Translate -TRANSLATE -

Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2014

Ήθελες σπίτι; Καλά να πάθεις Ήθελες σπίτι; Καλά να πάθεις

Βέβαια το Μέγαρο Μαξίμου, διά στόματος μάλιστα της κυβερνητικής εκπροσώπου Σοφίας Βούλτεψη, μεταφράζει την κατάσταση διαφορετικά, τονίζοντάς μας ότι κακώς επενδύαμε στα ακίνητα οι Έλληνες… Γι’ αυτό οι κυβερνώντες αποφάσισαν ότι δεν χρειάζεται να έχουμε πια δικά μας σπίτια και άρχισαν την έμμεση δήμευση της περιουσίας μετά το αναγκαστικό ξεπούλημα των σπιτιών για την αποπληρωμή του ενιαίου φόρου ακινήτων!!!

Την ίδια ώρα ειδικοί της αγοράς εκτιμούν ότι η εξίσωση είναι πολύ δύσκολο να βγει, καθώς ο ΕΝΦΙΑ «πατάει» πάνω σε λανθασμένες βάσεις.

Και μπορεί για τους 4.000 οικισμούς που βρίσκονται εκτός συστήματος    αντικειμενικού προσδιορισμού να μπορούν να γίνουν κάποιες διορθώσεις, ωστόσο είναι αδύνατες οι αλλαγές για εκατοντάδες χιλιάδες που βαρύνονται με υπέρογκους φό­ρους εξαιτίας των πλασματικών αντι­κειμενικών αξιών.

Τα… σκοτώνουν

Ενδεικτικό της κατάστασης που επικρατεί είναι ότι οκτώ στα δέκα ακί­νητα - κυρίως μεταχειρισμένα - που πωλούνται τους τελευταίους μήνες κλείνουν σε τιμές πολύ κάτω από τις αντικειμενικές αξίες. Σε πολλές πε­ριπτώσεις η τιμή στο συμβόλαιο εί­ναι χαμηλότερη έως και 60% από την τιμή που θεωρεί η εφορία ότι κοστί­ζει το ακίνητο, πάνω στην οποία και το φορολογεί.

Η κατάσταση μάλιστα έχει φθάσει σε σημείο να βλέπουμε κατοικίες μέ­σα στην Αθήνα να πωλούνται 5.000 και 10.000 ευρώ. Δηλαδή κάτι λιγό­τερο και από 100 ευρώ το τετραγω­νικό.

Σπίτια και περιουσίες πωλούνται από άτομα που δεν έχουν να αποπλη­ρώσουν τους φόρους, ειδικά τον ΕΝ­ΦΙΑ, τον οποίο καλούνται να καταβά-λουν κάθε χρόνο.
Είναι χαρακτηριστικά ορισμένα πα­ραδείγματα για τη δήμευση της πε­ριουσίας αλλά και της πλήρους απα­ξίωσης της ακίνητης περιουσίας:

Διαμέρισμα 68 τ.μ. στου Ζωγρά­φου, κατασκευασμένο τη δεκαετία του 1960, έχει αντικειμενική αξία 60.000 ευρώ, ωστόσο δεν μπορεί να πουληθεί πάνω από 30.000 ευρώ.

Οροφοδιαμέρισμα 79 τ.μ. στο Κο­λωνάκι του 1985 με αντικειμενική αξία 205.600 ευρώ πωλείται προς 130.000 ευρώ.


Ισόγειο 43 τ.μ. στον Νέο Κόσμο, κατασκευής 1971, με αντικειμενική 47.000 ευρώ πωλείται 25.000 ευρώ.

Την ίδια ώρα νεόδμητες κατοικίες έχουν φτάσει να πωλούνται ακόμη και κάτω από 1.000 ευρώ το τετρα γωνικό μέτρο, ενώ για τα παλαιά δι­αμερίσματα, κυρίως στις φτωχές πε­ριοχές της Αθήνας αλλά και σε πολ­λές επαρχιακές πόλεις, η εικόνα είναι ακόμη χειρότερη.

Μηδέν συναλλαγές

Εν τω μεταξύ στοιχεία για το πώς ο συμπληρωματικός φόρος (ΦΑΠ) του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακι­νήτων (ΕΝΦΙΑ) οδηγεί σε μηδενισμό των συναλλαγών στην αγορά ακινή­των παρουσίασε και η Διεύθυνση Οικονομικών  Μελετών της Alpha
Bank.

Η τράπεζα υπογραμμίζει πως η ανάκαμψη της οικονομίας και η με­γαλύτερη αύξηση της απασχόλησης εμποδίζονται καταλυτικά την τρέ­χουσα περίοδο από δύο πολύ ση­μαντικές και κρίσιμες φορολογικές στρεβλώσεις, που προκύπτουν αφε­νός από την επιβολή από το 2014 του φόρου ακίνητης περιουσίας (ΦΑΠ) στην ακίνητη περιουσία άνω των 300 χιλ. ευρώ ταυτόχρονα με τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων και, αφε­τέρου, από την επιβολή της φορολο­γίας επί των ακινήτων με βάση αντι­κειμενικές αξίες που στις περισσότε­ρες περιπτώσεις υπερβαίνουν σήμε­ρα κατά πολύ τις πραγματικές αξίες αυτών των ακινήτων.

Σύμφωνα με την έκθεση της εται­ρείας συμβούλων ακινήτων Knight Frank σε 58 χώρες, τη δεύτερη μεγα­λύτερη πτώση στις τιμές των ακινή­των μέσα σε ένα τρίμηνο κατέγραψε η ελληνική κτηματαγορά. Τα σπίτια στην Ελλάδα υποχώρησαν το δεύτε­ρο τρίμηνο κατά 7,9% σε ετήσια βά­ση και μόνο η Κύπρος έχει χειρότερες επιδόσεις, ήτοι υποχώρηση 9,2%.

Πρόκειται για τις δύο χώρες που βρίσκονται ακόμη σε καθεστώς μνη­μονίου και η οικονομική κρίση δεν έχει περάσει ώστε να δοθεί «ανάσα» και στην αγορά ακινήτων. Σύμφωνα με τα στοιχεία, τους τελευταίους έξι μήνες οι τιμές των κατοικιών στην Ελ­λάδα σημείωσαν πτώση 3,1% (πρό­κειται για την τρίτη χειρότερη επίδο­ση παγκοσμίως, μετά το -4,8% της Σλοβενίας και το -4,6% της Κύπρου). Το τελευταίο τρίμηνο καταγράφηκε μείωση 1,4%.

Και σαν να μην φθάνει αυτό, το κράτος δίνει επιπλέον εργαλεία στους επιτήδειους να θησαυρίσουν, αφού έχουν πλέον απευθείας ηλεκτρονική πρόσβαση στη λεγόμενη «μαύρη λίστα» - και μάλιστα έναντι σχετικά χαμηλού τιμήματος - μια και την προσφέρει σε κάθε ενδιαφερόμενο φόρα παρτίδα πλέον η θυγατρική εταιρεία των τραπεζών Τειρεσίας Α.Ε.

Πλέον με το πάτημα ενός κουμπιού οι πονηροί συλλέγουν πληροφορίες για μια σειρά «αρνητικών στοιχείων» που ενδεχομένως βαρύνουν τους πελάτες ή τους προμηθευτές τους: ακάλυπτες επιταγές, απλήρωτες συναλλαγματικές, διαταγές πληρωμής, πλειστηριασμούς ακινήτων και κινητών, κατασχέσεις, προσημειώσεις ακόμη και υποθήκες ή προσημειώσεις υποθηκών, και πατάνε στον λαιμό τους ιδιοκτήτες ακινήτων προκειμένου να τους πάρουν το σπίτι για ένα κομμάτι ψωμί.

Συμβολαιογράφοι έχουν καταγράψει ακραίες περιπτώσεις ακινήτων τα οποία πωλούνται όσο ένα... μεταχειρισμένο αυτοκίνητο.

Τα ενοίκια

Σε ελεύθερη πτώση βρίσκονται και οι τιμές των ενοικίων κατοικιών αφού, σύμφωνα με την έρευνα της REMAX, η πτώση καταγράφεται κυρίως στην Περιφέρεια με τα ενοίκια να μειώνονται έως και 20% σε σχέση με πέρυσι.

Σε κάποιες περιοχές, όπως το κέντρο της Θεσσαλονίκης, λόγω έλλειψης νέων κατοικιών προτιμώνται τα παλαιά ανακαινισμένα. Οι τιμές των ενοικίων σε πανελλαδική   κλίμακα μεσοσταθμικά σημείωσαν    πτώση σε σχέση με πέρυσι. Η μεγαλύτερη πτώση (20%) καταγράφηκε στον Βόλο και ακολουθεί η Θεσσαλονίκη με 9%, η Καρδίτσα με 8%, η Λάρισα με 7% και η Αττική με 5%. Στον αντίποδα αύξηση τιμών 13% είχαμε στην Πάτρα. Τέλος, αμετάβλητες    παρέμειναν οι τιμές στην Κέρκυρα και τη Λαμία. Ειδικότερα, στην Αττική η μεγαλύτερη   πτώση (6%) παρατηρήθηκε στα βόρεια προάστια, με τη χειρότερη (17%) να καταγράφεται   στο   Παλαιό Ψυχικό και τη Φιλοθέη. Ακολουθεί το Κέντρο της Αθήνας   με   πτώση 5%, με τη χειρότερη επίδοση (9%) στο Γκάζι. Στη συνέχεια στον Δήμο Πειραιά η πτώση περιορίστηκε στο 4%, με τη χειρότερη (11%) στα Κα­μίνια. Ακολουθούν τα νότια προά­στια με πτώση 2% και με χειρότερη επίδοση στη Ν. Σμύρνη με 15%. Οι τιμές παρέμειναν σταθερές σε μια πλειάδα περιοχών όπως Κολωνάκι, Νεάπολη, Χίλτον, Διόνυσος, Εκά­λη, Βριλήσσια, Παπάγου, Νέα Ερυ­θραία, Κηφισιά, Πειραϊκή, Νέο Φά­ληρο και Χατζηκυριάκειο.

Στη Θεσσαλονίκη η μεγαλύτερη πτώση (15%) σημειώθηκε στις βό­ρειες και δυτικές συνοικίες, με την Ευκαρπία να εμφανίζει τη μεγαλύ­τερη πτώση (25%). Ακολουθούν οι ανατολικές συνοικίες με πτώση 7% και με χειρότερη επίδοση στη Θέρμη με ποσοστό 18%. Τέλος, στις κεντρι­κές περιοχές η πτώση περιορίστηκε στο 1%, ενώ στην Άνω Πόλη και την Παλιά Παραλία οι τιμές παρέμειναν αμετάβλητες. Αμετάβλητες, επίσης, έμειναν οι τιμές στην Καλαμαριά και την Πυλαία.

Στα συμπεράσματα της πανελλα­δικής έρευνας (Σεπτέμβριος 2014) ενοικιάσεων κατοικιών της REMAX παρουσιάζεται και το προφίλ του δη­μοφιλέστερου ακινήτου, το οποίο διαφέρει από περιοχή σε περιοχή, όμως γενικά μπορούμε να πούμε ότι στις περισσότερες περιοχές της χώ­ρας προτιμώνται τα διαμερίσματα 2-3 δωματίων, σχετικά καινούργια ή ανακαινισμένα, σε τιμές που ξεκι­νούν από μια μέση κατώτερη τιμή 200 ευρώ και μέχρι μια μέση ανώτε­ρη 550 ευρώ.

Στην πλειονότητα των φθηνών/μεσαίων πε­ριοχών της Αττικής προτιμώνται διαμερίσματα  τρι­ών   υπνοδωμα­τίων, κάτω των 15 ετών, σε τιμές γύρω στα 500-600 ευρώ. Αντίστοιχα στη Θεσσα­λονίκη     προτιμώ­νται   τα   διαμερί­σματα δυο  υπνοδωματίων κάτω των 15 ετών σε τι μές 200-350 ευρώ. Στις πε­ριφερειακές   πόλεις ζητούνται   διαμερί­σματα  2-3 δωμα­τίων, κάτω των 10 ετών, σε τιμές από 200 έως 500 ευρώ. Στις περιοχές που μένουν     φοιτητές προτιμώνται τα   διαμερί­σματα    του ενός δωματίου, αρκεί να είναι σε καλή κατάσταση, και σε τιμές από 150 έως 300 ευρώ. Στις προνομιού­χες περιοχές της Αθήνας (Κηφισιά, Εκάλη, Πολιτεία, Διονύσος και Γέ­ρακας) και της Θεσσαλονίκης (Πα­νόραμα, Θέρμη και Ωραιόκαστρο) προτιμώνται μεζονέτες ή μονοκα­τοικίες τουλάχιστον τριών υπνοδω­ματίων, κάτω των 15 ετών, από 120 τ.μ. και άνω, σε τιμές συνήθως άνω των 500 ευρώ και, ανάλογα με την περιοχή, την κατασκευή και το μέ­γεθος, έως 1.500 ευρώ. Τα στοιχεία που προσδίδουν αξία στο ακίνητο σχετίζονται με την οικονομία (θέρ­μανσης και συντήρησης) και την ασφάλεια, και είναι:


  • Η αυτόνομη θέρμανση με φυσικό αέριο.
  • Τα ενεργειακά εξωτερικά κουφώ­ματα.
  • Τα λίγα κοινόχρηστα και
  • Η θέση σε όροφο πάνω από τον πρώτο, με πλέον δημοφιλή τον τρίτο.

Τα επιθυμητά χαρακτηριστικά που σχετίζονται με το ευ ζην και την άνε­ση είναι:
  • Το τζάκι.
  • Η νεαρή ηλικία του ακινήτου ή η ανακαίνιση που έχει γίνει.
  • Η αποθήκη.
  • Το πάρκινγκ.

Σε σχέση με πέρυσι η ζήτηση για ενοικίαση παρέμεινε αμετάβλητη στις περισσότερες περιοχές (56%), ενώ σε πολλές (44%) παρουσίασε αύξηση. Η προτίμηση των ενοικια­στών στράφηκε σε μικρότερα σπίτια νεαρής ηλικίας (έως 10-15 ετών).

http://www.topontiki.gr/article/83818/Itheles-spiti-Kala-na-patheis

Δεν υπάρχουν σχόλια: