άνοδο του Μεντερές επιβάλλεται ο πολυκομματισμός, όρος άλλωστε αναγκαίος από την ιθύνουσα τάξη της ΕΟΚ, για ενδεχόμενη μελλοντική ένταξη της Τουρκίας. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με την, ανεπιθύμητη για τους κεμαλιστές, δημοφιλία του, μή κεμαλικού Μεντερές, δυσαρέστησε το κεμαλικό κατεστημένο.

Ένα άλλο συστατικό στοιχείο ήταν ο «κεμαλικός διαφασικός εθνικισμός» ο οποίος ήταν φυλετικός στην πρώτη φάση εκδήλωσής του, η ακραία μορφή του οποίου είχε ως αντανάκλαση την εθνοκάθαρση αρχικά με τον εκούσιο διωγμό, από τις πατρογονικές εστίες και τη γενοκτονία στη συνέχεια με μαζικές εκτελέσεις, των αλλοεθνών χριστιανικών πληθυσμών της νεοπαγούς κεμαλικής Τουρκίας (Αρμενίων, Ασσυρίων και Ελλήνων του Πόντου σε εκτεταμένο βαθμό και σε πιο περιορισμένο σαφώς βαθμό των Ελλήνων της Ιωνίας). Σε δεύτερη φάση μετά τη επίτευξη εν μέρει του αμιγούς εθνοτικά τουρκικού κράτους, ο εθνικισμός στόχευσε στην εθνική ομογενοποίηση μέσω της γλώσσας και του πολιτισμού. Σε αυτό το πλαίσιο ο τύπος, η εκπαίδευση, ο εκάστοτε κομματικός μηχανισμός κ.ά. επιδίδονται στον αγώνα ενός γενικευμένου εκτουρκισμού μιας δημογραφικά ήδη αρκετά ομογενοποιημένης κοινωνίας (καθώς είχε προηγηθεί η εκρίζωση και η γενοκτονία κυρίως του χριστιανικού πληθυσμού κατά τη μετάβαση από την ύστατη περίοδο της οθωμανικής αυτοκρατορίας, στην πρώιμη περίοδο της κεμαλικής επικυριαρχίας). Επιπλέον ο ύστερος εθνικισμός, δηλαδή ο γλωσσοπολιτισμικός, συμπίπτει με την έλλειψη ανεκτικότητας σε καθετί μη εθνοτικά τουρκικό με  εθνικιστικές εκρήξεις ανά διαστήματα, (το Κουρδικό ζήτημα στις φάσεις όξυνσής του, τα  Σεπτεμβριανά το 1955 κ.λ.π.).

Η τρίτη αρχή του κεμαλισμού ήταν η λαϊκότητα του καθεστώτος, υπό την έννοια της εγκαθίδρυσης ενός κράτους-έθνους λαϊκού, όπου η εξουσία από την εκάστοτε κυβέρνηση θα γινόταν εν ονόματι του λαού. Ενός λαού ομογενοποιημένου και ισότιμο μιας «συντεχνίας». Έτσι η αταξική τουρκική κοινωνία δεν είχε την ανάγκη, σύμφωνα με τους κεμαλιστές, εκπροσώπησής της από περισσότερα του ενός πολιτικά κόμματα. Το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα του Κεμάλ εξέφραζε κατ’ αυτούς το σύνολο του έθνους.

Η επόμενη αρχή του κεμαλισμού ήταν η «ριζοσπαστικότητά» του, με έμφαση στην επιδίωξη βαθέων τομών και ριζικών μεταρρυθμίσεων του παλαιοοθωμανικού κρατικού συστήματος της άλλοτε αυτοκρατορίας, η οποία  πλέον έχρηζε πολυεπίπεδου μετασχηματισμού στην κατεύθυνση του εκσυγχρονισμού της για τη βιωσιμότητα της νεότευκτης κρατικής θεσμικής υπόστασης.

Άμεσα συνυφασμένη με τη θρησκεία ήταν η αρχή της «εκκοσμίκευσης» του νέου κράτους, το οποίο πλέον απεκδυόταν τις θρησκευτικές του αρμοδιότητες και αποδεσμευόταν από την ισχύ του ιερού νόμου και τη συνακόλουθη επιρροή του Ισλάμ, οδηγώντας ουσιαστικά στο διαχωρισμό της θρησκευτικής εξουσίας και της κοσμικής εξουσίας. Στο πλαίσιο αυτό, το 1924 καταργήθηκε το Χαλιφάτο, ενώ σταδιακά, με μια σειρά μεταρρυθμίσεων, περιορίστηκε εξαιρετικά η επίδραση της ισλαμικής επιρροής και στην εκπαίδευση. Πλέον στο νέο κεμαλικό κοσμικό κράτος η υπέρτατη αρχή δεν ήταν το Ισλάμ αλλά το έθνος βασισμένο στον παντουρανισμό (από την καταγωγή των Τούρκων, ως τουρανικό φύλλο).

Στη συνέχεια η αρχή του «κρατισμού», η έκτη κατά σειρά, όντας η τελευταία του κεμαλισμού, ήταν συνδεδεμένη με το οικονομικό μοντέλο ανάπτυξης της τουρκικής κοινωνίας. Επρόκειτο για τον πατερναλιστικό ρόλο του κράτους, με παρεμβατικές αρμοδιότητες στους τομείς της εκπαίδευσης, του πολιτισμού και κυρίως της οικονομίας. Στο νέο κράτος η ιδιωτική πρωτοβουλία, ιδιαίτερα μετά την αναστολή της ισχυρής εμπορικής δραστηριότητας που ανέπτυσσε η ελληνική και η αρμενική κοινότητα, μέσω των μικρασιατικών παραλίων αλλά και του Εύξεινου Πόντου, αποδυναμώθηκε αισθητά. Μόλις τη δεκαετία του 1950, επί πρωθυπουργίας του Μεντερές άρχισε να παγιώνεται το μοντέλο του ακραιφνούς καπιταλιστικού οικονομικού φιλελευθερισμού, λόγος άλλωστε που συνέτεινε, μεταξύ αρκετών άλλων, στην ανατροπή του ηγέτη του Δημοκρατικού κόμματος.

ΠΗΓΕΣ: Στέφανος Πεσματζόγλου, Ευρώπη-Τουρκία. Αντανακλάσεις και διαθλάσεις. Η στρατηγική των κειμένων, Βιβλίο Α’, εκδ. ΘΕΜΕΛΙΟ, 1993

Hamit Bozarslan, Ιστορία της σύγχρονης Τουρκίας, εκδ. ΣΑΒΒΑΛΑΣ, 2004

http://rouamat.com/27-ma%CE%90ou-1960-i-anatropi-tou-menteres-to-proto-mias-siras-praxikopimaton-stin-tourkia-ke-i-erminia-ton-ideologikon-pilonon-tou-kemalismou-sti-chora/
 


Politico: Ψεύτικο το πραξικόπημα

Η τουρκική δημοκρατία είναι νεκρή

Ο δημοσιογράφος του Politico Ράιαν Χιθ με ανάρτησή του στο twitter υποστηρίζει ότι το πραξικόπημα ήταν ψεύτικο και στήθηκε από τον εκλεγμένο ισλαμιστή δικτάτορα Ταγίπ Ερντογάν σε συνεργασία με τις μυστικές υπηρεσίες, με στόχο την εδραίωσή του.

Στην ανάρτησή του στο Twitter ο δημοσιογράφος του Politico αναφέρει:
«Για όσους δεν είναι εξοικειωμένοι με την παράλογη πραγματικότητα της Τουρκίας, θα ήθελα να μοιραστώ μαζί τους την άποψή μου για όσα έγιναν χθες βράδυ: Δεν επρόκειτο για ένα πραγματικό στρατιωτικό πραξικόπημα! Στήθηκε από τον εκλεγμένο ισλαμιστή δικτάτορα και τις μυστικές υπηρεσίες σε συνεργασία. Ηταν μια μεγάλη παραγωγή αλλά και ένα φθηνό παιχνίδι, κανένας πολιτικός ή επίσημος δεν παραδόθηκε πουθενά! Δεν κόπηκε το Ιντερνετ, δεν απαγορεύτηκε το Facebook και το Τwitter (παρά το γεγονός ότι αυτά είναι ρουτίνα για τον Ερντογάν ακόμη και για το πιο λάιτ περιστατικό) μόνο μια φθηνή στρατιωτική επίδειξη,  πιθανότατα κάποιων εξαπατημένων χαμηλόβαθμων αξιωματούχων οι οποίοι μάλλον θα θανατωθούν για ένα ψεύτικο πράγμα που εκείνοι πίστεψαν! Φτωχοί μου… Κάτι τέτοια τα συνηθίζει ο πρόεδρος για να κάνει τον εαυτό του να μοιάζει με «ήρωα και υπερασπιστή της δημοκρατίας», ενώ στην πραγματικότητα είναι το αντίθετο. Οχι μόνο θα πάρει τις απαραίτητες ψήφους αλλά θα κάμψει και ψυχολογικά τους ψηφοφόρους, κάτι που δεν μπορούσε να κάνει με άλλο τρόπο, με σκοπό να γίνει ο «δικτάτορας» ενός ψευδούς προεδρικού συστήματος που προσπαθεί να επιβάλλει και να υποκινήσει ενάντια στην πλειοψηφία.


Καλεί τον κόσμο να βγει έξω, ανθρώπους που θέλει να τους κάνει να πιστέψουν ότι είναι ο μοναδικός άνδρας στην Τουρκία, η μόνη αρχή, ο νομοθέτης, ο δικαστής, ο προφήτης (δεν κοροϊδεύω)! Οι πολιτικοί ισλαμιστές που τον υποστηρίζουν είναι στους δρόμους ενάντια στο στρατιωτικό πραξικόπημα! Καλούν για προσευχή από τα τζαμιά, ενώ δεν είναι ώρα για προσευχή. Και αυτό το κάνει για να προκαλέσει τους ισλαμιστές υποστηρικτές να βγουν στους δρόμους! Ετσι, είναι πολύ πιθανό να δούμε μια περισσότερο απολυταρχική, ισλαμιστική Τουρκία και ένα διαιρεμένο έθνος! Και την Τουρκία στο χείλος του εμφυλίου πολέμου! Γράφω την άποψή μου για όσα έγιναν, για αυτό το ψεύτικο πραξικόπημα που στήθηκε γελοία για να χρησιμοποιηθεί ώστε να ακολουθήσει μια νέα απολυταρχική, αναμφισβήτητη εντολή στον Ταγίπ Ερντογάν.Και ακόμη τώρα, μέσα από αυτό το ψεύτικο πραξικόπημα, εξορθολογίζει τις απαράδεκτης, μη δημοκρατικές ενέργειές του και τη στάση του ως ένας ψεύτης υπερασπιστής της δημοκρατίας.

Και πιθανότατα θα πάμε σε πρόωρες εκλογές το φθινόπωρο (κάτι που πολλοί αναλυτές προέβλεπαν) που εγγυημένα θα του εξασφαλίσει  την πλειοψηφία των ψήφων. Και αυτό πιθανότατα θα του εξασφαλίσει ακόμη 10 με 15 χρόνια νομιμοποιημένης, εκλεγμένης δικτατορίας. Είναι πιθανό να δούμε μια αλλαγή των θεσμών προς το χειρότερο, όπου θα κυριαρχεί ο λαϊκισμός και ο ισλαμισμός. Και μια περίοδος όπου οι ισλαμιστές και οι τζιχαντιστές θα επικρατήσουν. Αυτή, κατά την άποψή μου είναι η αλήθεια, η οποία δεν έχει ακόμη ξεδιπλωθεί. Αλλά πολλοί άνθρωποι είναι υποψιασμένοι. Το «θέατρο όχι πραξικόπημα» γίνεται hashtag.

Και αυτός τώρα στέλνει sms σε όλους στην Τουρκία! Τι οργάνωση! Και εξακολουθεί να μιλά ακόμη στην τηλεόραση (πραξικόπημα;) για αυτό που συνέβη και αποτέλεσε μια ευκαιρία να καθαρίσει τον τουρκικό στρατό και να κάνει τα πράγματα καλύτερα! Η τουρκική δημοκρατία είναι ακόμη νεκρή κάτω από την εξουσία του. Οποιεσδήποτε και αν είναι οι συνέπειες, σήμερα άρχισε η κηδεία!».

http://www.presspublica.gr/ψευτικο-το-πραξικόπημα-η-τουρκική-δημ/
 

Δεν υπάρχουν σχόλια: