Κυριακή, 18 Οκτωβρίου 2015

ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΣΚΛΗΡΟΥ ΣΑΣ ΔΙΣΚΟΥ (PARTITION)

ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΣΚΛΗΡΟΥ ΔΙΣΚΟΥ 
(PARTITION)
Κόψτε το δίσκο στα μέτρα σας
Οι κατατμήσεις αποτελούν την πιο συχνή λύση στο πρόβλημα της εγκατάστασης πολλών λειτουργικών συστημάτων σε ένα μόνο δίσκο, Η δημιουργία και η διαχείριση τους είναι εύκολη υπόθεσα που προϋποθέτει όμως τη χρήση εξειδικευμένων εργαλείων και εφαρμογών
Πολλοί είναι εκείνοι που επιθυμούν να γνωρίσουν το Linux, εγκαθιστώντας μια διανομή του στο PC τους, αλλά δεν θέλουν να θυσιάσουν ένα ολόκληρο μηχάνημα γι' αυτό. Ακόμα πολλοί από εμάς θέλουν να το δοκιμάσουν και να πάρουν μια γεύση από τις καινοτομίες του ελεύθερου λογισμικού χωρίς όμως να θυσιάσουν την ασφάλεια ενός γνώριμου και δοκιμασμένου λειτουργικού που χρησιμοποιούν περνώντας σε ένα άγνωστο περιβάλλον. Η λύση για το παραπάνω πρόβλημα είναι η εγκατάσταση δύο λειτουργικών συστημάτων σε ένα δίσκο, ή αλλιώς το «dual boot».
Η διαδικασία της εγκατάστασης δύο (ή περισσότερων) λειτουργικών σε ένα δίσκο δεν είναι δύσκολη, απαιτεί όμως αρχικά τη διαίρεση του δίσκου σε κατατμήσεις (partitions). Η πραγματοποίηση αυτής της διαίρεσης μπορεί να γίνει με ποικίλους τρόπους, όπως με τη χρήση κάποιου εξειδικευμένου εργαλείου ή κάποιου εργαλείου που προσφέρεται από τα ίδια τα λειτουργικά συστήματα. Επίσης, θα πρέπει να επισημάνουμε ότι ένα από τα σημαντικότερα στάδια στη δημιουργία μιας κατάτμησης είναι η διαμόρφωση της στο εγγενές σύστημα αρχείων (file system) του λειτουργικού που πρόκειται να φιλοξενήσει.
Όμως, οι κατατμήσεις δεν είναι ένα στατικό αντικείμενο. Έτσι, μετά τη δημιουργία τους μπορούμε να κάνουμε αρκετές ρυθμίσει, όπως να αλλάξουμε το μέγεθος τους ή το σύστημα αρχείων τους κ.ά. Ας εξηγήσουμε όμως το ρόλο και τη χρησιμότητα των κατατμήσεων και ας περιγράψουμε τις τυπικές λειτουργίες που συναντάμε σε ένα σύγχρονο πρόγραμμα partitioning.
Τι είναι οι κατατμήσεις; Πρόκειται στην ουσία για τμήματα ή αλλιώς διαιρέσει ενός σκληρού δίσκου, που μπορούν να διαμορφωθούν με βάση τη λογική του λειτουργικού συστήματος που πρόκειται να φιλοξενήσουν. Με άλλα λόγια, οι κατατμήσεις επιτρέπουν σε ένα σκληρό δίσκο να λειτουργεί (και να εμφανίζεται) όπως πολλοί, ανεξάρτητοι δίσκοι. Μια σημαντική διαφορά που μπορούμε να διακρίνουμε ανάμεσα στους ανεξάρτητους δίσκους και στις κατατμήσεις, εκτός από τον περιορισμένο χώρο που έχουν οι δεύτερες, είναι το γεγονός ότι μοιράζονται το ίδιο υλικό και εύκολα αλλάζουν μέγεθος.
Με τη διαδικασία της κατάτμησης καθορίζεται από το χρήστη μια συγκεκριμένη περιοχή του δίσκου η οποία θα εμφανίζεται ως ξεχωριστή μονάδα και θα χαρακτηρίζεται από ένα συγκεκριμένο σύστημα διαχείρισης αρχείων. Η δημιουργία μιας κατάτμησης γίνεται με δύο τρόπους. Ο πρώτος είναι ο λεγόμενος καταστροφικός, κατά τον οποίο σβήνουμε ολόκληρη την κατάτμηση, που σημαίνει αυτόματη απώλεια όλων των δεδομένων, και φτιάχνουμε από την αρχή τις καινούργιες. Στην περίπτωση αυτή εννοείται ότι θα πρέπει να έχουμε κρατήσει έκτων προτέρων αντίγραφα εφεδρείας για τα σημαντικά αρχεία. Ο δεύτερος τρόπος είναι με τη χρήση κάποιου από τα εξειδικευμένα εργαλεία που κυκλοφορούν στην αγορά ή συνοδεύουν πλέον διάφορες εκδόσεις λειτουργικών συστημάτων. Στο σημείο αυτό πρέπει να πούμε ότι, πριν αλλάξουμε το μέγεθος μιας κατάτμησης, συνιστάται να την ανασυγκροτήσουμε, ώστε όλα τα δεδομένα να είναι στην αρχή της.
Εξ ορισμού, ένα σύστημα το πιθανότερο είναι να διαθέτει μία μόνο κατάτμηση στο δίσκο, η οποία θα εκτείνεται από την αρχή έως το τέλος του. Βέβαια, είναι πλέον συχνό το φαινόμενο η εμφάνιση και μιας δεύτερης, ειδικά σε φορητούς υπολογιστές, που χρησιμοποιείται ως αποθηκευτικός xώpos για αρχεία backup και άλλα χρήσιμα έγγραφα. Έτσι, οι απαιτήσει που έχουμε από ένα σχετικό πρόγραμμα είναι να μπορεί να δημιουργήσει κατατμήσεις, να τους αλλάξει μέγεθος, να τις διαγράψει και γενικά να τις διαχειριστεί. Τα προγράμματα που κυκλοφορούν αυτή τη στιγμή στην αγορά είναι σε θέση να ικανοποιήσουν τις παραπάνω ανάγκες μας. Οι τυπικές λειτουργίες που έχει τη δυνατότητα να εκτελέσει κάποιος με τη βοήθεια ενός τέτοιου εργαλείου είναι η δημιουργία κατατμήσεων, η διαμόρφωση τους, η διαγραφή τους, η αναδιάταξη του ελεύθερου χώρου, η ρύθμιση του μεγέθους τους, η εναλλαγή μεταξύ διαφορετικών συστημάτων αρχείων, η συγχώνευση δύο κατατμήσεων κ.λπ. Βέβαια, εκτός από αυτές τις τυπικές λειτουργίες, κάθε εργαλείο προσφέρει και κάποια επιπλέον καινοτόμα εργαλεία, που σκοπό έχουν να διευκολύνουν τη διαχείριση των κατατμήσεων, όπως η απευθείας δημιουργία,   κατατμήσεων για backup, η αντιγραφή μιας ολόκληρης κατάτμησης κ.ά.
Μέσα από το διαδίκτυο και τις μηχανές αναζήτησης μπορείτε να ανακαλύψετε το ελεύθερο ή εμπορικό πρόγραμμα (hard disk partition software) που θα καλύπτει καλύτερα τις ανάγκες σας.

(Διασκευή από το RAM)

Δεν υπάρχουν σχόλια: