Translate -TRANSLATE -

Σάββατο 22 Αυγούστου 2015

Μπάμπη Παπασπύρου : Η ΕΑΒ ΩΣ ΒΑΣΙΚΟ ΣΥΣΤΑΤΙΚΌ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΉΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΉΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ ΑΝΆΚΑΜΨΗ

Με την Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία (ΕΑΒ), που αποτελεί τη μεγαλύτερη βαριά βιομηχανία υψηλής τεχνολογίας στην Ελλάδα...
Ασχολείται κανείς...;;;;


του Μπάμπη Παπασπύρου 
 
Η Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία (ΕΑΒ), αποτελεί τη μεγαλύτερη βαριά βιομηχανία υψηλής τεχνολογίας στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. 
Το αντικείμενο της είναι η εργοστασιακή συντήρηση όλων των πτητικών μέσων όλων των κλάδων της χώρας , καθώς και πολλών άλλων χωρών.
Επίσης η συντήρηση όλων των κινητήρων όλων των βαθμίδων, η κατασκευή δομικών τμημάτων αεροκατασκευών για τις μεγαλύτερες εταιρείες παγκοσμίως,
το εργοστάσιο ηλεκτρονικών, το νέο εργοστάσιο κατασκευής σύνθετων υλικών και τα μοναδικά δοκιμαστήρια κινητήρων.
Η δημιουργία της ΕΑΒ είχε απασχολήσει τους υπεύθυνους από τα μέσα της δεκαετίας του ’60 για προφανείς λόγους: ήθελαν να πάψει η Πολεμική Αεροπορία να είναι έρμαιο των εκβιασμών άλλων χώρων, στις οποίες η χώρα πήγαινε μέχρι τότε τα μαχητικά της. Το κόστος θα ήταν πολύ υψηλότερο στις ξένες εταιρείες και οι παραδόσεις θα «κολλούσαν» στις ορέξεις ξένων παραγόντων. Η βασικότερη ενέργεια που θα έπρεπε να κάνει κάποιος για να χτυπήσει την ΕΑΒ θα ήταν η δημιουργία προβλήματος στην παραγωγή. “Χτύπησαν”, το ουσιαστικότερο κεφάλαιο της εταιρίας: τους εργαζόμενους.
Δημιουργήθηκαν καταστάσεις που οδήγησαν το «κεφάλαιο» της εταιρείας να μειωθεί σε τέτοιο βαθμό, ώστε να μην μπορεί να εκτελεστεί η παραγωγή και άρα, ο σκοπός της εταιρείας. Από 3.200 εργαζομένους το 2000, σήμερα ο αριθμός έχει φτάσει στους 1.400, και μειώνεται περαιτέρω, καθιστώντας οριακά όλα τα προγράμματα (που, σημειωτέον, είναι όλα συνδεδεμένα με ποινικές ρήτρες), χάνοντας παράλληλα νέα προγράμματα και δουλειές εκατομμυρίων ευρώ. Για να έχετε μια ολοκληρωμένη εικόνα σήμερα στην ΕΑΒ υπάρχει ανεκτέλεστο έργο παραγγελιών άνω των 600 εκατομμυρίων ευρώ !!!!
Είναι πασίδηλο ότι υπάρχουν ισχυρά επιχειρήματα για τη συνεισφορά της Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας (ΕΑΒ) Α.Ε. ως βασικό συστατικό της εθνικής στρατηγικής για την οικονομική ανάκαμψη. Αυτά βασίζονται στις πραγματικές δυνατότητες της ΕΑΒ, αλλά και της αμυντικής βιομηχανίας γενικότερα, για την ενίσχυση της Ελληνικής Οικονομίας και, πάνω από όλα, για τη συνεισφορά τους στις απαιτήσεις ασφαλείας της Ελλάδας.
Με την ευρύτερη έννοια, η εθνική στρατηγική θα πρέπει να βασίζεται στον συγκερασμό της ασφάλειας και της οικονομικής ανάπτυξης και να αντικατοπτρίζει την αλληλεξάρτηση μεταξύ αυτών των παραγόντων με σκοπό τη δημιουργία και ταυτόχρονα την προστασία μιας ασφαλούς και ευημερούσας χώρας.
ΔΙΑΠΙΣΤΏΣΕΙΣ
Δεν είναι δυνατόν, η ΕΑΒ, στην παρούσα οικονομική συγκυρία που αποτελεί την ναυαρχίδα της Αμυντικής Βιομηχανιας της χώρας, να έχει ανεκτέλεστο έργο πάνω από 700 εκατ. ευρώ, αν λάβουμε υπόψη και νέες συμβάσεις όπως τα P-3, Mirage 2000-9 της Αεροπορίας των Αραβικών Εμιράτων κλπ και να υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο, να μην είναι σε θέση να υλοποίησει συμβατικές της υποχρεώσεις λόγω έλλειψης προσωπικού- κυρίως τεχνικού.
Υπάρχουν διακυβεύματα με Τεράστιο Εθνικό Κόστος
Απώλεια αξιόλογων υπαλλήλων, παλαιότερων και εμπειρότερων αλλά και πολύτιμων νεαρότερων, προς εγχώριους και διεθνείς ανταγωνιστές οι οποίοι τους τοποθετούν σε περίοπτες θέσεις αναγνωρίζοντας τις δεξιότητές τους.
Μειώθηκαν οι τεχνικές δυνατότητες της Εταιρίας λόγω μη μεταφοράς της αποκτηθείσας τεχνογνωσίας από κάθε υπάλληλο που αποχωρεί, με αποτέλεσμα να χάνεται και η πολύτιμη συσσωρευμένη γνώση που έχει αποκομίσει.
Απώλεια των πιστοποιήσεων σημαίνει και απώλεια της δυνατότητας συμμετοχής της ΕΑΒ σε διεθνείς διαγωνισμούς με μεγάλες συνέπειες στην απαίτηση για εξωστρεφή πολιτική και εξαγωγές από τη χώρα, αλλά και στη μεταφορά τεχνογνωσίας προς την ΕΑΒ και κατά συνέπεια από την ΕΑΒ προς την υπόλοιπη βιομηχανία, αλλά και τον ακαδημαϊκό χώρο στην Ελλάδα.
Απώλεια της διαχρονικής επένδυσης απόκτησης σχεδιαστικής ικανότητας τόσο μέσα από αντίστοιχα χρηματοδοτικά προγράμματα όσο και μέσα από διεθνείς συνεργασίες με συναφείς εταιρείες του διεθνούς αεροναυπηγικού χώρου.
Δυσχέρεια εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων υλοποίησης προγραμμάτων και υποστήριξης των Ενόπλων Δυνάμεων και κυρίως της Πολεμικής Αεροπορίας στις επιχειρησιακές τους δραστηριότητες. Παράλληλα προέκυψε αδυναμία εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων παράδοσης υπογεγραμμένων προγραμμάτων σε πελάτες του εξωτερικού με συνέπεια τον εξαναγκασμό καταβολής τεράστιων ποσών σε αποζημιώσεις πελατών.
Οι πιο πάνω διαπιστώσεις προφανώς επηρρεάζουν αρνητικά την φήμη της Εταιρίας στη Διεθνή Αγορά, που έχει σαν συνέπεια την απώλεια Στρατηγικών εταίρων / συνεργατών.

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Στην Ελλάδα, η οποία έχει τις υψηλότερες αμυντικές δαπάνες σαν ποσοστό Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) από πολλές χώρες μέλη του ΝΑΤΟ, η αμυντική βιομηχανία συμμετέχει στην παραγωγή οπλικών συστημάτων με το μικρότερο ποσοστό εγχώριας συμμετοχής από όλες τις χώρες της συμμαχίας.
Το ποσοστό αυτό περιορίζεται σε μονοψήφιο αριθμό, γεγονός που υποδηλώνει την ελάχιστη Ελληνική Βιομηχανική εμπλοκή, με όλα τα αρνητικά οικονομικά επακόλουθα στο εμπορικό ισοζύγιο. Η τεράστια αυτή ετήσια συναλλαγματική αφαίμαξη στερεί τη χώρα από οικονομικούς πόρους, οι οποίοι είναι απαραίτητοι για την ανάπτυξη της οικονομίας και την προσαρμογή της στα διεθνή πρότυπα.
Η ανάπτυξη της αμυντικής βιομηχανίας της χώρας μπορεί να αποβεί καθοριστικός παράγων, όχι μόνο για την άμυνα της χώρας αλλά και για την οικονομική δραστηριότητα και την επιστημονική και τεχνολογική της εξέλιξη. Με τον τρόπο αυτό, η κοινωνία θα εισπράξει διπλό μέρισμα από την αυξημένη εθνική ασφάλεια αλλά και από την αυξημένη δραστηριότητα και απασχόληση.
Βασικό μέσο για την ενίσχυση των Εγχώριων Αμυντικών Βιομηχανιών είναι οι μακροχρόνιες συμφωνίες - πλαίσιο και τα πολυεθνικά προγράμματα ανάπτυξης και συμπαραγωγής. Οι συμφωνίες αυτές επιτρέπουν τον καλύτερο σχεδιασμό και προγραμματισμό των δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων, σταθερότητα στην οικονομική και διαχειριστική πολιτική τους καθώς και διασφάλιση των θέσεων εργασίας. Στο πλαίσιο αυτό ο κρατικός τομέας επιτυγχάνει ευνοϊκότερους όρους στους χρόνους παράδοσης, στο κόστος των προγραμμάτων, στην ποιότητα των αμυντικών προϊόντων και είναι συμμέτοχος στις περαιτέρω εξελίξεις και πωλήσεις των συμφωνιών και των προγραμμάτων αυτών.
Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, το οποίο διαχειρίζεται ένα σχετικά μεγάλο προϋπολογισμό, μπορεί και έχει τη δυνατότητα να μεγιστοποιεί τα οφέλη τόσο για την ασφάλεια της χώρας όσο και γενικότερα για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας. Για το σκοπό αυτό απαιτείται ανάπτυξη στενότερων σχέσεων συνεργασίας μεταξύ των αρμοδίων υπηρεσιών του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και των Εγχώριων Αμυντικών Βιομηχανιών. Η συνεργασία αυτή θα συντονίσει καλύτερα τις απαιτούμενες ενέργειες, θα συντομεύσει το χρόνο για την ανάπτυξη και παραγωγή των αμυντικών προϊόντων και θα μεγιστοποιήσει τη συμμετοχή των Αμυντικών Βιομηχανιών στα εξοπλιστικά προγράμματα. Η συνεργασία αυτή επιβάλλεται τόσο από τη μείωση των διατιθεμένων κονδυλίων για τις αμυντικές δαπάνες όσο και από την εξέλιξη των τεχνολογιών.
Εξαιρετικής σημασίας για το μέλλον της Εγχώριας Αμυντικής Βιομηχανίας είναι η συμμετοχή της σε προγράμματα ανάπτυξης και παραγωγής νέων οπλικών συστημάτων με συνέπεια η Βιομηχανική εμπλοκή να μην ταυτίζεται χρονικά με την υλοποίηση της προμήθειας του υλικού, αλλά να έχει χρονικό ορίζοντα ο οποίος καλύπτει όλο τον κύκλο ζωής του υλικού (ανάπτυξη, παραγωγή, έλεγχος και πιστοποίηση, συντήρηση καθώς και στις διάφορες φάσεις εξέλιξής τους, όπως οι τροποποιήσεις, βελτιώσεις και αναβαθμίσεις).
Παράλληλα θα μπορεί να καλύψει τον ευρύτερο στόχο στο διεθνές περιβάλλον, αυτόν της κάλυψης ομοειδών απαιτήσεων κοινών χρηστών σε διεθνές επίπεδο και επίπεδο NATO – NSPA (NAMSA), επιτυγχάνοντας έτσι συνολικά όχι μόνο μείωση εκροής συναλλάγματος για κάλυψη εγχωρίων απαιτήσεων , αλλά αύξηση του δείκτη Ελληνικής Βιομηχανικής Επιστροφής τουλάχιστον μεγαλύτερο του ένα (>1) και την εισαγωγή συναλλάγματος από το διεθνές περιβάλλον, συμβάλλοντας έτσι σημαντικά στην εθνική οικονομία και στην προσφορά εργασίας σε Ελληνικά χέρια.

Κύριο μέλημα θα πρέπει να είναι η αναβάθμιση και εξυγίανση της Αμυντικής Βιομηχανίας. Επιχειρησιακά σχέδια (με ετήσιους στόχους και δεκααετή προοπτική). Σύγχρονα λειτουργικά οργανογράμματα, με σαφή και ακριβή περιγραφή θέσεων. Μείωση λειτουργικού κόστους, με περικοπές όχι αναγκαίων, αλλά περιττών δαπανών. Σε αυτή την κατεύθυνση, θα γίνει αναδιοργάνωση και εκσυγχρονισμός της με την εκπόνηση στρατηγικών στόχων με:
Εκπόνηση Έπιχειρησιακού Στρατηγικού σχεδίου με βάθος τουλάχιστον δεκαετίας που να εστιάζει σε:
Ανάπτυξη Τεχνολογιών αιχμής και Καινοτομική δραστηριότητα, λαμβάνοντας υπόψη τις προβλέψεις της Πολιτικής Εθνικής Άμυνας αλλά και αυτές της Δομής Δυνάμεων, οι κρίσιμοι τεχνολογικοί τομείς που κρίνονται απαραίτητοι για την ασφάλεια της χώρας είναι οι παρακάτω:
• Διαχείριση Στρατιωτικών πληροφοριών.
• Κυβερνοάμυνα
• Επικοινωνίες.
• Ολοκληρωμένα συστήματα επιτήρησης – ελέγχου (C4I)
• Εν συνεχεία υποστήριξη Οπλικών Συστημάτων και μέσων των ΕΔ.
• Επαύξηση Δυνατοτήτων Δυνάμεων Άμεσης Επέμβασης.
Βιομηχανικές επενδύσεις για την άμυνα , ασφάλεια και
ανάπτυξη.
Η εγχώρια αμυντική βιομηχανία μπορεί να έχει πολυδιάστατη συνεισφορά, τόσο στην Άμυνα της χώρας, όσο και στην Οικονομία, Ανάπτυξη, Απασχόληση και Τεχνολογία, τομείς που είναι απολύτως απαραίτητοι για την επιβίωση της πατρίδας μας.
Λαμβάνοντας υπόψη τη διεθνή πρακτική της ανάληψης αναπτυξιακών πρωτοβουλιών σε περιόδους κρίσης και ύφεσης , όπως και τις υπαρκτές και άμεσες ανάγκες της χώρας για Άμυνα και Ασφάλεια , προτείνουμε την ανάληψη αναπτυξιακών πρωτοβουλιών στο χώρο της άμυνας , οι οποίες στοχεύουν στο μέγιστο επιχειρησιακό όφελος για την Άμυνα και την Ασφάλεια , στη διατήρηση στρατηγικών υποδομών στη χώρα και στη μέγιστη αναπτυξιακή απόδοση για την οικονομία και την απασχόληση , κινούνται δε
επάνω στους ακόλουθους τρεις (3) άξονες:
Συντήρηση Αμυντικών Υλικών και Συστημάτων από την Εγχώρια Αμυντική Βιομηχανία.
Προμήθεια προϊόντων που κατασκευάζονται σε υφιστάμενες γραμμές παραγωγής
Ανάπτυξη νέων προϊόντων για τις ανάγκες του ΥΠΕΘΑ και άλλων προϊόντων διπλής χρήσης (Dual use), όπως τα UAV τα οποία πέρα από τις γνωστές και προφανείς στρατιωτικές εφαρμογές, έχουν μπει πλέον στην ζωή μας με διάφορες εμπορικές εφαρμογές. Τονίζεται η τεράστια εμπειρία της ΕΑΒ στον τομέα αυτό από το 1994 με την συμμετοχή στην κατασκευή του πρώτου UAV της Π.Α, καθώς και με την συμμετοχή στο πρόγραμμα κατασκευής του μη επανδρωμένου μαχητικού Stealth 5ης γενιάς nEUROn.

Στρατηγικές Συνεργασίες- προγράμματα της Ε.Ε
Εξωστρεφή προσανατολισμό στην παγκόσμια αγορά. Εξωστρέφεια στην συμπαραγωγή και επιδίωξη συμφωνιών που θα αποφέρουν υψηλή εξειδίκευση και απόκτηση τεχνογνωσίας. Παράδειγμα από το 2006 συζητιέται η συμπαραγωγή για την κατασκευή τζετ εκπαιδευτικού αεροσκάφους. Ενώ έχουμε τις υποδομές και την εμπειρία έμεινε στα χαρτιά όπως και άλλες παρόμοιες περιπτώσεις.
Στην πιθανή επιλογή στρατηγικών συνεργασιών, και στα πλαίσια της διατήρησης ισχυρών δεσμών με τους Ευρωπαίους εταίρους, τις Η.Π.Α. αλλά και άλλες χώρες, πρέπει να αναζητούνται κοινά προγράμματα με τεχνολογικά οφέλη, σε όλο το αμυντικό φάσμα, προκειμένου να διατηρηθούν βασικές τεχνολογικές ικανότητες.
Όμως, η χάραξη της πολιτικής θα πρέπει να δίνει προτεραιότητα στις συνεργασίες με τα μεγαλύτερα τεχνολογικά οφέλη.
Ενεργος συμμετοχη στα αρμόδια οργανα, φορεις και προγράμματα της Ε.Ε Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας (ΕΟΑ), θέματα αμυντικών προτύπων (EDSIS), ευρωπαϊκής αγοράς αμυντικού εξοπλισμού» (Eurοpean Defence Equipment Market — ΕDΕM, «Horizon 2020» κλπ . Το νέο πρόγραμμα της ΕΕ για την έρευνα και την καινοτομία «Horizon 2020» (2014-2020) εντάσσεται στην προσπάθεια για δημιουργία νέας ανάπτυξης και θέσεων εργασίας στην Ευρώπη. Μια από τις προκλήσεις συνίσταται στην ενίσχυση της έρευνας για την προστασία της ελευθερίας και της ασφαλείας της Ευρώπης και των πολιτών της. Στόχος είναι να έλθουν σε επαφή όλοι οι εμπλεκόμενοι στον αμυντικό τομέα και συγκεκριμένα η βιομηχανία, περιλαμβανομένων των ΜΜΕ, οι ερευνητικοί οργανισμοί και τα πανεπιστήμια, καθώς και οι δημόσιες αρχές, οι μη κυβερνητικές οργανώσεις και οι δημόσιοι και ιδιωτικοί οργανισμοί που δραστηριοποιούνται στον τομέα της άμυνας. Η ενεργή συμμετοχή των τελικών χρηστών είναι υψίστης σημασίας. Ο προϋπολογισμός που διατίθεται στις προστατευμένες Κοινωνίες για την περίοδο 2014-2020 ανέρχεται σε 1700 εκατ. που αντιστοιχεί στο 2,2% των πόρων του Horizon 2020.

Επέκταση σε παρεμφερείς αγορές πολιτικών αεροσκαφών
Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας
Αναβάθμιση των παραγωγικών δυνατοτήτων και υποδομών
Βελτίωση των οικονομικών αποτελεσμάτων, με εξορθολογισμό των δαπανών.
Δυνατότητα σύμπραξης του επιστημονικού δυναμικού (πχ ΑΕΙ - ΤΕΙ - ΑΣΕΙ) στην έρευνα και ανάπτυξη (R&D).
Άμεση διασύνδεση με ερευνητικά κέντρα και πανεπιστήμια για κοινά ερευνητικά προγράμματα και καθορισμό των τεχνολογικώντάσεων.
Κοινά ερευνητικά προγράμματα
Μεταπτυχιακοί φοιτητές που θα μπορούσαν να κάνουν και πρακτική εξάσκηση ακόμα και συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα.
Επισύνδεση και στενότερη συνεργασία τηε ΕΑΒ με τα κρατικά εργοστάσια της Πολεμικής Αεροπορίας.
Αξιοποίηση και διαχείριση αναταλλακτικών
Εξορθολογισμός παραγγελιών και τρόπος αξιοποίησης αδιάθετων ανταλλακτικών από τις αποθήκες ώστε να αποφορτιστούν και να αποκομίσει η εταιρία οικονομικό όφελος.
Υπάρχουν τόνοι σκραπ άχρηστων απαρτίων, ανταλλακτικών και μηχανημάτων που μπορούν να αποφέρουν οικονομικό όφελος στην εταιρία από την ανακύκλωση.
Οργάνωση αποθηκών υλικών που να στηρίζουν άμεσα τη συντήρηση των αεροσκαφών της Πολεμικής Αεροπορίας. Δεν είναι δυνατόν να έχεις απόθεμα άχρηστων ανταλλακτικών ύψους που εκτιμάται σε 15 εκατ. Ευρώ και να έχεις ταυτόχρονα έλλειψη σε βασικά υλικά (βίδες, ροδέλες, παξιμάδια, χημικά) που απαιτούνται για τη συντήρηση των πτητικών μέσων της Π.Α.
Αναδιοργάνωση
Απαιτείται Λειτουργική και Οργανική Αναδιάρθρωση της εταιρείας με στόχους:
Την δημιουργία ευέλικτων δομών, οι οποίες θα υποστηρίζουν τη λήψη αποφάσεων για τη χάραξη της νέας επιχειρηματικής στρατηγικής,
Την βελτίωση της αποτελεσματικότητάς της, αναλύοντας, την εσωτερική της οργάνωση και τις διαδικασίες της
Την προσαρμογή της επιχείρησης στα νέα δεδομένα και
Την εξασφάλιση της επιβίωσής της και την σταθεροποίηση της επιτυχία της.

Αξιοποίηση-Ενίσχυση Προσωπικού
Άμεση αντιστροφή του μείζονος προβλήματος έλλειψης προσωπικού κρίσιμων ειδικοτήτων, με νέο προσωπικό, ώστε να καταστεί εφικτή ημεταφορά της τεχνογνωσίας αλλά και η εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων της εταιρείας.
Σε αυτή την κατεύθυνση ήταν και η απάντηση, στις 20/5/2015, του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας κ. Μάρδα σε ερώτηση (αρ. Πρωτ. 2290/6-5-2015) σχετικά με την ΕΑΒ, αναφέροντας ότι : “είναι αναγκαία η ενίσχυση της εταιρείας με το κατάλληλο προσωπικό, προκειμένου να μπορέσει να αναταποκριθεί στις απαιτήσεις.”
Δυνατότητα πρόσληψης συγκεκριμένου και εξειδικευμένου τεχνικού προσωπικού, με σύμβαση έργου, για όσο διάστημα υπάρχει ο φόρτος προγραμμάτων και μετά να γίνει επανεξέταση και ανανέωση όταν και αν απαιτηθεί.
Επανεξέταση του τρόπου υπολογισμού των υπερωριών. Ο τρόπος πληρωμής είναι τέτοιας μορφής που είναι αποτρεπτικός και υποτιμητικός για να εργαστεί κάποιος, ενώ τα προγράμματα έχουν άμεση ανάγκη. Παράδειγμα, η υπερωριακή εργασία το Σάββατο σε πλήρες 8ώρο υπολογίζεται στα 17 ευρώ καθαρά (δέκα εφτά ευρώ) !Για εργαζόμενο παραγωγής με 14 χρόνια εμπειρίας. Αποτέλεσμα: Κανένας δεν εργάζεται υπερωριακά Σάββατο!
Θέματα Επαίδευσης
Άμβλυνση του δυσανάλογου ποσοστού του διοικητικού σε σχέση με το τεχνικό προσωπικό.
Μετακίνηση και επιστροφή του τεχνικού προσωπικού που υπηρετεί σε διοικητικες θέσεις στην παραγωγη μετά απο επανεκπαίδευση.
Πιστοποιήσεις προσωπικού σε κρίσιμες ειδικότητες
Αναβάθμιση και περαιτέρω προώθηση του Εκπαιδευτικού Κέντρου της Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας

Διοικητικό Συμβούλιο
Όπως στις μεγάλες ιδιωτικές εταιρείες, θα πρέπει να υπάρχει συμμετοχή υψηλόβαθμων διευθυντικών στελεχών αλλά και τεχνικών της παραγωγής της εταιρείας στο Διοικητικό Συμβούλιο ώστε να μπορούν να συνεισφέρουν με την εξειδικευμένη γνώση τους στις διεργασίες του Δ.Σ.
Στήριξη Οικονομικών Ροών
Οικονομική διευκόλυνση χρηματοροών (cash flow) με τη δυνατότητα βραχυπρόθεσμου δανεισμού.
Η χρηματοδότηση για την αναδιοργάνωση της ΕΑΒ, θα μπορούσε να προέλθει τόσο από τον επανασχεδιασμό του Π.Δ.Ε. (προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων), όσο και την αξιοποίηση κονδυλίων από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα, των οποίων η απορρόφηση αντιπροσωπεύει ιδιαίτερα χαμηλά ποσοστά, αλλά και από και την ανακατανομή του Σ.Ε.Σ (πρώην Β-ΕΣΠΑ) της επόμενης προγραμματικής περιόδου.
Παρουσίαση στη Βουλή του προϋπολογισμού της ΕΑΒ, μαζί με τον Γενικό
Προϋπολογισμό.
Μείζον θέμα το οποίο θα πρέπει άμεσα να επιλυθεί, είναι η τακτοποίηση των χρεών της εταιρείας. Τα συσσωρευμένα χρέη της από κακοδιοικήσεις περασμένων ετών πρέπει να σταματήσουν να την βαραίνουν προκειμένου να ανταποκριθεί στο μαραθώνιο και δύσκολο χώρο των διεθνών αγορών. Μία λύση θα μπορούσε να είναι η διαγραφή τους μέσω της κεφαλαιοποίησής τους. Δεν είναι ανεδαφική αυτή η σύλληψη και ολοένα και περισσότερο φαντάζει ως η συνετότερη λύση για την αναζωογόνηση της εταιρείας. (Δήλωση ΑΝΥΕΘΑ Κώστα Ήσυχου στο 3ο ετήσιο συνέδριο Άμυνας και Ασφάλειας του Ελληνοαμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, 05/05/2015)

Η αγωνία και οι προβληματισμοί μου έχουν σαν κύριο στόχο την αναβάθμιση, την αναδιοργάνωση και εκσυγχρονισμό της εταιρείας, ώστε η Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία (ΕΑΒ), να αποτελέσει βασικό συστατικό της εθνικής στρατηγικής για την οικονομική ανάκαμψη.


Μπάμπης Παπασπύρος
Ταξίαρχος ε.α της Πολεμικής Αεροπορίας
 
http://exomatiakaivlepo.blogspot.gr/2015/08/blog-post_45.html

Δεν υπάρχουν σχόλια: